Bài tập lực căng bề mặt, mao dẫn, vật lý phổ thông

Vật lý 10.VII Chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể vatlypt.com 19/2/17 17,882 13
 1. vatlypt.com

  vatlypt.com 19/2/17
  #1

  Giáo viên | 8/10/16 | 6,498 | 4,304

  Hà Nội

  Bài tập hiện tượng bề mặt của chất lỏng, lực căng bề mặt, hiện tượng mao dẫn vật lý 10 cơ bản nâng cao.
  I/ Tóm tắt lý thuyết.

  1/ Lực căng bề mặt của chất lỏng:
  F = σ.l
  Trong đó:
  • σ: hệ số căng bề mặt (N/m)
  • l: chiều dài đường giới hạn bề mặt chất lỏng (m)
  2/ Hiện tượng mao dẫn
  a/ Công thức tính độ dâng (hạ) của mực chất lỏng trong ống mao dẫn

  \[h=\dfrac{4\sigma }{\rho gd}\]​
  Trong đó:
  • ρ: khối lượng riêng của chất lỏng
  • d: đường kính ống mao dẫn
  b/ Công thức tính độ dâng (hạ) của mực chất lỏng giữa hai khe hẹp song song thẳng đứng.
  \[h=\dfrac{2\sigma }{\rho gd}\]​
  Trong đó:
  • ρ: khối lượng riêng của chất lỏng
  • d: bề rộng của khe hẹp
  II/ Bài tập hiện tượng bề mặt của chất lỏng, lực căng bề mặt, hiện tượng mao dẫn
  Bài tập 1
  . Để xác định hệ số căng bề mặt của rượu người ta làm như sau: Cho rượu vào cái bình chảy nhỏ giọt ra ngoài theo một ống nhỏ, đường kính miệng ống 4(mm), đặt thẳng đứng. Thời gian giọt này rơi sau giọt kia là 2(s). Sau 65(phút) có 100g rượu chảy ra. Cho g=10(m/s$^{2}$). ĐS 0,04(N/m).
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2. Đường kính mặt trong của ống hình trụ là 1(mm), hai đầu ống đều hở. Cho g=9,8(m/s$^{2}$).
  a/ Nhúng thẳng đứng ống trên vào nước. Cho hệ số căng bề mặt của nước là 0,073(N/m) và khối lượng riêng của nước là 1000(kg/m$^{3}$). Nước dính ướt hoàn toàn thủy tinh. Tính độ dâng. ĐS 2,98(cm).
  b/ Nhúng thẳng đứng ống trên vào thủy ngân, thấy độ hạ là 1,4(cm). Xác định hệ số căng bề mặt. Cho khối lượng riêng của thủy ngân là 13600(kg/m$^{3}$). ĐS 0,047(N/m).
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3. Cho 3cm$^{3}$ nước vào ông nhỏ giọt đường kính 1(mm), thấy nhỏ được 120 giọt. Tìm hệ số căng bề mặt của nước, biết khối lượng riêng của nước là 1000(kg/m$^{3}$)
  ĐS: 0,0789N/m).
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4. Một ống mao dẫn dài hở hai đầu, đường kính trong 3(mm) được đổ đầy nước và dựng thẳng đứng. Tìm độ cao nước còn lại trong ống. Cho hệ số căng bề mặt của nước là 0,073(N/m) và khối lượng riêng của nước là 1000(kg/m$^{3}$). ĐS 19,87(mm).
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5. Một vòng nhôm có bán kính 7,8(cm) và trọng lượng là 6,9.10$^{-2}$(N) tiếp xúc với dung dịch xà phòng. Muốn nâng ra thì cần một lục tối thiểu là bao nhiêu. Cho hệ số căng bề mặt của xà phòng là: 0,040(N/m). ĐS 0,108(N).
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6. Hai ống mao dẫn có đường kính khác nhau được nhúng thẳng đứng vào ê-te, sau đó nhúng vào dầu hỏa. Hiệu số độ cao trong ê-te là 2,4(mm), và trong dầu là 3(mm). Cho hệ số căng bề mặt của ê-te là 0,017(N/m). Khối lượng riêng của ê-te là 700(kg/m$^{3}$), và của dầu là 800(kg/m$^{3}$). Tính hệ số căng bề mặt của dầu. ĐS 0,024(N/m).
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7. Một khung hình chữ nhật ABCD bằng đồng, nằm trong mặt phẳng thẳng đứng, có căng một màng xà phòng. Thanh CD dài 8(cm) có thể trượt không ma sát. Cho khối lượng riêng của đồng là 8900(kg/m$^{3}$), hệ số căng bề mặt của xà phòng là 0,04(N/m). Tính đường kính của thanh CD khi nó nằm cân bằng. lấy g = 10m/s$^{2}$. ĐS 1,07(mm).
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8. Hai tấm kính phẳng giống nhau đặt song song cách nhau 1,5(mm), nhúng thẳng đứng vào nước. Tìm độ cao nước dâng giữa hai tấm kính. Hệ số căng bề mặt 0,0728(N/m), khối lượng riêng nước 10$^{3}$(kg/m$^{3}$) lấy g = 10m/s$^{2}$. ĐS 9,7(mm)
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 9. Vòng kim loại có đường kính ngoài 40(mm) và đường kính trong 38(mm), được treo vào một lò xo cố định sao cho vòng nằm trong mặt phẳng ngang. Nhúng vòng vào nước rồi hạ từ từ bình chứa xuống. Vào thời điểm vòng rời khỏi mặt nước lò xo dãn thêm 20(mm). Tính hệ số căng bề mặt của nước. Cho độ cứng của lò xo là 0,5(N/m).
  ĐS 0,041(N/m).
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 10. Một quả cầu nhỏ không bị nước dính ướt, bán kính 0,1(mm) được đặt lên mặt nước. Cho hệ số căng bề mặt là 0,073(N/m). Tính lực căng bề mặt lớn nhất tác dụng lên quả cầu? Khối lượng quả cầu lớn nhất bao nhiêu để nó không chìm, lấy g = 10m/s$^{2}$.
  ĐS 4,6.10$^{-5}$(N) và 0,46(mg)
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 11. Một ống thủy tinh hình chữ U, đường kính ống lần lượt là 2(mm) và 4(mm). Đổ nước vào ống thấy mực nước chênh lệch 7,3(mm), cho g = 10(m/s$^{2}$). Khối lượng riêng của nước là 1000(kg/m$^{3}$). ĐS 0,073(N/m).
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 12. Nhúng thẳng đứng hai ống mao dẫn vào thủy ngân, với đường kính trong là 1(mm) và 2(mm). Hệ số căng bề mạt của thủy ngân là 0,47(N/m). Tìm độ chênh lệch ở hai ống lấy g = 10m/s$^{2}$. khối lượng riêng của thủy ngân 13600kg/m$^{3}$; ĐS 6,9(mm).
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 13. Nhúng khung hình vuông cạnh 8,75(cm) vào rượu rồi kéo lên. Cho khối lượng khung là 2(g). Hệ số căng bề mặt của rượu là 0,024(N/m). Tính lực tối thiểu kéo khung. Lấy g = 10m/s$^{2}$
  ĐS 0,037(N).
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 14. Trong một ống mao dẫn bán kính 0,5(mm) mực chất lỏng dâng lên 11(mm). Tìm khối lượng riêng của chất lỏng này, biết hệ số căng bề mặt của nó là 0,022(N/m). ĐS 816(kg/m$^{3}$).
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 15. Một cọng rơm dài 10 cm nổi trên mặt nước. Người ta nhỏ dung dịch xà phòng xuống một bên mặt nước của cọng rơm và giả sử nước xà phòng chỉ lan ra ở một bên. Tính lực tác dụng vào cọng rơm. Biết hệ số căng mặt ngoài của nước và nước xà phòng lần lượt là σ$_{1}$ = 73.10$^{–3}$ (N/m), σ$_{2}$ = 40.10$^{–3}$ (N/m). ĐS: 33.10$^{–4}$ (N).
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 16. Có 20 (cm$^{3}$) nước đựng trong một ống nhỏ giọt có đường kính đầu mút là 0,8(mm). Giả sử nước trong ống chảy ra ngoài thành từng giọt một. Hãy tính xem trong ống có bao nhiêu giọt, cho biết σ = 0,073 (N/m), D =1000(kg /m³), g = 10 (m/s²). ĐS: 1090 giọt.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 17. Cho nước vào một ống nhỏ giọt có đường kính miệng ống d = 0,4 (mm). hệ số căng bề mặt của nước là σ = 73.10$^{–3}$ (N/m). Lấy g = 9,8 (m/s²). Tính khối lượng giọt nước khi rơi khỏi ống. ĐS: 0,00936 (g)
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn: vật lý phổ thông trực tuyến lớp 10
  Nguyễn Hoàng Hạ An, hoamoclan thích bài này.
 2. Đinh Minh Ngọc

