Bài tập độ ẩm không khí, vật lý lớp 10

Vật lý 10.VII Chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể vatlypt.com 27/9/16 6,290 0
 1. vatlypt.com

  vatlypt.com 27/9/16
  #1

  Giáo viên | 8/10/16 | 6,520 | 4,324

  Hà Nội

  Bài tập độ ẩm không khí, các dạng bài tập độ ẩm không khí, phương pháp giải các dạng bài tập độ ẩm không khí chương trình vật lý lớp 10 cơ bản nâng cao.

  [​IMG]
  Bảng độ ẩm không khí​
  Dạng bài tập độ ẩm không khí cơ bản
  tính độ ẩm cực đại A của không khí nhờ tra bảng số liệu
  áp dụng công thức độ ẩm tỉ đối (độ ẩm tương đối)
  \[f=\dfrac{a}{A}\]​
  công thức tính độ ẩm tuyệt đối
  a = f.A​
  khối lượng hơi nước:
  m = a.V = f.A.V​
  trong đó V là thể tích (m$^{3}$)
  Bài tập 1. Độ ẩm tỉ đối của không khí buổi sáng là 80% ở nhiệt độ 23$^{0}$C. Khi nhiệt độ lên tới 30$^{0}$C vào buổi trưa độ ẩm tỉ đối của không khí là 60%. Biết độ ẩm cực đại của không khí ở 23$^{o}$C và 30$^{o}$C lần lượt là 20,6g/m$^{3}$ và 30,29g/m$^{3}$. So sánh lượng hơi nước có trong không khí ở hai nhiệt độ trên.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2. Trong một căn phòng diện tích 40m$^{2}$, chiều cao của căn phòng là 2,5m, nhiệt độ trong phòng là 30$^{o}$C độ ẩm tỉ đối của không khí là 60%, độ ẩm cực đại của không khí là 30,3 g/m$^{3}$. Sử dụng điều hòa nhiệt độ để giảm nhiệt độ trong phòng xuống 20$^{o}$C thì lượng hơi nước cần ngưng tụ là bao nhiêu gam biết độ ẩm cực đại và độ ẩm tỉ đối của không khí ở nhiệt độ 20$^{o}$C lần lượt là 17,3g/m$^{3}$ và 40%.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3. Độ ẩm tỉ đối của không khí trong một bình kín dung tích 0,5m$^{3}$ là 50%. Khi độ ẩm tỉ đối của không khí là 40% khối lượng hơi nước ngưng tụ là 1 gam. Biết nhiệt trong bình là không đổi, thể tích hơi nước ngưng tụ trong bình không đáng kể tính độ ẩm cực đại của không khí trong bình.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4. Độ ẩm tương đối của không khí ở nhiệt độ 20$^{o}$C là 80% thể tích của đám mây là 10$^{10}$m$^{3}$. Tính lượng mưa rơi xuống khi nhiệt độ không khí giảm xuống 10$^{o}$C. Cho độ ẩm cực đại của không khí ở 10$^{o}$C và 20$^{o}$C lần lượt là 9,4g/m$^{3}$ và 17,3g/m$^{3}$.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5. Ban ngày nhiệt độ của không khí là 15$^{0}$C, độ ẩm tương đối là 64%. Ban đêm nhiệt độ xuống đến 5$^{0}$C. Hỏi có sương không, nếu có hãy tính khối lượng hơi nước ngưng tụ trong 1 m$^{3}$ không khí? Độ ẩm cực đại của của không khí ở nhiệt độ 15$^{o}$C là 12,8g/m$^{3}$, độ ẩm tuyệt đối của không khí ở nhiệt độ 5$^{o}$C là 6,8g/m$^{3}$.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6. Nhiệt đô không khí trong phòng có thể tích là 120m$^{3}$ là 20$^{0}$C. Điểm sương là 12$^{0}$C. Tính độ ẩm tương đối và khối lượng hơi nước có trong phòng. Biết độ ẩm cực đại của không khí ở nhiệt độ 20$^{o}$C và 12$^{o}$C lần lượt là 17,3 g/m$^{3}$ và 10,7g/m$^{3}$.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7. Điểm sương của không khí là 8$^{0}$C. tính khối lượng hơi nước cần thiết để làm bão hòa 1m$^{3}$ không khí ở nhiệt độ 28$^{0}$C.
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn học vật lý trực tuyến
Share Share