Bài tập sự nở vì nhiệt của vật rắn, vật lí phổ thông

Vật lí 10.VII Chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể thầy giáo làng 27/9/16 14,203 17
 1. Bài tập sự nở vì nhiệt của vật rắn, các dạng bài tập sự nở vì nhiệt của vật rắn, sự nở dài, sự nở khối của vật rắn, phương pháp giải các bài tập sự nở vì nhiệt của vật rắn chương trình vật lí phổ thông lớp 10 cơ bản, nâng cao.
  Bài tập 1: Một thanh kim loại có hệ số nở dài là 1,2.10-6K-1 ở 250C thanh kim loại có chiều dài là 1,5m. Tính chiều dài của thanh kim loại trên khi nhiệt độ tăng đến 40oC
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2: Ở nhiệt độ 600C một thanh kim loại có chiều dài là 2,34m. Chiều dài của thanh kim loại trên là bao nhiêu sau khi nhiệt độ giảm đi 20oC? Biết hệ số nở dài của thanh kim loại là 1,14.10-6K-1.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3: Chiều dài của thanh kim loại tăng thêm bao nhiêu phần trăm khi nhiệt độ tăng từ 25oC lên đến 450C? biết hệ số nở dài của thanh là 1,2.10-6K-1.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4: Hai thanh ray xe lửa dài 10m phải đặt cách nhau một khoảng tối thiểu là bao nhiêu để khi nhiệt độ tăng từ 17oC lên nhiệt độ 57oC thì vẫn còn đủ khoảng trống để chúng dài ra. Coi hai thanh ray xe lửa bằng thép có hệ số nở dài là 1,14.10-7K-1
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5: Một thanh kim loại hình trụ đồng chất có tiết diện ngang là 10cm2. Một đầu thanh kim loại được giữ cố định bằng tấm chắn, đầu còn lại chịu tác dụng của một lực bằng bao nhiêu để khi nhiệt độ môi trường tăng từ 00C đến 200C thanh kim loại không thể dài ra. Biết suất đàn hồi của thanh kim loại là 2.1011Pa, hệ số nở dài của thanh kim loại là 1,14.10-7K-1 .
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6: Biết hệ số nở dài của thanh kim loại bằng đồng là 18.10-6 K-1, của thanh kim loại bằng sắt là 12.10-6 K-1. Tổng chiều dài ban đầu của thanh đồng và thanh sắt ở nhiệt độ OoC là 6m. hiệu chiều dài của hai thanh kim loại luôn không đổi. Xác định chiều dài ban đầu của mỗi thanh ở nhiệt độ 0oC.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7: Khối lượng riêng của thủy ngân ở 00C là 13600kg/m3. Tính khối lượng riêng của thủy ngân ở 500C. Cho hệ số nở khối của thủy ngân là 1,82.10-4K-1.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8. Một thước bằng nhôm có các độ chia đúng ở 5oC. Dùng thước này đo một chiều dài ở 35oC. Kết quả đọc được là 88,45cm. Tính sai số do ảnh hưởng của nhiệt độ và chiều dài đúng.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 9. Ở 30oC một quả cầu thép có đường kính 6cm và không lọt qua một lỗ tròn khoét trên một tấm đồng thau vì đường kính của lỗ kém hơn 0,01mm. Hỏi phải đưa quả cầu thep và tấm đồng thau tới cùng nhiệt độ bao nhiêu thì quả cầu lọt qua lỗ tròn. Biết các hệ số nở dài của thép và đồng thau lần lượt là 12.10-6K-1 và 19.10-6K-1
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 10. Tiết diện thẳng của một thanh thép là 1,3cm2. Thanh này được giữ chặt giữa hai điểm cố định ở 30oC. Tính lực tác dụng vào thanh khi nhiệt độ giảm xuống còn 20oC. Cho biết hệ số nở dài của thép α = 11.10-6K-1, suất Yang của thép E = 2,28.1011Pa
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 11. Ở nhiệt độ 0oC bình thủy tinh chứa được khối lượng mo thủy ngân. Khi nhiệt độ là t1 thì bình chứa được khối lượng m1 thủy ngân. Ở cả hai trường hợp thủy ngân có cùng nhiệt độ với bình. Hãy lập biểu thức tính hệ số nở dài α của thủy tinh. Biết hệ số nở khối của thủy ngân là β
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn: vật lí trực tuyến
 2. từ \[\dfrac{lo2}{lo1}=\dfrac{\alpha 1}{\alpha 2}\]suy ra\[\dfrac{lo2}{lo1-lo2}=\dfrac{\alpha 1}{\alpha 2-\alpha 1}\]
  làm sao thầy
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. Hoa Tử Anh
   Hoa Tử Anh, 24/3/17
   e cảm ơn thầy!
    
   thầy giáo làng thích bài này.
 3. Ở 0°C tổng chiều dài thanh sắt và đồng là 5m, hiệu chiều dài ở t° bất kì la như nhau. Tim chiều dài cua mỗi thanh ở 0°C. Biết hệ số nở dài: đồng là 18×10^-6 và sắt la 12×10^-6.
  1. tương tự bài 6
    
   Đinh Hoàn thích bài này.
 4. thầy giải giúp e: Tại tâm của một đĩa tròn bằng sắt có một lỗ thủng. Đường kính lỗ thủng ở 00C bằng 4,99 mm. Tính nhiệt độ cần phải nung nóng đĩa sắt để có thể bỏ vừa lọt qua lỗ thủng của nó một viên bi sắt đường kính 5,00 mm ở cùng nhiệt độ đó? Hệ số nở dài của sắt là 12.10-6 K-1.
  1. Bạn phải đăng nhập
 5. thầy ơi giúp e
  một thanh sắt và một thanh nhôm có chiều dài lần lượt là 200cm và 100cm được gắn chặt vào tường như hình vẽ. ở 15 độ c hai đầu của hai thanh cách nhau 2,4 mm. khi tăng nhiệt độ của hai thanh lên đến 65 độ c thì hai thanh dãn ra và chạm nhau. cho hệ số nở dài của săt là 12.10^-6. xác định hệ số nở dài của nhôm.
  hình.png
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. tại sao Δl1 + Δl2 = 2,4.10-3(m)
    
  3. ban đầu cách nhau 2,4mm, sau khi dãn chúng chạm vào nhau nên tổng độ dãn của chúng bằng 2,4mm
    
Share Share