Bài tập đồ thị của dao động điều hòa, dao động cơ, vật lí lớp 12

Vật lí 12.I Dao động cơ thầy giáo làng 21/3/17 21,476 4
 1. Bài tập đồ thị của dao động điều hòa, dao động cơ chương trình vật lí phổ thông mới lớp 12 ôn thi Quốc gia

  Bài tập 1. Đồ thị dao động điều hòa của một vật như hình vẽ. Phương trình dao động của vật là
  [​IMG]
  A. x = 5cos(4πt + π/3)cm
  B. x = 5cos(4πt – π/3)cm
  C. x = 5cos(2πt – π/3)cm
  D. x = 5cos(2πt + π/6)cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2. Đồ thị vận tốc của một vật dao động điều hòa có dạng như hình vẽ. Lấy π2 = 10. Phương trình li độ dao động của vật là
  [​IMG]
  A. x = 25cos(3πt + π/2)cm
  B. x = 5cos(5πt - π/2)cm
  C. x = 25cos(0,6t - π/2)cm
  D. x = 5cos(5πt + π/2)cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3. Chất điểm dao động điều hòa hàm cosin có gia tốc biểu diễn như hình vẽ. Phương trình dao động của vật là
  [​IMG]
  A. x = 10cos(πt + π/3)cm
  B. x = 10cos(πt - π/2)cm
  C. x = 10cos(πt)cm
  D. x = 10cos(πt + π/2)cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4. Một vật khối lượng m = 0,01kg dao động điều hòa quanh vị trí x = 0 dưới tác dụng của lực được chỉ ra trên đồ thị bên (hình vẽ). Chu kỳ dao động của vật bằng.
  [​IMG]
  A. 0,256s
  B. 0,152s
  C. 0,314s
  D. 1,255s
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5. Con lắc lò xo dao động điều hòa. Đồ thị biểu diễn sự biến đổi động năng và thế năng theo thời gian cho ở hình vẽ. Khoảng thời gian giữa hai thời điểm liên tiếp động năng bằng thế năng là 0,2s. Chu kỳ dao động của con lắc là
  [​IMG]
  A. 0,2s
  B. 0,6s
  C. 0,8s
  D. 0,4s
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6. Một dao động điều hòa có đồ thị như hình vẽ. Vận tốc cực đại và gia tốc cực đại có giá trị nào sau đây
  A. 8π(cm/s); 16π2 (cm/s2)
  B. 8π(cm/s); 8π2 (cm/s2)
  C. 4π(cm/s); 16π2 (cm/s2)
  D. 4π(cm/s); 12π2 (cm/s2)
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7. Đồ thị dao động điều hòa như hình vẽ. Phương trình dao động có dạng nào sau đây
  [​IMG]
  A. x = 10cos(2πt + π)cm
  B. x = 10cos(2πt – π/2)cm
  C. x = 10cos(2πt + π/2)cm
  D. x = 10cos(2πt + 3π/4)cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8. Một chất điểm dao động điều hòa có đồ thị dao động như hình vẽ. Phương trình gia tốc của vật (lấy π2 =10)
  [​IMG]
  A. a = 64πcos(4πt + π) cm/s2
  B. a = 5120πcos(8πt – π/2) cm/s2
  C. a = 8πcos(8πt – π/2) cm/s2
  D. a = 8πcos(8πt + 3π/4) cm/s2
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 9. Cho đồ thị của một dao động điều hòa. Sau những khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau và bằng bao nhiêu thì động năng lại bằng thế năng.
  A. 0,25s
  B. 0,5s
  C. 1s
  D. 0,75s
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 10. Cho đồ thị li độ của dao động điều hòa. Viết phương trình li độ
  [​IMG]
  A. x = 4cos(2πt + π/4)cm
  B. x = 4cos(2πt - π/4)cm
  C. x = 4cos(2πt + π/3)cm
  D. x = 4cos(2πt - π/3)cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 11. đồ thị của một vật dao động điều hòa có dạng như hình vẽ. Biên độ và pha ban đầu lần lượt là
  [​IMG]
  A. 4cm; 0rad
  B. -4cm; -π/2rad
  C. 4cm; π/2rad
  D. -4cm; 0rad
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 12. Đồ thị hình dưới biểu diễn sự biến thiên của li độ u theo thời gian của một vật dao động điều hòa. Tại điểm nào trong các điểm M, N, K và H gia tốc và vận tốc của vật có hướng ngược nhau
  [​IMG]
  A. điểm H
  B. điểm K
  C. điểm M
  D. điểm N
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 13. Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt). Đồ thị biểu diễn động năng Wđ và thế năng Wt của con lắc theo thời gian. người ta thấy cứ sau 0,5s động năng lại bằng thế năng thì tần số dao động con lắc sẽ là:
  [​IMG]
  A. 1 (rad/s)
  B. 2 (rad/s)
  C. 1/2 (rad/s)
  D. 4 (rad/s)
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 14. đồ thị dao động điều hòa như hình vẽ. phương trình dao động là
  [​IMG]
  A. x = 3cos(2πt + π/2)
  B. x = 3cos(2π/3 t + π/2)
  C. x = 3cos(2π/3 t + π/3)
  D. x = 3cos(2πt - π/3)
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 15. Đồ thị cảu hai dao động điều hòa cùng tần số như hình vẽ. Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động là
  [​IMG]
  A. x = 5cos(π/2 t)cm
  B. x = cos(π/2 t – π/2)cm
  C. x = 2cos(π/2 t + π)cm
  D. x = 3cos(π/2 t - π)cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 16. Một chất điểm dao động đièu hòa dọc theo trục Ox với O trùng với vị trí cân bằng của chất điểm. Đường biểu diễn sự phụ thuộc li độ chất điểm theo thời gian t cho ở hình vẽ. Phương trình vận tốc của chất điểm là
  [​IMG]
  A. v = 60πcos(10πt – π/3)cm/s
  B. v = 60πcos(10πt – π/6)cm/s
  C. v = 60cos(10πt – π/3)cm/s
  D. v = 60cos(10πt – π/6)cm/s
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn: vật lí phổ thông ôn thi quốc gia
  Ninh Thuy thích bài này.
 2. ở bài 1, chỗ T/6 = 1/12, tại sao lại là T/6 vậy ?
  1. đó là khoảng thời gian biên độ tăng từ 2,5 -> 5(A/2 -> A)
    
   Đoàn Hùng thích bài này.
  2. Đoàn Hùng
   Đoàn Hùng, 22/8/17
   vâng em cảm ơn thầy ạ
    
 3. Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của động năng Wđ của con lắc theo thời gian t. Hiệu t1-t2 có giá trị gần nhất với giá trị nào sao đây?
  A. 0.27s. B. 0,24s. C. 0,22s. D. 0,20s
  [​IMG]
  Thầy có thể giải giùm e bài này không thầy?
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. Thầy ơi, chổ t2-t1 thầy có thể giải thích rõ hơn không ạ. E cảm ơn thầy.
    
  3. loan nguyen
   loan nguyen, 20/9/17
   Không hiểu chổ 4/5 và 3/5 là sao vậy bạn
    
 4. Thầy ơi hướng dẫn em bài này với ạ
  Một chất điểm dao động điều hoà trên trục ox theo phương trình x=5sin(2pi.t+pi/4).
  Vẽ đồ thị tọa độ x
  1. Bạn phải đăng nhập
 5. Câu 13: Khoảng thời gian 2 lần liên tiếp thế năng bằng động năng là T/4.
  Câu 15: Biên độ trong đáp án sai.
  Mong thầy kiểm tra lại.
  thầy giáo làng thích bài này.
Share Share