Một vật cao 4cm đặt trước thấu kính hội tụ một đoạn 75 cm Tìm độ tụ của thấu kính

Hỏi đáp nhanh vật lý phổ thông, vật lý trực tuyến Lê Văn Thần 3/5/21 313 0
  1. Một vật cao 4cm đặt trước thấu kính hội tụ một đoan 75cm.Biết thấu kính có tiêu cự là 50cm.
    a.Tìm độ tụ của thấu kính
    b.Xác định vị trí , tính chất và chiều cao của ảnh
    c. Vẽ hình theo đúng tỉ lệ
Share Share