Ôn thi trắc nghiệm thpt quốc gia vật lí lớp 11 chuyên đề kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn

LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ T.Trường 8/2/18 4,832 0
 1. Ôn thi trắc nghiệm thpt quốc gia phần vật lí lớp 11 chuyên đề Kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn
  Mục lục ôn thi trắc nghiệm lớp 11 phần quang hình học

  I/Bài giảng chuyên đề kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn
  (đang cập nhật)
  II/ Bài tập trắc nghiệm vận dụng
  Lưu ý:
  • Chuyên đề chỉ thảo luận các câu hỏi có trong phần trắc nghiệm vận dụng.
  • Không thảo luận, không giải đáp các câu hỏi ngoài


Share