Bài tập định luật Boyle-Mariotte, vật lí phổ thông

Vật lí 10.VI Vật lí chất khí thầy giáo làng 27/9/16 .
 1. thầy giáo làng

  thầy giáo làng
  Adminitrator
  Giáo viên

  Gia nhập:
  8/10/16
  Đến từ:
  Hà Nội
  Bài viết:
  3,596
  Bài tập định luật Boyle-Mariotte, các dạng Bài tập định luật Boyle-Mariotte, phương pháp giải các dạng Bài tập định luật Boyle-Mariotte chương trình vật lí phổ thông cơ bản, nâng cao.
  Bài tập 1: Một lượng khí xác định ở áp suất 3atm có thể tích là 10 lít. Tính thể tích của khối khí khi nén đẳng nhiệt đến áp suất 6atm.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 2: Nén đẳng nhiệt khối khí xác định làm áp suất thay đổi một lượng là 0,5atm. Biết thể tích và áp suất ban đầu lần lượt là 5lít và 2atm, tính thể tích của khối khí lúc sau.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 3: Khối lượng riêng của oxi ở điều kiện tiêu chuẩn là 1,43kg/m3. Tính khối lượng khí oxi ở trong bình kín thể tích 10 lít, áp suất 150atm nhiệt độ 0oC.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 4: 6 lít khí giãn đẳng nhiệt đến thể tích 9 lit thì áp suất thay đổi một lượng 50kPa. Xác định áp suất ban đầu và áp suất lúc sau của khối khí

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 5: Một bong bóng khí ở độ sâu 5m có thể tích thay đổi như thế nào khi nổi lên mặt nước cho áp suất tại mặt nước là 105Pa, khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3, gia tốc trọng trường là 10m/s2.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 6: Tính độ sau của đáy hồ nơi có bong bóng khí nổi lên từ đáy, biết khối lượng riêng của nước là 103kg/m3, thể tích của bong bóng khí tại mặt hồ tăng 1,2 lần và áp suất tại mặt hồ là 105Pa, lấy g=10m/s2.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 7: Tính thể tích và áp suất của một lượng khí xác định biết nếu áp suất tăng thêm 5.105Pa thì thể tích khí thay đổi 5 lít, nếu áp suất tăng thêm 2.105Pa thì thể tích của khối khí thay đổi 3 lít. Biết quá trình biến đổi trạng thái có nhiệt độ không đổi.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 8: Một ống thủy tinh hình trụ tiết diện S, một đầu kín một đầu hở. Bên trong ống thủy tinh chứa khí lí tưởng được ngăn với bên ngoài bởi cột thủy ngân có chiều dài 15cm. Tại thời điểm ban đầu ống để thẳng đứng đầu hở quay lên trên (hình vẽ), người ta đo được chiều dài của cột không khí bên trong ống là 30cm. Biết áp suất khí quyển là 1,013.105Pa, lấy g=10m/s2, khối lượng riêng của thủy ngân là 13600 kg/m3. Tính chiều dài của cột không khí trong các trường hợp sau (lưu ý giọt thủy ngân không bị rơi khỏi ống thủy tinh)
  a) Ống được đặt nằm ngang.
  b) Ống được đặt thẳng đứng, miệng ống ở dưới.
  c) Ống được đặt nghiêng một góc 300 so với phương thẳng đứng, miệng ống ở trên.
  d) Ống được đặt nghiêng một góc 300 so với phương thẳng đứng, miệng ống ở dưới.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 9: Ấn một ống hình trụ dài 40cm một đầu hở xuống nước theo phương thẳng đứng (như hình vẽ). Tìm chiều cao cột nước dâng lên trong ống, biết khối lượng riêng của nước là 103kg/m3, lấy g=10m/s2, áp suất khi trong ống khi ở trên mặt nước là 105Pa, nhiệt độ không thay đổi trong toàn bộ quá trình.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 10: Dùng một bơm tay để bơm không khí 1atm vào quả bóng thể tích 2 lít có áp suất bên trong là 1atm. Tính áp suất bên trong quả bóng sau 60 lần bơm, biết mỗi lần bơm được 50cm3 không khí vào quả bóng. Coi quá trình bơm nhiệt độ là không đổi

