nhiệt độ của thỏi sắt nóng trước khi thả vào cốc nước đá, vật lý lớp 10

Vật lý 10.VII Chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể denuinb 25/6/17 985 0
  1. 1 thỏi sắt nóng có kl 350 g thể tích 45cm3đk thả vào 1 chiếc cốc đang đựng nước đá ở 0độ C .kl riêng của sắt Ở 0'Clà 7800 kg/m^3 và hệ số nở khối của sắt là 3,3*10^(-5) K^-1 nhiệt dung riêng của sắt là 550 J/Kg.k nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4*10^5 J/kg.k
    bỏ qua sự mất nhiệt ra bên ngoài
    a/nhiệt độ của thỏi sắt nóng trước khi dk thả vào cốc nước đá
    b/kl phần nước đá tan thành nước trong cốc khi cân bằng nhiệt
Share Share