Luyện thi quốc gia môn vật lý Dao động cơ Thời gian Quãng đường mối liên hệ x, v, a, p, F

LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ vatlypt.com 25/10/17 534 0
 1. Luyện thi quốc gia môn vật lý Dao động cơ - chuyên đề Thời gian Quãng đường mối liên hệ x, v, a, p, F

  I/Bài giảng Chuyên đề Thời gian Quãng đường mối liên hệ x, v, a, p, F
  (đang cập nhật)
  II/ Bài tập trắc nghiệm vận dụng
  Lưu ý:
  • Chuyên đề chỉ thảo luận các câu hỏi có trong phần trắc nghiệm vận dụng.
  • Không thảo luận, không giải đáp các câu hỏi ngoài


Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK