Nội qui diễn đàn Vật lí phổ thông

1/ Thắc mắc về lý thuyết, bài tập tự luận, bài tập trắc nghiệm có sẵn: đặt câu hỏi tùy ý

2/ Các yêu cầu về nội dung câu hỏi:

- Nội dung câu hỏi bằng tiếng Việt có dấu.

- Bài tập cần trợ giúp gồm chữ, hình minh họa (nếu có). không gửi đề bài toàn bộ bằng ảnh chụp.

- Nếu gửi nhiều bài đánh số thứ tự tăng dần 1, 2, 3 ... các ý trong bài theo thứ tự a, b, c...

- Nội dung câu hỏi liên quan đến chủ đề được gửi, nằm trong chương trình phổ thông phù hợp với khối lớp.

- Không gửi câu hỏi bài tập trong chủ đề lý thuyết và ngược lại.

- Không gửi câu hỏi bài tập mới trong chủ đề bài tập trắc nghiệm, chỉ thảo luận về các câu trắc nghiệm sẵn có.

3/ Xem các dạng bài tập mẫu trước khi đặt câu hỏi vì có thể bạn đã có câu trả lời rồi.

4/ Không thúc giục hoặc thêm các câu điều kiện: giải nhanh giúp em, em đang cần gấp ...

5/ Sử dụng chức năng "Gửi bài" nếu bạn muốn hỏi câu hỏi mới, sử dụng chức năng "Bình luận" nếu bạn muốn tham gia vào câu hỏi đã có sẵn.

6/ Nếu cần cảm ơn ai đó hãy nhấn "Thích".

Vì một diễn đàn không có rác, bạn đọc vui lòng tuân thủ đúng nội qui trên.

Trân trọng cảm ơn!