Bài tập số lần đi qua vị trí li độ x cho trước trong dao động điều hòa

Vật lí 12.I Dao động cơ thầy giáo làng 24/3/17 .
 1. thầy giáo làng

  thầy giáo làng
  Adminitrator
  Giáo viên

  Gia nhập:
  8/10/16
  Đến từ:
  Hà Nội
  Bài viết:
  3,596
  Bài tập số lần đi qua vị trí li độ x cho trước trong dao động điều hòa, vật lí lớp 12 chương dao động cơ ôn thi quốc gia.
  I/ Tóm tắt lý thuyết

  II/ Bài tập số lần đi qua vị trí li độ x cho trước trong dao động điều hòa
  Bài tập 1
  . Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(4πt + π/6)cm. Thời điểm đầu tiên vật qua vị trí x = 3cm theo chiều âm kể từ lúc vật bắt đầu dao động là
  A. 1/24s
  B. 3/8s
  C. 1/12s
  D. 1/8s

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 2. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(4πt + π/6)cm. Thời điểm đầu tiên vật qua vị trí x = 3cm theo chiều dương kể từ lúc vật bắt đầu dao động là
  A. 1/24s
  B. 3/8s
  C. 1/12s
  D. 1/8s

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 3. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(4πt + π/6)cm. Thời điểm vật qua vị trí x = 3cm lần thứ 5 kể từ lúc vật bắt đầu dao động là
  A. 25/24s
  B. 3/8s
  C. 1/12s
  D. 1/8s

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 4. Một vật dao động điều hòa với x = 8cos(2πt - π/6) cm. Thời điểm thứ 2014 vật qua vị trí có v = -8π cm/s
  A. 1005,5s
  B. 1005s
  C. 2012s
  D. 1006,5s

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 5. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(2πt - π/3)cm. Thời điểm thứ 2013 vật qua vị trí x = -5√2 cm
  A. 24157/24s
  B. 12061/24s
  C. 24157/12s
  D. Đáp án khác

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 6. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 12cos(2πt + π/3)cm. Thời điểm thứ nhất vật qua vị trí có động năng bằng thế năng
  A. 5/24s
  B. 1/24s
  C. 3/13s
  D. 1s

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 7. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 8cos(2πt - π/6)cm. Thời điểm thứ 2015 vật qua vị trí có vận tốc v = -8π cm/s là
  A. 1007,33s
  B. 1004,5s
  C. 1005s
  D. 1004s

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 8. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 8cos(πt - π/4)cm. Thời điểm thứ 2010 vật qua vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng.
  A. 12059/12s
  B. 12059/24s
  C. 12059/48s
  D. 12059/6s

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 9. Cho vật dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(2πt + π/6)cm. Số lần vật đi qua vị trí x = -5cm trong 2,25s đầu tiên
  A. 4
  B. 5
  C. 6
  D. 7

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 10. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 3sin(5πt +π/6) (cm;s). Trong một giây đầu tiên từ thời điểm t = 0, chất điẻm đi qua vị trí có li độ x = 1cm bao nhiêu lần.
  A. 7 lần.
  B. 6 lần.
  C. 4 lần.
  D. 5 lần.

  Bạn phải đăng nhập để xem.


  nguồn: vật lí phổ thông ôn thi quốc gia

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 2. huỳnh nguyễn yến nhi

  huỳnh nguyễn yến nhi
  Active Member
  Lớp 12

  Gia nhập:
  28/10/16
  Đến từ:
  Hà Nội
  Bài viết:
  7
  Tài liệu rất hay ạ chỉ có điều e hơi khó hiểu ví như câu 1 chuyển động theo chiều âm là chiều âm của vòng lượng giác hay của quỹ đạo chuyển động của chất điểm.... dễ nhầm lẫn

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 3. thlinh

  thlinh
  Active Member
  Lớp 12

  Gia nhập:
  20/11/16
  Đến từ:
  hà nội
  Bài viết:
  1
  ở VD4 sao lại lấy nghiệm dưới và lấy k bằng 0 ạ. Mong thầy trả lời, e cảm ơn ạ

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 4. Hồ An Na

  Hồ An Na
  Active Member
  Lớp 12

  Gia nhập:
  1/3/17
  Đến từ:
  Hải Phòng
  Bài viết:
  8
  Cho em hỏi bài này với ạ
  Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x=3cos(7pit-5pi/6) Trong 13/12s đầu tiên từ thời điểm t=0, chất điểm đi qua vị trí x=-1,5 cm bao nhiêu lần
  Em không hiểu ở chỗ cộng thêm số lần thuộc cung chắn góc alpha
  Sử dụng đường tròn lượng giác thì mình lấy cái góc AB ấy là góc lớn hay góc bé ạ ?

  Bạn phải đăng nhập để xem.

Share Share