Quy tắc hợp hai lực đồng quy, cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của 3 lực không song song

Vật lý 10.III Tĩnh học vật rắn T.Trường 27/9/16 31,041 2
 1. Quy tắc hợp hai lực đồng quy không song song cùng nằm trên mặt phẳng: trượt hai lực trên giá của chúng đến điểm đồng quy rồi áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp của hai lực đồng quy.

  1/ Quy tắc hợp hai lực đồng quy đồng phẳng (cùng nằm trên mặt phẳng)
  a/trường hợp 1: hợp hai lực đồng quy, đồng phẳng cùng tác dụng vào một vật rắn

  Áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp của hai lực đồng quy tác dụng vào vật rắn
  [​IMG]
  b/trường hợp 2: hai lực đồng phẳng, chưa đồng quy:
  Trượt điểm đặt hai của hai lực trên giá của hai lực tác dụng vào vật rắn đến điểm đồng quy, sau đó áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp của hai lực đồng quy tác dụng vào vật rắn
  [​IMG]
  Kết luận: hợp của hai lực đồng quy, đồng phẳng tác dụng vào cùng một vật rắn là một lực nằm cùng nằm trong mặt phẳng đó có tác dụng giống hệt hai lực thành phần.
  Véc tơ hợp lực: \[\vec{F_{12}} = \vec{F_{1}}+\vec{F_{2}}\]
  Độ lớn của hợp lực: \[F_{12} = \sqrt{F_{1}^{2}+F_{2}^{2}+2F_{1}F_{2}cos\alpha }\]
  α là góc hợp bởi giá của hai lực thành phần $$\vec{F_{1}}$$ và $$\vec{F_{2}}$$
  3/ Cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song
  điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của hai lực không song song \[\vec{F_{1}}+\vec{F_{2}} = \vec{0}\] tương đương với \[\vec{F_{12}}+\vec{F_{3}} = \vec{0}\] = > \[ \vec{F_{3}} = -\vec{F_{12}} \]
  [​IMG]
  Điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song
  \[\vec{F_{12}}+\vec{F_{3}} = \vec{0}\]
  hoặc \[\vec{F_{2}}+\vec{F_{2}}+\vec{F_{3}} = \vec{0}\]
  độ lớn: \[F_{3} = \sqrt{F_{1}^{2}+F_{2}^{2}+2F_{1}F_{2}cos\alpha }\]
  kết luận: Điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song là ba lực phải đồng phẳng, đồng quy và hợp của hai lực bất kỳ phải cân bằng với lực thứ 3.
  4/ Bài tập vận dụng quy tắc hợp hai lực đồng quy, cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song.
  Bài toán 1: một diễn viên xiếc (coi là một vật rắn) trọng lượng 800N đi trên dây làm dây võng xuống một góc 120o. Tính lực căng của dây treo khi diễn viên xiếc đứng cân bằng (hình minh họa) coi dây không giãn.
  [​IMG]
  \[\vec{P}+\vec{T_{1}}+\vec{T_{2}} = \vec{0}\]
  Độ lớn: \[P = \sqrt{T_{1}^{2}+T_{2}^{2}+2T_{1}T_{2}cos120 }\]
  vì dây không giãn = > T1 = T2 = > T1 = T2 = P = 800N

  nguổn vật lý phổ thông trực tuyến
  2
  Share Share
 2. Thầy ơi, điều kiện cân bằng của vật chịu tác dụng của hai lực là theo định luật III newton phải không thầy?
  1. T.Trường
   T.Trường, 28/11/17
   định luật 3 điểm đặt vào 2 vật khác nhau, ở đây ta xét cân bằng của 1 vật chịu nhiều lực
    
  2. Vậy là ko phải hả thầy?
    
  3. T.Trường
   T.Trường, 28/11/17
   không em nhé, tuy nhiên vẫn có phần cần đến định luật III
    
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK