Luyện thi quốc gia môn vật lý Dao động điện từ Sóng điện từ

LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ vatlypt.com 22/10/17 917 1
 1. Luyện thi quốc gia môn vật lý Dao động điện từ - chuyên đề Sóng điện từ

  I/Bài giảng Dao động điện từ - chuyên đề Sóng điện từ
  (đang cập nhật)
  II/ Bài tập trắc nghiệm vận dụng
  Lưu ý:
  • Chuyên đề chỉ thảo luận các câu hỏi có trong phần trắc nghiệm vận dụng.
  • Không thảo luận, không giải đáp các câu hỏi ngoài


 2. Câu 1 phải là đáp án A chứ thầy?
  1
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK