Tự Luận Bài tập chuyển động của hệ vật, vật lý lớp 10

Thảo luận trong 'Vật lý 10.II Động lực học chất điểm' bắt đầu bởi thầy giáo làng, 2/10/16.

 1. thầy giáo làng

  thầy giáo làng Administrator

  Hà Nội
  Giáo viên
  Bài tập chuyển động của hệ vật. Các dạng bài tập chuyển động của hệ vật. Phương pháp giải bài tập chuyển động của hệ vật chương trình vật lý lớp 10 nâng cao.
  Bài tập chuyển động của hệ vật
  Bài tập 1:
  Hai vật m1 = 1kg, m2 = 0,5kg nối với nhau bằng sợi dây và được kéo lên thẳng đứng nhờ lực F = 18N đặt lên vật I. Tìm gia tốc chuyển động và lực căng của dây. Coi dây là không giãn và có khối lượng không đáng kể.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 2: Một vật khối lượng m treo vào trần một thang máy khối lượng M, m cách sàn thang máy một khoảng s. Tác dụng lên buồng thang máy lực F hướng lên.
  a/ Tính gia tốc của m và lực căng dây treo.
  b/ Dây đứt đột ngột. Tính gia tốc của vật và buồng thang máy sau khi dây đứt và thừi gian từ lúc đứt dây đến lúc vật m chạm sàn.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 3. Cho hệ như hình vẽ, biết m1; m2 hệ số ma sát trượt µ1; µ2 và lực căng tối đa To. Tìm độ lớn của lực F đặt lên m1 hướng dọc theo dây để dây không đứt.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 4: vật m1 =5kg; m2 = 10kg nối với nhau bằng một dây nhẹ, đặt trên mặt phẳng ngang không ma sát. Tác dụng lực 18N lên vật m1.
  a/ Tính vận tốc và quãng đường mỗi vật sau khi bắt đầu chuyển động 2s
  b/ Biết dây chịu lực căng tối đa 15N, hỏi khi hai vật chuyển động dây có bị đứt không?
  c/ Tìm độ lớn lực kéo F để dây bị đứt trong trường hợp không có ma sát và có lực ma sát biết hệ số ma sát trượt là µ, lấy g = 10m/s2.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 5: cho hệ vật như hình vẽ: m1 = 1kg; m2 = 2kg; µ1 = µ2 = 0,1; F = 6N; α = 30o; g = 10m/s2. Tính gia tốc của chuyển động và lực căng dây.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 6: Hai xe có khối lượng m1 =500kg, m2 = 1000kg nối với nhau bằng dây xích nhẹ, chuyển động trên mặt đường nằm ngang. Hệ số ma sát lăn của mặt đường và xe là µ1 = 0,1 và µ2 = 0,05. Xe I kéo xe II và sau khi bắt đầu chuyển động 10s hai xe đi được quãng đường 25m.
  a/ Tìm lực kéo của động cơ xe I và lực căng dây.
  b/ Sau đó xe 1 tắt máy, hỏi xe II phải hãm phanh với lực hãm bao nhiêu để dây xích chùng nhưng xe II không tiến lại gần xe I. Quãng đường 2 xe đi thêm trước khi dừng lại.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 7: Đầu tầu 20 tấn kéo 10 toa mỗi toa khối lượng 8 tấn, khởi hành trên đường nằm ngang. Lực kéo của đầu máy 50000N. Đoàn tàu đạt vận tốc 36km/h sau quãng đường 125m. Tính hệ số ma sát lăn giữa đoàn tàu với đường ray và lực kéo do đầu máy tác dụng lên toa I.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 8. Cho hệ vật như hình vẽ
  m1 = 3kg; m2 = 2kg; m3 = 1kg. F = 12N. Bỏ qua ma sát và khối lượng dây nối. Tìm gia tốc mỗi vật và lực căng của dây nối các vật.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 9: Cho hệ vật như hình vẽ. Hai vật nặng cùng khối lượng m = 1kg có độ cao chênh nhau một khoảng 2m. Đặt thêm vật m’ = 500g lên vật m1, bỏ qua ma sát khối lượng dây và ròng rọc. Tìm vận tốc của các vật khi hai vật m1 và m2 ở ngang nhau. Cho g = 10m/s2
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 10: Cho hệ vật như hình vẽ có m1 = 2m2. Lực căng của dây treo ròng rọc là 52,3N. Tìm gia tốc chuyển động của mỗi vật, lực căng của dây treo vật. Lấy g = 9,8m/s2
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 11. Cho hệ vật như hình vẽ
  [​IMG]
  m1 = 3kg; m2 = 2kg; m3 = 5kg. Tìm gia tốc mỗi vật và lực căng của các dây nối

