Nội qui diễn đàn Vật lí phổ thông

1/ Thắc mắc về lý thuyết, bài tập tự luận, bài tập trắc nghiệm có sẵn: đặt câu hỏi tùy ý

2/ Các yêu cầu về nội dung câu hỏi:

- Nội dung câu hỏi bằng tiếng Việt có dấu.

- Bài tập cần trợ giúp gồm chữ, hình minh họa (nếu có). không gửi đề bài toàn bộ bằng ảnh chụp.

- Nếu gửi nhiều bài đánh số thứ tự tăng dần 1, 2, 3 ... các ý trong bài theo thứ tự a, b, c...

- Nội dung câu hỏi liên quan đến chủ đề được gửi, nằm trong chương trình phổ thông phù hợp với khối lớp.

- Không gửi câu hỏi bài tập trong chủ đề lý thuyết và ngược lại.

- Không gửi câu hỏi bài tập mới trong chủ đề bài tập trắc nghiệm, chỉ thảo luận về các câu trắc nghiệm sẵn có.

3/ Xem các dạng bài tập mẫu trước khi đặt câu hỏi vì có thể bạn đã có câu trả lời rồi.

4/ Không thúc giục hoặc thêm các câu điều kiện: giải nhanh giúp em, em đang cần gấp ...

5/ Sử dụng chức năng "Gửi bài" nếu bạn muốn hỏi câu hỏi mới, sử dụng chức năng "Bình luận" nếu bạn muốn tham gia vào câu hỏi đã có sẵn.

6/ Nếu cần cảm ơn ai đó hãy nhấn "Thích".

Vì một diễn đàn không có rác, bạn đọc vui lòng tuân thủ đúng nội qui trên.

Trân trọng cảm ơn!

Chia sẻ trang này