Bài tập sự chuyển thể của các chất, vật lý lớp 10

Vật lý 10.VII Chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể vatlypt.com 27/9/16 6,211 5
 1. vatlypt.com

  vatlypt.com 27/9/16
  #1

  Giáo viên | 8/10/16 | 6,498 | 4,304

  Hà Nội

  Bài tập sự chuyển thể của các chất, các dạng bài tập sự chuyển thể của các chất, phương pháp giải bài tập sự chuyển thể của các chất chương trình vật lý lớp 10 phổ thông cơ bản và nâng cao
  [​IMG] Ở nhiệt độ 100$^{o}$C nước bắt đầu chuyển sang thể hơi và giữ ở nhiệt độ đó cho đến khi hóa hơi hoàn toàn
  1/Dạng bài tập sự chuyển thể của các chất cơ bản
  Phương pháp giải
  a/Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra, hoặc thu vào hoặc cần cung cấp để một vật thay đổi từ nhiệt độ từ t$_{1}$ sang nhiệt độ t$_{2}$
  Q$_{1 }$= mC(t$_{2}$ - t$_{1}$)​
  Trong đó:
  • m: khối lượng của vật (kg)
  • C: nhiệt dung riêng của chất cấu tạo nên vật (J/kgK)
  • Q$_{1}$: nhiệt lượng (J)
  b/Công thức tính nhiệt lượng cần thiết để một vật rắn nóng chảy hoàn toàn
  Q$_{2 }$= λ.m​
  Trong đó:
  • Q$_{2}$: nhiệt nóng chảy (J)
  • λ: nhiệt nóng chảy riêng (J/kg)
  c/Công thức tính nhiệt lượng cần thiết để lượng chất lỏng hóa hơi hoàn toàn
  Q$_{3 }$= L.m​
  Trong đó:
  • Q$_{3}$: nhiệt hóa hơi (J)
  • L: nhiệt hóa hơi riêng (J/kg)
  d/Nhiệt lượng cần thiết để một vật từ trạng thái rắn hóa hơi hoàn toàn
  Q=Q$_{1}$ + Q$_{2}$ + Q$_{3}$​
  2/Dạng bài tập truyền nhiệt, cân bằng nhiệt
  Q$_{tỏa}$=Q$_{thu}$ =>
  (m$_{1}$C$_{1}$+ m$_{2}$C$_{2}$ + m$_{3}$C$_{3}$)(t$_{1}$ - t)=(m$_{4}$C$_{4}$+ m$_{5}$C$_{5 }$+ m$_{6}$C$_{6}$)(t - t$_{2}$)​
  trong đó
  • t là nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt xảy ra
  • t$_{1}$ nhiệt độ của các vật khối lượng m$_{1}$; m$_{2}$; m$_{3}$
  • t$_{2}$ (< t$_{1}$) nhiệt độ của các vật khối lượng m$_{4}$; m$_{5}$; m$_{6}$
  Bài tập 1: 2kg nước đã ở nhiệt độ 0$^{o}$C cần nhiệt lượng cung cấp là bao nhiêu để chuyển lên nhiệt độ 60$^{o}$C biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kgK, nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.10$^{5}$ J/kg.K.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2: Tính nhiệt lượng cần thiết để 500g nước đá ở -5$^{0}$C hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ 100$^{0}$C. Biết nhiệt dung riêng của nước đá và của nước là 4180J/kgK, nhiệt hóa hơi của nước là 2,26.10$^{6}$ (J/kg) nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,34.10$^{5}$ J/kg,
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3: Có 1,8 lít nước ở nhiệt độ 25$^{o}$C tính nhiệt lượng cần thiết để 1,8lít nước đó đạt đến nhiệt độ sôi và 1/3 lượng nước bị hóa hơi hoàn toàn. Cho nhiệt hóa hơi của nước là 2,26.10$^{6}$J/kg, nhiệt dung riêng của nước là 4180J/kgK.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4: Một bình nhôm có khối lượng 200g, chứa 300g nước ở nhiệt độ 20$^{0}$C. Thả một cục nước đá khối lượng 50g ở nhiệt độ 0$^{o}$C vào bình nhôm ở trên. Tinh nhiệt độ trong bình nhôm khi xảy ra hiện tượng cân bằng nhiệt coi nhiệt độ truyền ra ngoài môi trường là không đáng kể. Cho nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,34.10$^{5}$ J/kg ; nhiệt dung riêng của nước đá và của nước là 4200J/kgK; nhiệt dung riêng của nhôm 880J/kgK.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5: Một bình nhiệt lượng kế bằng nhôm khối lượng 150g chứa 200g nước ở nhiệt độ 20$^{0}$C. Thả một cục nước đá ở nhiệt độ 0$^{o}$C vào trong thì thấy nước đá chỉ tan một phần. Coi nhiệt độ truyền ra ngoài môi trường xung quanh là không đáng kể. Tính khối lượng nước đá đã tan vào trong nước. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,34.10$^{5}$J/kg; nhiệt dung riêng của nhôm 880J/kgK; nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kgK.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6: 100g nước ở nhiệt độ 20$^{0}$C đựng trong một cốc nhôm khối lượng 50g. Thả một quả cầu kim loại khối lượng 50g đã nung nóng bằng sắt vào trong cốc nước, nhiệt độ từ quả cầu kim loại đã làm 5g nước bị hóa hơi trong quá trình tiếp xúc. Nhiệt độ trong cốc tăng lên đến khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ nước trong cốc là 80$^{0}$C. Tính nhiệt độ ban đầu của quả cầu kim loại trước khi nhúng vào trong nước. Coi nhiệt độ truyền ra ngoài môi trường là không đáng kể. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4180J/kg; nhiệt dung riêng của sắt 460J/kgK; nhiệt dung riêng của nhôm 880J/kgK; nhiệt hóa hơi của nước là 2,26.10$^{6}$J/kg.
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn vật lý trực tuyến
 2. Arima Kouse

  Arima Kouse 9/1/18
  #2

  Lớp 10 | 30/11/17 | 17 | 9

  Hanoi

  muốn làm sôi nước ở 27 C giảm áp suất tác dụng lên mặt thoáng bằng cách đặt cốc nước vào chuông thủy tinh và hút bớt không khí ra hỏi khi sôi, áp suất khí bằng bao nhiêu
  nguyenduccanhky123 thích bài này.
 3. Nguyễn Văn Vũ

  Nguyễn Văn Vũ 1/2/18
  #3

  Lớp 10 | 10/9/17 | 1 | 1

  tt. Tân Túc

  thầy ơi cho em hỏi nếu đề bài cho nhiệt dung riêng của nước đá và nước khác nhau thì phải làm sao ạ
  nguyenduccanhky123 thích bài này.
 4. Thang1998

  Thang1998 11/3/18
  #4

  Lớp 10 | 25/11/17 | 6 | 0

  Ho Chi Minh City

  Một thỏi chì 100g được truyền một nhiệt lượng 260J thì tăng nhiệt độ từ 25oC đến 45oC. Tìm nhiệt dung riêng của chì.
 5. Mai kagj

  Mai kagj 16/4/18 lúc 21:45
  #5

  Lớp 10 | 17/3/18 | 6 | 2

  Ho Chi Minh City

  Thầy ơi tại sao bài 3 ghi chi có 1.5l nước đó đạt đến nhiệt độ sôi nhưng sao thầy tính lại dùng 1.8l nước
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 16/4/18 lúc 23:07
   đầu bài bị nhầm, đã sửa lại rồi em nhé
    
  vatlypt.com thích bài này.
Share Share