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 12: m1 = 1,6kg; m2 = 400g; g = 10m/s2, bỏ qua ma sát, khối lượng dây và ròng rọc. Tìm quãng đường mỗi vật đi được su khi bắt đầu chuyển động 0,5s và lực nén lên trục của ròng rọc.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 13. xe lăn m1 = 500g và vật m2 = 200g nối bằng dây qua ròng rọc nhẹ như hình vẽ. Tại thời điểm ban đầu m1 và m2 có vận tốc vo =2,8m/s. m1 đi sang trái còn m2 đi lên. Bỏ qua ma sát cho g = 9,8m/s2. Tính
  a/ Độ lớn và hướng vận tốc xe lúc t = 2s
  b/ vị trí xe lúc t = 2s và quãng đường xe đã đi được trong thời gian 2s
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 14. cho hệ như hình vẽ
  [​IMG]
  m1 = 1kg; m2 = 2kg; m3 = 4kg. Bỏ qua ma sát. Tính gia tốc của m1 cho g = 10m/s2

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 15. Cho hệ vật như hình vẽ
  [​IMG]
  m1 = 3kg; m2 = 2kg; α = 30o; g = 10m/s2. Bỏ qua ma sát. tinh gia tốc của mỗi vật.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 16. Cho hệ vật như hình vẽ
  [​IMG]
  m1 = m2. Hệ số ma sát giữa m1 và m2; giữa m1 và sàn là µ = 0,3; F = 60N; a = 4m/s2
  a/ Tìm lực căng T của dây nối ròng rọc với tường
  b/ Thay F bằng vật có P = F, lực căng T có thay đổi không?

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 17. Cho hệ như hình vẽ
  [​IMG]
  M = m1 + m2, bàn nhẵn hệ số ma sát giữa m1 và m2 là µ. Tính m1/m2 để chúng không trượt lên nhau.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 18. Vật A bắt đầu trượt từ đầu tấm ván B nằm ngang. Vận tốc ban đầu của A là 3m/s của B là 0. Hệ số ma sát giữa A và B là 0,25. Mặt sàn nhẵn. Chiều dài của tấm ván B là 1,6m. Vật A có m1 = 200g, vật B có m2 = 1kg. Hỏi A có trượt hết tấm ván B không? Nếu không, quãng đường đi được của A trên tấm ván là bao nhiều và hệ thống sau đó chuyển động ra sao.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 19. Xích có chiều dài l = 1m nằm trên bàn, một phần chiều dài l' thòng xuống cạnh bàn. hệ số ma sát giữa xích và bàn là µ = 1/3. Tìm l' đề xích bắt đầu trượt khỏi bàn.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 20. Cho hệ như hình vẽ, mA = 300g; mB = 200g; mC = 1500g. Tác dụng lên C lực F nằm ngang sao cho A và B đứng yên đối với C. Tìm chiều và độ lớn của lực F và lực căng dây nối A, B. Bỏ qua ma sát, khối lượng của dây và ròng rọc. Cho g = 10m/s2
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 21. Cho hệ như hình vẽ
  [​IMG]
  Hệ số ma sát giữa m và M là µ1; giữa M và sàn là µ2. Tìm độ lớn của F nằm ngang
  a/ đặt lên m để m trượt trên M
  b/ Đặt lên M để M trượt khỏi m

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 22.Cho hệ như hình vẽ; m= 5kg; M = 1kg. Hệ số ma sát giữa m và M là µ1 = 0,1 giữa M và sàn là µ2 = 0,2. Khi α thay đổi ( 0 < α < 90o), tìm F nhỏ nhất để M thoát khỏi m và tính α khi đó.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 23. Cho hệ như hình vẽ.
  [​IMG]
  Hệ số ma sát giữa m và M, giữa M và sàn là µ. Tìm F để M chuyển động đều nếu
  a/ m đứng yên trên M
  b/ m nối với tường bằng một dây nằm ngang
  c/ m nối với M bằng một dây nằm ngang qua ròng rọc gắn vào tường.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 24. Cho hệ như hình vẽ, m1 = 15kg, m2 = 10kg. Sàn nhẵn, hệ số ma sát giữa m1 và m2 là 0,6; F = 80N. Tính gia tốc của m1 trong mỗi trường hợp sau
  a/ \[\displaystyle \vec{F}\] nằm ngang
  b/ \[\displaystyle \vec{F}\] thẳng đứng, hướng lên
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 25. Cho hệ như hình vẽ; Biết M, m, F hệ số ma sát giữa M và m là µ mặt bàn nhẵn. Tìm gia tốc của các vật trong hệ.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 26. Cho cơ hệ như hình vẽ. Ma sát giữa m và M là k. Tính gia tốc của M
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 27. Trên mặt phẳng nghiêng góc α có một tấm ván khối lượng M trượt xuống với hệ số ma sát µ. Trên tấm ván có một vật khối lượng m trượt không ma sát. Tìm giá trị của m để tấm ván chuyển động đều.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 28. Cho hệ như hình vẽ
  [​IMG]
  m1 = 5kg, α = 30o, m2 = 2kg, µ = 0,1. Tìm gia tốc chuyển động và lực căng của dây. Cho g = 10m/s2.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 29.Cho hệ như hình vẽ. m1 = 1,2kg; α = 30o. Bỏ qua kích thước của các vật, khối lượng ròng rọc và dây, ma sát. Dây nối m2 và m3 dài 2m. Khi hệ bắt đầu chuyển động, m3 cách mặt đất 2m. Cho g = 10m/s2. Biết m2 = 0,6kg, m3 = 0,2kg.
  a/ Tìm gia tốc chuyển động, lực căng của các dây và thời gian chuyển động của m3
  b/ Tính thời gian từ lúc m3 chạm đất đến khi m2 chạm đất và lực căng của dây trong giai đoạn này.
  c/ Bao lâu kể từ lúc m2 chạm đất, m2 bắt đầu đi lên.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 30. Cho hệ như hình vẽ Biết m1; m2; µ1 > µ2. Tìm
  a/ Lực tương tác giữa m1 và m2 khi chuyển động.
  b/ giá trị nhỏ nhất của α để hai vật trượt xuống.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 31.Cho hệ như hình vẽ, m1 đi xuống không ma sát, M nằm yên. Tìm
  a/ gia tốc của m1; m2 lực căng dây và lực ma sát nghỉ của mặt sàn đặt lên M
  b/ hệ số ma sát µ giữa M và sàn để M không trượt trên sàn.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 32.Cho hệ như hình vẽ. Hệ số ma sát giữa m1 và mặt phẳng nghiêng là µ1; giữa m2 và m1 là µ2. Trong tất cả các trường hợp chuyển động có thể xảy ra giữa m1 và m2, hãy xác định điều kiện mà µ1 và µ2 phải thỏa mãn.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 33. Vật m đặt trên mặt phẳng nghiêng góc α chịu lực \[\displaystyle \vec{F}\] dọc theo cạnh ngang của mặt phẳng như hình vẽ.
  [​IMG]
  a/ Tìm giá trị F nhỏ nhất để m chuyển động, biết hệ số ma sát giữa m và mặt phẳng là µ > tanα
  b/ Khi F > Fmin tìm gia tốc a