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 11. Nếu áp suất của một lượng khí biến đổi 2.105N/m2 thì thể tích biến đổi 3lít. Nếu áp suất biến đổi 5.105N/m2 thì thể tích biến đổi 5lít. Tính áp suất và thể tích ban đàu của khí biết nhiệt độ của khí không đổi.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 12. Mỗi lần bơm đưa được Vo = 80cm3 không khí vào ruột xe. Sau khi bơm diện tích tiếp xúc của các vỏ xe với mặt đường là 30cm2. Thể tích của ruột xe sau khi bơm là 2000cm3. Áp suất khí quyển po = 105Pa. Trọng lượng xe là 600N. Coi nhiệt độ là không đổi, tính số lần bơm.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 13. Một xilanh được đậy bằng pittong. Pittong có thể trượt không ma sát dọc theo thành xilanh. Pittong có khối lượng m, diện tích S. Khí có thể tích ban đầu V. áp suất khí quyển là po. Tìm thể tích khí nếu xilanh chuyển động thẳng đứng với gia tốc a. coi nhiệt độ là không đổi.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 14. Một xilanh nằm ngang kín hai đầu, có thể tích V = 1,2lít và chứa không khí ở áp suất po = 105N/m2. Xilanh được chia thành 2 phần bằng nhau bởi pittong mỏng khối lượng 100g đặt thẳng đứng. Chiều dài xilanh 2L = 0,4m. Xilanh được quay với vận tốc góc ω quanh trục thẳng đứng ở giữa xilanh. Tính ω nếu pittong nằm cách trục quay đoạn r = 0,1m khi có cân bằng tương đối.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 15. Một bơm hút thể tích ΔV phải bơm bao nhiêu lần hút khí trong bình có thể tích V từ áp suất po đến áp suất p. Coi nhiệt độ của khí là không đổi.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 16. Một ống nhỏ tiết diện đều, một đầu kín. Một cột thủy ngân cao 75mm đứng cân bằng, cách đáy 180mm khi ống thẳng đứng miệng ống ở trên và cách đáy 220mm khi ống thẳng đứng miệng ống ở dưới. Tìm áp suất khí quyển và độ dài cột không khí trong ống khi ống nằm ngang.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 17. Một ống thủy tinh một đầu kín, dài 57cm chứa không khí có áp suất bằng áp suất không khí (76cmHg). Ấn ống vào trong chậu thủy ngân theo phương thẳng đứng, miệng ống ở dưới. Tìm độ cao cột thủy ngân đi vào ống khi đáy ống ngang mặt thoáng thủy ngân.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 18. Ống thủy tinh một đầu kín dài 112,2cm chứa không khí ở áp suất khí quyển po = 75cmHg. Ấn ống xuống một chậu nước theo phương thẳng đứng, miệng ống ở dưới. Tìm độ cao cột nước đi vào ống khi đáy ống ngang với mặt nước.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 19. Ống thủy tinh một đầu kín dài 80cm, chứa không khí ở áp suất bằng áp suất khí quyển po = 75cmHg. Ấn ổng thủy ngân theo phương thẳng đứng, miệng ống ở dưới (thấp hơn) mặt thủy ngân 45cm. Tìm độ cao cột thủy ngân đi vào ống.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 20. Ống thủy tinh dài 60cm, thẳng đứng, đầu kín ở dấu, đầu hở ở trên. Cột không khí cao 20cm trong ống bị giam bởi cột thủy ngân cao 40cm. Áp suất khí quyển po = 80cmHg. Nhiệt độ không đổi. Khi ống bị lật ngược
  a/ Tìm độ cao cột thủy ngân còn lại trong ống
  b/ Tìm chiều dài ống để toàn bộ cột thủy ngân không chảy ra ngoài.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 21. Một ống hình trụ hẹp, kín hai đầu, dài L = 105cm, đặt nằm ngang. Giữa ống có một cột thủy ngân dài h = 21cm, phần còn lại của ống chứa không khí ở áp suất po = 72cmHg. Tìm độ di chuyển của cột thủy ngân khi ống thẳng đứng.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 22. Trong khoảng chân không của một phong vũ biểu thủy ngân có lọt vào một ít không khí nên phong vũ biểu có chỉ số nhỏ hơn áp suất thực của khí quyển. Khi áp suất khí quyển là 768mmHg, phong vũ biểu chỉ 748mmHg, chiều dài khoảng chân không là 56mm. Tìm áp suất của khí quyển khi phong vũ biểu này chỉ 734mmHg. Coi nhiệt độ là không đổi.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 23. Một phong vũ biểu chỉ sai vì có một ít không khí lọt vào ống. Ở áp suất khí quyển po = 755mmHg phong vũ biểu này chỉ p1 = 748mmHg. Khi áp suất khí quyển là p'o = 740mmHg, phong vũ biểu chỉ p2 = 736mmHg. Coi diện tích mặt thủy ngân trong chậu là lớn, tiết diện ống nhỏ, nhiệt độ không thay đổi. Tìm chiều dài L của ống phong vũ biểu.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 24. Một ống thủy tinh có chiều dài L = 50cm, tiết diện S = 0,5cm2, được hàn kín một đầu và chứa đầy không khí. Ấn ống chìm vào trong nước theo phương thẳng đứng, đầu kín ở trên. Tính lực F cần đặt lên ống để giữ ống trong nước sao cho đầu trên của ống trong nước thấp hơn mặt nước đoạn h =10cm. Biết khối lượng ống m = 15g áp suất khí quyển po = 760mmHg. Khối lượng riêng của nước ρ = 1000kg/m3

