Tự Luận Bài tập Momen lực, cân bằng của vật rắn có trục quay, vật lý lớp 10

Thảo luận trong 'Vật lý 10.III Tĩnh học vật rắn' bắt đầu bởi thầy giáo làng, 27/9/16.

 1. thầy giáo làng

  thầy giáo làng Administrator

  Hà Nội
  Giáo viên
  Bài tập Momen lực, cân bằng của vật rắn có trục quay. Các dạng bài tập Momen lực, cân bằng của vật rắn có trục quay. Phương pháp giải bài tập Momen lực, cân bằng của vật rắn có trục quay chương trình vật lý lớp 10 cơ bản, nâng cao.
  II/ Bài tập Momen lực, cân bằng của vật rắn có trục quay
  Bài tập 1
  . Thanh kim loại có chiều dài l khối lượng m đặt trên bàn nhô ra một đoạn bằng 1/4 chiều dài thanh. Tác dụng lực có độ lớn 40N hướng xuống thì đầu kia của thanh kim loại bắt đầu nhô lên, lấy g=10m/s2. Tính khối lượng của thanh kim loại.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 2. Một thanh AB nặng 30 kg, dài 9 m, trọng tâm tại G biết BG=6 m. Trục quay tại O biết AO=2 m, Người ta phải tác dụng vào đầu B một lực F=100 N xác định khối lượng vật treo vào đầu A để thanh nằm cân bằng. Xác định độ lớn của lực tác dụng vào O. lấy g=10m/s2.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 3. Thanh AB khối lượng 25 kg, dài 7,5 m trọng tâm tại G biết GA=1,2 m. Thanh AB có thể quay quanh trục đi qua O biết OA=1,5 m. Để giữ thanh cân bằng nằm ngang thì phải tác dụng lên đầu B một lực bằng bao nhiêu? Khi đó trục quay sẽ tác dụng lên thanh một lực bằng bao nhiêu? Lấy g=10 m/s2.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 4. Một thanh gỗ nặng 12 kg dài 1,5 m, một đầu được gắn cố định đi qua điểm A, thanh gỗ có thể quay xung quanh trục đi qua A, đầu còn lại được buộc vào một sợi dây sao cho phương của sợi dây thẳng đứng và giữ cho tấm gỗ nằm nghiêng hợp với phương ngang một góc α. Biết trọng tâm của thanh gỗ cách đầu A khoảng 50 cm. Tính lực căng của sợi dây và lực tác dụng điểm A của thanh gỗ. Lấy g=10 m/s2.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 5. Một người nâng một tấm gỗ nặng 60 kg dài 1,5 m, Biết lực nâng hướng thẳng đứng lên trên tấm gỗ hợp với mặt đất nằm ngang một góc α, trọng tâm của tấm gỗ cách đầu mà người đó nâng 120 cm. Tính lực nâng của người đó và phản lực của mặt đất lên tấm gỗ. Lấy g=10 m/s2.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 6. Một người nâng một tấm gỗ nặng 30 kg dài 1,5 m, lực nâng vuông góc với tấm gỗ và giữ cho nó hợp với mặt đất nằm ngang một góc α=300. Biết trọng tâm của tấm gỗ cách đầu mà người đó nâng 120 cm. Tính lực nâng của người đó.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 7. Một thanh nhẹ gắn vào sàn tại B như hình vẽ. Tác dụng lên đầu A lực kéo F = 100N theo phương ngang. Thanh được giữ cân bằng nhờ dây AC. Tìm lực căng của dây biết α = 30o.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 8. Thanh nhẹ OB có thể quay quanh trục O. Tác dụng lên thanh các lực F1; F2 đặt tại A và B. Biết F1 = 20N; OA = 10cm; AB = 40cm. Thanh cân bằng, véc tơ F1; F2 hợp với AB góc α; β như hình vẽ. Xác định giá trị của F2 trong các trường hợp sau
  a/ α = β = 90o
  b/ α = 30o; β = 90o
  c/ α = 30o; β = 60o
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 9. Bánh xe có bán kính R, khối lượng m như hình vẽ. Tìm lực kéo F nằm ngang đặt trên trục để bán vượt qua bậc có độ cao h. Bỏ qua ma sát.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 10. Tìm lực F để làm quay vật hình hộp đồng chất như hình vẽ, biết m = 10kg quay quanh tâm O. Cho a = 50cm, b = 100cm.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 11. Thanh gỗ đồng chất AB, khối lượng 20kg có thể quay quanh trục A. Ban đầu thanh nằm ngang trên sàn. Tác dụng lên B lực nâng F luôn vuông góc với AB. Tìm F để
  a/ nâng AB khỏi sàn.
  b/ giữ AB nghiên góc 30o so với mặt sàn.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 12. Thanh AB (m = 100g) có thể quay quanh A được bố trí như hình vẽ
  m1 = 500g; m2 = 150g, BC =20cm. Tìm chiều dài của AB biết thanh cân bằng.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 13. Treo bốn vật nặng cách đều nhau vào một thanh đồng chất dài 3cm nặng 6kg, trong đó hai vật ngoài cùng nằm ở hai đầu thanh như hình vẽ. m1 = 2kg; mỗi vật tiếp theo có khối lượng hơn vật trước 1kg. Cần phải treo thanh tại điểm cách đầu trái một khoảng bao nhiêu để thanh cân bằng.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 14. Thanh đồng chất đặt trên bàn ngang, nhô 1/4 chiều dài thanh ra khỏi bàn như hình vẽ. Treo vào đầu nhô ra một vật trọng lượng P' = 300N thanh bắt đầu nghiêng và mất cân bằng. Tìm trọng lượng của thanh.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 15. Thanh đồng chất AB có thể quay quanh bản lề A. Hai vật có khối lượng m1 = 1kg, m2 = 2kg được treo vào B bằng hai sợi dây như hình vẽ. C là ròng rọc nhẹ. Biết AB = AC, khối lượng thanh là 2kg. Tính α khi hệ cân bằng
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 16. Thanh BC nhẹ, gắn vào tường bởi bản lề C, đầu B treo vật có khối lượng m = 4kg và được giữ cân bằng nhờ dây treo AB. Cho AB = 30cm, AC = 40cm. Xác định các lực tác dụng lên BC.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 17. Một vật khối lượng 4kg treo vào tường bởi dây BC và thanh AB. Thanh AB gắn vào tường bằng bản lề A, α = 30o
  1/ Tìm các lực tác dụng lên thanh AB nếu:
  a/ bỏ qua khối lượng của thanh
  b/ khối lượng thanh AB là 2kg
  2/ Khi tăng góc α thì lực căng dây BC tăng hay giảm
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 18. Thanh AB khối lượng m = 1,5kg, đầu B đựng vào góc tường, đầu A nối với dây treo AC góc α = 45o. Tìm các lực tác dụng lên thanh.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 19. Thanh AB khối lượng m1 = 10kg, chiều dài L = 3m gắn vào tường bởi bản lề A. Đầu B của thanh treo vật nặng m2 = 5kg. Thanh được giữ cân bằng nằm ngang nhờ dây treo CD, góc α = 45o. Tìm các lực tác dụng lên thanh AB biết AC = 2m.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 20. Một thanh AB dài 2m khối lượng m=2kg được giữ nghiêng một góc α trên mặt sàn nằm ngang bằng một sợi dây nằm ngang BC dài 2m nối đầu B của thanh với một bức tường đứng thẳng; đầu A của thanh tựa lên mặt sàn. Hệ số ma sát giữa thanh và mặt sàn bằng \[\displaystyle \frac{\sqrt{3} }{2}\]
  1) Tìm các giá trị của α để thanh có thể cân bằng.
  2 Tính các lực tác dụng lên thanh và khoảng cách AD từ đầu A của thanh đến góc tường D khi α =45o. Lấy g=10m/s2
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 21.
  Dùng cân đòn để cân một vật. Vì cánh tay đòn của cân không thật bằng nhau nên khi đặt vật ở đĩa cân bên này ta được 40g nhưng khi đặt vật sang đĩa cân kia ta cân được 44,1g. Tìm khối lượng đúng của vật.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 22.
  Bán cầu đồng chất khối lượng 100g. Trên mép bán cầu đặt một vật nhỏ khối lượng 7,5g. Hỏi mặt mặt phẳng của bán cầu sẽ nghiêng góc α bao nhiêu khi có cân bằng biết rằng trọng tâm bán cầu ở cách mặt phẳng của bán cầu một đoạn 3R/8 (R là bán kính bán cầu)
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 23.
  Gió thổi vào xe theo hướng vuông góc với thành bên của xe với vận tốc V. Xe có khối lượng m = 104kg, chiều cao 2b = 2,4m, chiều ngang 2a = 2m, chiều dài l = 8m. Áp suất gió tính bởi công thức p = ρv2 với ρ = 1,3kg/m3 là khối lượng riêng của không khí. Tìm V để xe bị lật ngã.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  nguồn vật lý phổ thông
  xem thêm:
   