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  xem thêm: tổng hợp lý thuyết, bài tập vật lý lớp 10 chương động lực học chất điểm
  nguồn: vật lý online
   

 2. một vật có khối lượng m=2 kg được giữ yên trên một mặt phẳng nghiêng bởi một sợi dây song song với đường dốc chính (biết góc nghiêng an pha= 30 độ, g=9,8 m/s^2 và ma sát không đáng kể). Xác định lực căng của sợi dây và phản lực của mặt phẳng nghiêng lên vật?
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 3. thầy giải giúp em bài này với ạ: Cho hệ như hình vẽ, thang máy đi lên với gia tốc a hướng lên. tìm gia tốc của m2 đối với đất và lực căng dây treo ròng rọc. biết m1 = 1 kg, m2= 2 kg , g=10m/s2, a=2m/s2
  [​IMG]
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 4. Thầy ơi . Giải giúp em bài này với : Một chiếc nêm khối lượng m có góc nghiêng anpha có thể chuyển động tịnh tiến không ma sat trên mặt phẳng nằm ngang . Cần phải kéo lực F bằng bao nhiêu theo phương ngang để vật M có thể chuyển động lên trên mặt đi . Tính gia tốc của vật M và nêm . Bỏ qua ma sát , khối lượng dây và ròng rọc .
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 5. Giải gíup em:
  Cho hệ vật gồm 2 vật có khối lưuợng m vắt qua ròng rọc bằng một sợi dây không giãn, mỗi vật gắn với lò xo cố định với sàn nhà. Ròng rọc và dây có khối lượng không đáng kể các lò xo ở vị trí ban đầu đề không bị biến dạng. Kéo vật bên trái xuống dưới một đọan bằng x và thả nhẹ. Tìm gia tốc của các vật ngay sau khi thả. Cho hệ số đàn hồi k1>k2
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 6. Bài 16 làm sao để biết vật nào đi xuống , vật nào đi lên để chọn chiều chuyển động ạ
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 7. Hai tấm gỗ có m1= 1kg, m2=2kg được chồng lên nhau và để trên sàn nằm ngang. Tính lực cực đại làm khúc gỗ dưới chuyển động nhanh dần đều mà khúc gỗ trên vẫn đứng yên so với nó. Biết hệ số ma sát giữa hai khúc gỗ là k1= 0,1; giữa khúc gỗ dưới và mặt bàn là 0,2. Lấy g=10m/s^2
  Em cảm ơn ạ!
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 8. thầy giải giúp em bài này với ạ:
  Hai vật cùng khối lượng m= 1kg được nối với nhau bởi một sợi dây không dãn và khối lượng không đáng kể . Một trong hai vật chịu tác dụng của lực kéo F hợp với phương ngang một góc 30o . Hai vậy có thể trượt trên mặt bàn nằm ngang . Hệ số ma sát giữa vật và bàn là 0,268. biết rằng dây chỉ chịu dược lực căng lớn nhất là 10 N . Tính lực kéo lớn nhất để dây không đứt .
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

Chia sẻ trang này