tại sao khi hút năng lượng lại âm và khi đẩy thì lại dương ạ?

Hỏi đáp nhanh vật lý phổ thông, vật lý trực tuyến Khai Quynh 8/5/21 261 2
  1. cho mình hỏi là tại sao khi hút năng lượng lại âm và khi đẩy thì lại dương ạ?
  2. Năng lượng âm, dương chỉ là quy ước dấu để tính toán cho nó đỡ nhầm thôi.
    Năng lượng âm hiểu là nó thu năng lượng (cần cung cấp năng lượng nó mới hoạt động)
    Năng lượng dương hiểu là nó tỏa năng lượng (nó hoạt động nên sinh ra năng lượng)
Share Share