 2. Giải giúp em:
  [​IMG]
  Một thanh AB đồng chất có P=10N chiều dài 1,2m.Đầu B treo vật có P1=10N.Thanh được giữ cân bằng nhờ bản lề A và đoạn CB.Biết sợi dây làm với thanh góc 300.C cách B một khoảng 0,3m.Tính lực căng dây,độ lớn của phản lực.Tìm hướng của phản lực,g=10m/s2.
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  akikoogawa, Bích Thủy, Văn Hoàng thích bài này.
 3. một thanh gỗ dài 1,5 m nặng 12 kg, một đầu gắn vào trần nhà nhờ một bản lề tại A, đầu B còn lại được buộc vào 1 sợi dây và gắn vào trần nhà sao cho phương của sợi dây thẳng đứng và giữ cho tấm gỗ nằm nghiêng hợp với trần nhà nằm ngang một góc an pha. Biết trọng tâm của thanh gỗ cách đầu gắn bản lề 50 cm. Tính lực căng của sợi dây và lực tác dụng của bản lề lên thanh gỗ. Lấy g=10 m/s^2
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  akikoogawa, Bích Thủy thích bài này.
 4. Thầy ơi cho em hỏi : Đầu C của 1 thanh nhẹ CB được gắn vào bức tường đứng thẳng, còn đầu B của thanh thì được treo vào 1 cái đinh O bằng dây OB sao cho thanh BC nằm ngang(CB=2CO). Một vật A có khối lượng 5kg được treo vào B bằng dây BD. Hãy tính lực căng của dây OB? Bỏ qua khồi lượng của thanh BC . Lấy g=10m/s2. Cảm ơn thầy nhìu ạ!
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 5. bai 12 tính lực T2 như thế nao v ạ???
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 6. Giiari giúp em:
  thanh AB đồng chất dài 1m, tiết diện đều có trọng lượng p=10N.Người ta treo các vật có trọng lượng P1=20N,P2=30N lần lượt tại A và B và đặt giá đỡ tại O để thanh cân bằng.tính OA?
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bích Thủy thích bài này.
 7. giải giúp e bài này ạ
  một thanh AB đồng chất có chiều dài 2m và có kl là m= 5kg . ban đầu thanh AB đưuowc đặt theo phương nằm ngang đầu B đứng được nhờ bản lề. hỏi td vào đầu A của thanh 1 lực vuông góc với AB có F = bao nhiêu để có thể nâg được thanh lên?
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bích Thủy thích bài này.
 8. Một thanh AB dài 2m khối lượng 3kg. Được giữ nghiêng 1 góc alpha trên mặt sàn nằm ngang bằng 1 sợi dây nằm ngang BC dài 2m nối đầu B của thanh với 1 bức tường thảng đứng, dầu A của thanh tựa lên mặt sàn. Hệ số ma sát giữa thanh và mặt sàn =căn ba trên hai. Tính các giá trị của alpha để thanh cân bằng. Tính các lự tác dụng lên thanh và khoảng cách Ad từ đầu A của thanh đến góc tường khi alpha =60 độ. Lấy g=10m/s2

  Nhưng bài này có thêm lực ma sát ạ nên em thấy khó tính hơn
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bích Thủy thích bài này.

Chia sẻ trang này