Luyện thi quốc gia Vật lý hạt nhân, chuyên đề Phóng xạ hạt nhân

LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ vatlypt.com 21/12/17 1,260 0
 1. Luyện thi quốc gia Vật lý hạt nhân, chuyên đề Phóng xạ hạt nhân
  Mục lục Luyện thi quốc gia môn vật lý chuyên đề Vật lý hạt nhân

  I/Bài giảng Vật lý hạt nhân - chuyên đề Phóng xạ hạt nhân
  (đang cập nhật)
  II/ Bài tập trắc nghiệm vận dụng
  Lưu ý:
  • Chuyên đề chỉ thảo luận các câu hỏi có trong phần trắc nghiệm vận dụng.
  • Không thảo luận, không giải đáp các câu hỏi ngoài


Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK