Nội năng là gì? sự biến thiên nội năng, cơ sở nhiệt động lực học

Vật lý 10.VIII Cơ sở nhiệt động lực học vatlypt.com 27/9/16 34,098 2
 1. Nội năng (năng lượng có bên trong mọi vật) được xác định bẳng tổng động năng và thế năng của các phần tử cấu tạo nên vật.

  Biến thiên nội năng là quá trình thay đổi nội năng của vật. Trong chương trình vật lý phổ thông cơ bản nội năng của vật được kí hiệu bằng chữ U và có đơn vị là Jun (J).

  [​IMG] Các phân tử cấu tạo nên vật chất chuyển động không ngừng tạo nên nội năng của vật

  Mọi vật chất trong vũ trụ được cấu tạo từ các hạt cơ bản (electron, nơtron, proton), các hạt này chuyển động hỗn loạn không ngừng tạo ra động năng phân tử, giữa chúng lại có khoảng cách => tạo ra thế năng giữa các phân tử từ đó hình thành nên phần năng lượng bên trong một vật.
  Độ biến thiên nội năng ΔU: là sự tăng lên hay giảm bớt đi của phần năng lượng đó gọi là sự biến thiên nội năng.
  2/ Cách cách làm thay đổi nội năng của một vật:
  a/ Thay đổi nội năng bằng cách thực hiện công:

  Trong quá trình thực hiện công có sự chuyển hóa từ một dạng năng lượng khác (trong hình trên là cơ năng) sang nội năng.
  [​IMG]
  Thực hiện công: ma sát vật vớ một bề mặt, ma sát làm vật nóng lên (làm biến thiên nội năng)

  b/ Thay đổi nội năng bằng cách truyền nhiệt:
  Trong quá trình truyền nhiệt không có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác, chỉ có sự truyền nội năng từ vật này sáng vật khác
  [​IMG]
  Quá trình truyền nhiệt từ vật này sang vật khác làm biến thiên nội năng của vật

  Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt gọi là nhiệt lượng (gọi tắt là nhiệt)
  Biểu thức tính nhiệt lượng:
  Đối với chất rắn và chất lỏng, nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào được xác định bằng biểu thức:
  Q = m.C.ΔT
  Trong đó:
  • Q: là nhiệt lượng tỏa ra (hoặc thu vào) (J)
  • m: khối lượng (kg)
  • C: nhiệt dung riêng của chất (J/Kg.K)
  • ΔT: độ biến thiên nhiệt độ (K)
  Trong chương trình vật lý cơ bản nhiệt động lực học được hiểu theo nghĩa là khoa học vật lý về nhiệtcác động cơ nhiệt (nhiệt động học cổ điển). Các nguyên lý nhiệt động học có thể áp dụng cho nhiều hệ vật lý, chỉ cần biết sự trao đổi năng lượng với môi trường mà không phụ thuộc vào chi tiết tương tác trong các hệ ấy.

  Việc nghiên cứu nhiệt học và ứng dụng nhiệt học vào thực tiễn đã mở ra cho con người một thời đại mới, thời đại của máy móc, thành tựu khoa học nổi bật nhất thế kỉ 18 là việc phát minh ra động cơ hơi nước mở ra cuộc khoa học cách mạng lần thứ hai đưa nhân loại sang thời kỳ phát triển vượt bậc về công nghiệp.

  Hình ảnh minh họa động cơ đốt ngoài
  [​IMG]

  nguồn: Vật lý phổ thông trực tuyến
  1
 2. Theo mình nghĩ thế năng phân tử là năng lượng duy trì tính ổn định của phân tử > tính ổn định của vật chất. Tăng nhiệt độ > tăng động năng > giảm thế năng làm giảm tính ổn định và gây ra sự chuyển đổi trạng thái của vật chất.
  3
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK