Bài tập Momen lực, vật lý lớp 10, vật lý phổ thông

Vật lý 10.III Tĩnh học vật rắn vatlypt.com 27/9/16 72,079 80
 1. vatlypt.com

  vatlypt.com 27/9/16
  #1

  Giáo viên | 8/10/16 | 6,498 | 4,304

  Hà Nội

  Bài tập Momen lực, cân bằng của vật rắn có trục quay. Các dạng bài tập Momen lực, cân bằng của vật rắn có trục quay. Phương pháp giải bài tập Momen lực, cân bằng của vật rắn có trục quay chương trình vật lý lớp 10 cơ bản, nâng cao.
  Video bài giảng momen lực, bài tập momen lực


  II/ Bài tập Momen lực, cân bằng của vật rắn có trục quay
  Bài tập 1
  . Thanh kim loại có chiều dài l khối lượng m đặt trên bàn nhô ra một đoạn bằng 1/4 chiều dài thanh. Tác dụng lực có độ lớn 40N hướng xuống thì đầu kia của thanh kim loại bắt đầu nhô lên, lấy g=10m/s$^{2}$. Tính khối lượng của thanh kim loại.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2. Một thanh AB nặng 30 kg, dài 9 m, trọng tâm tại G biết BG=6 m. Trục quay tại O biết AO=2 m, Người ta phải tác dụng vào đầu B một lực F=100 N xác định khối lượng vật treo vào đầu A để thanh nằm cân bằng. Xác định độ lớn của lực tác dụng vào O. lấy g=10m/s$^{2}$.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3. Thanh AB khối lượng 25 kg, dài 7,5 m trọng tâm tại G biết GA=1,2 m. Thanh AB có thể quay quanh trục đi qua O biết OA=1,5 m. Để giữ thanh cân bằng nằm ngang thì phải tác dụng lên đầu B một lực bằng bao nhiêu? Khi đó trục quay sẽ tác dụng lên thanh một lực bằng bao nhiêu? Lấy g=10 m/s$^{2}$.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4. Một thanh gỗ nặng 12 kg dài 1,5 m, một đầu được gắn cố định đi qua điểm A, thanh gỗ có thể quay xung quanh trục đi qua A, đầu còn lại được buộc vào một sợi dây sao cho phương của sợi dây thẳng đứng và giữ cho tấm gỗ nằm nghiêng hợp với phương ngang một góc α. Biết trọng tâm của thanh gỗ cách đầu A khoảng 50 cm. Tính lực căng của sợi dây và lực tác dụng điểm A của thanh gỗ. Lấy g=10 m/s$^{2}$.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5. Một người nâng một tấm gỗ nặng 60 kg dài 1,5 m, Biết lực nâng hướng thẳng đứng lên trên tấm gỗ hợp với mặt đất nằm ngang một góc α, trọng tâm của tấm gỗ cách đầu mà người đó nâng 120 cm. Tính lực nâng của người đó và phản lực của mặt đất lên tấm gỗ. Lấy g=10 m/s$^{2}$.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6. Một người nâng một tấm gỗ nặng 30 kg dài 1,5 m, lực nâng vuông góc với tấm gỗ và giữ cho nó hợp với mặt đất nằm ngang một góc α=30$^{0}$. Biết trọng tâm của tấm gỗ cách đầu mà người đó nâng 120 cm. Tính lực nâng của người đó.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7. Một thanh nhẹ gắn vào sàn tại B như hình vẽ. Tác dụng lên đầu A lực kéo F = 100N theo phương ngang. Thanh được giữ cân bằng nhờ dây AC. Tìm lực căng của dây biết α = 30$^{o}$.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8. Thanh nhẹ OB có thể quay quanh trục O. Tác dụng lên thanh các lực F$_{1}$; F$_{2}$ đặt tại A và B. Biết F$_{1}$ = 20N; OA = 10cm; AB = 40cm. Thanh cân bằng, véc tơ F$_{1}$; F$_{2}$ hợp với AB góc α; β như hình vẽ. Xác định giá trị của F$_{2}$ trong các trường hợp sau
  a/ α = β = 90$^{o}$
  b/ α = 30$^{o}$; β = 90$^{o}$
  c/ α = 30$^{o}$; β = 60$^{o}$
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 9. Bánh xe có bán kính R, khối lượng m như hình vẽ. Tìm lực kéo F nằm ngang đặt trên trục để bán vượt qua bậc có độ cao h. Bỏ qua ma sát.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 10. Tìm lực F để làm quay vật hình hộp đồng chất như hình vẽ, biết m = 10kg quay quanh tâm O. Cho a = 50cm, b = 100cm.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 11. Thanh gỗ đồng chất AB, khối lượng 20kg có thể quay quanh trục A. Ban đầu thanh nằm ngang trên sàn. Tác dụng lên B lực nâng F luôn vuông góc với AB. Tìm F để
  a/ nâng AB khỏi sàn.
  b/ giữ AB nghiên góc 30$^{o}$ so với mặt sàn.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 12. Thanh AB (m = 100g) có thể quay quanh A được bố trí như hình vẽ
  m$_{1}$ = 500g; m$_{2}$ = 150g, BC =20cm. Tìm chiều dài của AB biết thanh cân bằng.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 13. Treo bốn vật nặng cách đều nhau vào một thanh đồng chất dài 3cm nặng 6kg, trong đó hai vật ngoài cùng nằm ở hai đầu thanh như hình vẽ. m$_{1}$ = 2kg; mỗi vật tiếp theo có khối lượng hơn vật trước 1kg. Cần phải treo thanh tại điểm cách đầu trái một khoảng bao nhiêu để thanh cân bằng.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 14. Thanh đồng chất đặt trên bàn ngang, nhô 1/4 chiều dài thanh ra khỏi bàn như hình vẽ. Treo vào đầu nhô ra một vật trọng lượng P' = 300N thanh bắt đầu nghiêng và mất cân bằng. Tìm trọng lượng của thanh.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 15. Thanh đồng chất AB có thể quay quanh bản lề A. Hai vật có khối lượng m$_{1}$ = 1kg, m$_{2}$ = 2kg được treo vào B bằng hai sợi dây như hình vẽ. C là ròng rọc nhẹ. Biết AB = AC, khối lượng thanh là 2kg. Tính α khi hệ cân bằng
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 16. Thanh BC nhẹ, gắn vào tường bởi bản lề C, đầu B treo vật có khối lượng m = 4kg và được giữ cân bằng nhờ dây treo AB. Cho AB = 30cm, AC = 40cm. Xác định các lực tác dụng lên BC.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 17. Một vật khối lượng 4kg treo vào tường bởi dây BC và thanh AB. Thanh AB gắn vào tường bằng bản lề A, α = 30$^{o}$
  1/ Tìm các lực tác dụng lên thanh AB nếu:
  a/ bỏ qua khối lượng của thanh
  b/ khối lượng thanh AB là 2kg
  2/ Khi tăng góc α thì lực căng dây BC tăng hay giảm
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 18. Thanh AB khối lượng m = 1,5kg, đầu B đựng vào góc tường, đầu A nối với dây treo AC góc α = 45$^{o}$. Tìm các lực tác dụng lên thanh.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 19. Thanh AB khối lượng m$_{1}$ = 10kg, chiều dài L = 3m gắn vào tường bởi bản lề A. Đầu B của thanh treo vật nặng m$_{2}$ = 5kg. Thanh được giữ cân bằng nằm ngang nhờ dây treo CD, góc α = 45$^{o}$. Tìm các lực tác dụng lên thanh AB biết AC = 2m.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 20. Một thanh AB dài 2m khối lượng m=2kg được giữ nghiêng một góc α trên mặt sàn nằm ngang bằng một sợi dây nằm ngang BC dài 2m nối đầu B của thanh với một bức tường đứng thẳng; đầu A của thanh tựa lên mặt sàn. Hệ số ma sát giữa thanh và mặt sàn bằng \[\dfrac{\sqrt{3} }{2}\]
  1) Tìm các giá trị của α để thanh có thể cân bằng.
  2 Tính các lực tác dụng lên thanh và khoảng cách AD từ đầu A của thanh đến góc tường D khi α =45$^{o}$. Lấy g=10m/s$^{2}$
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 21.
  Dùng cân đòn để cân một vật. Vì cánh tay đòn của cân không thật bằng nhau nên khi đặt vật ở đĩa cân bên này ta được 40g nhưng khi đặt vật sang đĩa cân kia ta cân được 44,1g. Tìm khối lượng đúng của vật.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 22.
  Bán cầu đồng chất khối lượng 100g. Trên mép bán cầu đặt một vật nhỏ khối lượng 7,5g. Hỏi mặt mặt phẳng của bán cầu sẽ nghiêng góc α bao nhiêu khi có cân bằng biết rằng trọng tâm bán cầu ở cách mặt phẳng của bán cầu một đoạn 3R/8 (R là bán kính bán cầu)
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 23.
  Gió thổi vào xe theo hướng vuông góc với thành bên của xe với vận tốc V. Xe có khối lượng m = 10$^{4}$kg, chiều cao 2b = 2,4m, chiều ngang 2a = 2m, chiều dài l = 8m. Áp suất gió tính bởi công thức p = ρv$^{2}$ với ρ = 1,3kg/m$^{3}$ là khối lượng riêng của không khí. Tìm V để xe bị lật ngã.
  Bạn phải đăng nhập
 2. nguyenngannguyen

  nguyenngannguyen 30/11/16
  #2

  Lớp 11 | 12/10/16 | 56 | 113

  TP. HCM

  thầy ơi bài này giải sao ạ
  một thanh AB= 7,5m có trọng lượng 200N có trọng tâm G cách đầu A một đoạn 2m. Thanh có thể quay xung quanh một trục đi qua O. Biết OA=2,5m. Hỏi phải tác dụng vào đầu B một lực F có độ lớn bằng bao nhiêu để AB cân bằng
  1. Bạn phải đăng nhập
 3. thanh AB đồng chất nằm ngang dài 5o cm có thể quay tự do xung quanh trục o .OA=20cm OB =30 cm trọng lực của thành la6N hội cần tác dụng vào đầu B một lực f=? để thanh cân bằng:
  a;Fvuong gốc vs thanh
  b;F hợp vs thành một góc =30
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. phuong kute
   phuong kute, 24/11/17
   dạ cho em hỏi , câu b sao lại nhân với cos30 ak , bài em giải ra thì nhân với sin30
    
   nguyenthanhbinh thích bài này.
  3. vatlypt.com
   vatlypt.com, 24/11/17
   nhân với sin em nhé, thầy nhìn nhầm
    
   nguyenthanhbinh thích bài này.
 4. giải giúp em với: Thanh AB đồng chất, tiết diện đều. Đầu A gắn vào tường nhờ bản lề. Đầu B được treo như hình. Khối lượng thanh 2kg, Khối lượng vật 20kg. Góc Alpha 30độ, AD=1/4AB,g=10m/s^2.
  a) tính lực căng dây BC? ( em làm câu này rồi)
  b)Biết dây BC có thể chịu đựng lực căng tối đa là 200 căn 3 N. Tìm khối lượng m' max treo thêm tại D để dây không đứt
  [​IMG]
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. bạn ơi, cho Ad=1/4 Ab làm gì vậy ạ?
    
   Hà Gia Hân thích bài này.
  3. vuongtrucvy
   vuongtrucvy, 30/1/18
   thầy có thể giải câu a của bạn giúp e đc ko ạ
    
 5. Hoàng Thiên

  Hoàng Thiên 4/12/16
  #5

  Lớp 11 | 4/12/16 | 18 | 35

  Vũng Tàu

  Thầy/cô ơi, giúp em bài này được không ạ?

  Một bàn đạp có trọng lượng không đáng kể, có chiều dài OA = 20 cm, quay dễ dàng quanh trục O nằm ngang . Một lò xo gắn vào điểm C nằm chính giữa OA. Người ta tác dụng lên bàn đạp tại điểm A một lực vuông góc với bàn đạp và có độ lớn 20 N. Bàn đạp ở trạng thái cân bằng khi lò xo có phương vuông góc với OA.
  a) Xác định lực của lò xo tác dụng lên bàn đạp.
  b) Tính độ cứng của lò xo. Biết rằng lò xo bị ngắn đi một đoạn 8 cm so với khi không bị nén.
  [​IMG]
  1. Bạn phải đăng nhập
Share Share