  Đinh Minh Ngọc 9/4/17
  #2

  Lớp 11 | 9/4/17 | 1 | 0

  Thái Nguyên

  Một vòng nhôm có r=7,8cm , trọng lượng là 6,9.10$^{-2}$N tiếp xúc với dung dịch xà phòng . Muốn nâng ra thì cần 1 lực tối thiểu là bao nhiêu ? Cho hệ số căng bề mặt của xà phòng là 0,040 (N/m)
  1. Bạn phải đăng nhập
 3. khuyến07102001

  khuyến07102001 12/4/17
  #3

  Lớp 11 | 25/2/17 | 1 | 0

  ninh bình

  cho em phần lời giải của câu 11
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 12/4/17
   em xem hướng dẫn ở trên
    
 4. bachduongvb

  bachduongvb 13/4/17
  #4

  Giáo viên | 16/3/17 | 1 | 1

  Hải Phòng

  bạn nào giải giúp mình bài này với ạ? sao đáp án lại ra 0,0226N chứ không phải 0,091N?
  23/ Một vòng nhôm mỏng có đường kính 50 mm và có trọng lượng P = 68.10-3 N được treo vào một lực kế lò xo sao cho đáy của vòng nhôm tiếp xúc với mặt nước. Lực tối thiểu để kéo vòng nhôm ra khỏi mặt nước bằng bao nhiêu, nếu hệ số căng mặt ngoài của nước là 72.10-3 N/m?
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 13/4/17
   em xem các bài tương tự ở trên
    
  Bích Nguyễn thích bài này.
 5. Vũ Huyền Chi

  Vũ Huyền Chi 18/4/17
  #5

  Lớp 11 | 18/4/17 | 4 | 0

  Tuyên Quang

  thầy ơi, giúp em bài này với ạ
  Một ống nhỏ mà đầu mút có đường kính 0,38nm có thể nhỏ giọt chất lỏng với độ chính xác đến 0,01g. Tính hệ số căng bề mặt ngoài của chất lỏng. Lấy g=9,8m/s2
  1. Bạn phải đăng nhập
Share Share