Thi thử trắc nghiệm thpt quốc gia môn vật lý đề số 005

LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ T.Trường 8/2/18 4,843 0
 1. Đề thi trắc nghiệm vật lý, thi thử thpt quốc gia môn vật lý, đề số 005
  [​IMG]

  Đề tiêu chuẩn: bao gồm chương trình vật lý lớp 12, chương trình vật lý lớp 11
  số lượng câu hỏi: 40 câu
  thời gian làm bài: 50 phút
  Đáp án sẽ có sau khi làm xong hết 40 câu hỏi
  [​IMG]
  Lưu ý:
  • Chỉ thảo luận các câu hỏi có trong phần đề thi trắc nghiệm.
  • Không thảo luận, không giải đáp các câu hỏi ngoài


Share Share