Thí nghiệm con mèo của Schrödinger - tương lai của lựa chọn

Vật lí - Khám phá bản thân T.Trường 24/1/23 113 0
 1. [​IMG]
  Thí nghiệm con mèo của Schrödinger:
  Con mèo được đặt trong một chiếc hộp có các thiết bị sau (mà con mèo không thể chạm vào):
  • Máy đếm Geiger và một chất phóng xạ có 50% khả năng phát ra chùm phóng xạ trong vòng một giờ.
  • Khi bức xạ được giải phóng, bộ đếm Geiger nhận được tín hiệu và hạ búa xuống làm vỡ lọ thuốc trong hộp và con mèo chết.
  • Nếu trong vòng một giờ vẫn không có bức xạ, con mèo vẫn còn sống.
  [​IMG]

  Trạng thái sống, chết của con mèo phụ thuộc vào trạng thái của chất phóng xạ, nên con mèo có khả năng 50% sống hoặc chết.

  Trong vật lí lượng tử các hạt cấu tạo nên các chất có thể tồn tại vừa ở trạng thái hạt, vừa ở trạng thái sóng (gọi tắt là lưỡng tính sóng hạt). Trong chương vật lí 12 cũ chúng ta đã được tìm hiểu sơ qua về vấn đề này: ánh sáng có tính chất sóng (đặc trưng là hiện tượng giao thoa ánh sáng), ánh sáng cũng có tính chất hạt (đặc trưng là hiện tượng quang điện)
  Điều này chứng tỏ trạng thái của chất phóng xạ có thể tồn tại ở một trạng thái lưỡng tính → con mèo trước khi chiếc hộp được mở ra có thể ở một trạng thái vừa sống lại vừa chết. Trạng thái chính xác của con mèo chỉ được xác định khi chúng ta mở hộp ra → chính người quan sát mới là người tác động vào kết quả của thí nghiệm, hay nói cách khác lựa chọn của người quan sát ảnh hưởng trực tiếp lên kết quả nhận được.

  Đây là một thí nghiệm giả tưởng của Schrödinger chúng ta không thể biết chính xác được tính đúng sai trong thí nghiệm này, mọi vấn đề chỉ là mang tính giả định.

  Các quyết định của chúng ta trong đời sống cơ bản giống như việc lựa chọn mở chiếc hộp thí nghiệm ở trên, kết quả mà chúng ta nhận được có thể tốt hoặc xấu, nhưng nếu không mở hộp chúng ta sẽ không thể biết được kết quả thế nào, và kết quả đó có thể có cả tốt lẫn xấu cùng tồn tại.
  Điều này dẫn tới một góc nhìn về sự lựa chọn của bạn trong cuộc sống:
  • Góc nhìn thứ nhất: Chúng ta quyết định sẽ làm một việc A nhưng lại được những người khác khuyên là đừng làm vì kết quả kiểu gì cũng là B. Thực sự những lời khuyên đó là vô nghĩa vì kết quả họ nhận được là B bởi vì người mở và chiếc hộp là của họ chứ không phải bạn.
  • Góc nhìn thứ hai: khi bạn làm một việc gì đó và tin chắc 100% rằng kết quả nhận được là A thì đồng nghĩa với việc bạn có thể bạn sẽ thất vọng vì vẫn còn có biến số ảnh hưởng để kết quả có thể là B hoặc AB → hãy biết quản trị rủi ro để không bị tâm lý tiêu cực trong cuộc sống
  • Góc nhìn thứ ba: sự lựa chọn của bạn trong hôm nay có thể tạo ra kết quả A, từ kết quả A1 chúng ta tiếp tục lựa chọn để tạo ra kết quả A2 ... nó là một chuỗi các sự kiện dẫn tới bạn ngày hôm nay → để trưởng thành và phát triển hơn hãy xem thêm góc nhìn về cây phát triển bản thân
Share