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 25. Ở độ sâu h1 = 1m dưới mặt nước có một bọt không khí hình cầu. Hỏi ở độ sâu nào, bọt khí có bán kínhnhỏ đi 2 lần. Cho khối lượng riêng của nước D = 103kg/m3, áp suất khí quyển po = 105N/m, g = 10m/s2, nhiệt độ nước không đổi theo độ sâu.

  Bạn phải đăng nhập để xem.


  nguồn vật lí phổ thông trực tuyến

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  nguyenngannguyen thích bài này.
 2. Nguyễn Ngọc Lan

  Nguyễn Ngọc Lan
  Active Member
  Lớp 11

  Gia nhập:
  29/10/16
  Đến từ:
  Hà Nội
  Bài viết:
  18
  giải giúp em
  Một bình kín có thể tích 5,088lit ở nhiệt độ 350K, chứa hỗn hợp khí lý tưởng bao gồm 0,1mol Ôxy; 0,2mol Nitơ và 0,3mol Hiđrô. Tìm áp suất của hỗn hợp khí.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 3. lê phạm hà tân

  lê phạm hà tân
  Active Member
  Sinh viên

  Gia nhập:
  29/12/16
  Đến từ:
  TP. HCM
  Bài viết:
  3
  giải giúp em
  một ống dài L=25m hở 1 đầu , chứa không khí ở áp suất khí quyển. Nó được nhúng theo phương thẳng đứng vào nước mát trong hồ đến khi nước lên đến nửa ống. Coi nhiệt độ là không thay đổi tại mọi vị trí. chiều dài phần ống ngập trong hồ là :

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 4. nguyenngannguyen

  nguyenngannguyen
  Active Member
  Lớp 11

  Gia nhập:
  12/10/16
  Đến từ:
  TP. HCM
  Bài viết:
  60
  thầy ơi bài này giải sao ạ
  một xilanh đang chứa một khối khí, khi đó pittong đang cách đáy xilanh một khoảng 15cm. Hỏi phải đẩy pittong theo chiều nào, một đoạn bằng bao nhiêu để áp suất khí trong xilanh tăng gấp 3 lần? Coi nhiệt độ khí không đổi trong quá trình trên

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Thanh Hằng lg3 2k1 thích bài này.
 5. Pumpkin201

  Pumpkin201
  Active Member
  Lớp 11

  Gia nhập:
  23/10/16
  Đến từ:
  Hà Nội
  Bài viết:
  17
  Một lượng khí ở điều kiện tiêu chuẩn có thể tích 2 m3 . Thể tích V của lượng khí này bằng bn khi nó bị nén đẳng nhiệt tới áp suất 5 atm ?

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 6. Pumpkin201

  Pumpkin201
  Active Member
  Lớp 11

  Gia nhập:
  23/10/16
  Đến từ:
  Hà Nội
  Bài viết:
  17
  Một quả bóng có dung tích 2 lít lúc đầu chứa không khí ở áp suất khí quyển bằng 1 atm . Người ta bơm không khí ở áp suất khí quyển vào bóng mỗi lần bơm đc 0,2 dm3 . Tìm áp suất của ko khí trong bóng sau 50 lần bơm ? Coi nhiệt độ của không khí không thay đổi.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 7. Học vật lý thôi

  Học vật lý thôi
  Active Member
  Lớp 11

  Gia nhập:
  3/2/17
  Đến từ:
  Cà Mau
  Bài viết:
  6
  Thầy oi giúp em giải bài nay ạ
  Một ống hình trụ dài 3 m ,tiết diện s=0,002 chứa áp suất khong khí Po=75cmHg đặt nằng ngang ,trong ống có cột thủy ngân l=30cm nằm giữa ống ,Nâng ống thẳng đứng vuông góc voi mặt ngang . Hỏi cột thủy ngân tụt xuống bao nhiêu thì nó cân bằng ,em cảm on thay

  Bạn phải đăng nhập để xem.

Share Share