Bài tập tổng hợp lực, phân tích lực, cân bằng của chất điểm

Vật lý 10.II Động lực học chất điểm thầy giáo làng 26/9/16 .
 1. thầy giáo làng

  thầy giáo làng
  Adminitrator
  Giáo viên

  Gia nhập:
  8/10/16
  Đến từ:
  Hà Nội
  Bài viết:
  3,535
  Bài tập lực, tổng hợp lực, phân tích lực; các dạng Bài tập lực, tổng hợp lực, phân tích lực, phương pháp giải Bài tập lực, tổng hợp lực, phân tích lực chương trình vật lý lớp 10 cơ bản nâng cao
  Cách vẽ hợp của hai lực (ba lực) đồng qui theo qui tắc hình bình hành
  [​IMG]
  Bài tập 1. Tính hợp lực của hai lực đồng quy F1=16 N; F2=12 N trong các trương hợp góc hợp bởi hai lực lần lượt là α=00; 600; 1200; 1800. Xác định góc hợp giữa hai lực để hợp lực có độ lớn 20N.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 2. Tính hợp lực của ba lực đồng qui trong một mặt phẳng. Biết góc hợp giữa 1 lực với hai lực còn lại đều là các góc 60o và độ lớn của ba lực đều bằng 20N.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 3. Cho vật rắn khối lượng 8kg nằm cân bằng như hình vẽ. Lấy g=10m/s2, Tính lực căng dây của các dây.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 4. Một vật nằm trên mặt nghiêng góc 30° so với phương ngang chịu trọng lực tác dụng có độ lớn là 50 N. Xác định độ lớn các thành phần của trọng lực theo các phương vuông góc và song song với mặt nghiêng.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 5. Vật rắn nằm cân băng như hình vẽ, góc hợp bởi lực căng của dây là 150o . Tính trọng lượng của vật biết độ lớn lực căng của hai dây là 200N
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập lực, tổng hợp lực, phân tích lực tự giải có đáp án
  Bài tập 6. Cho hai lực có độ lớn lần lượt là F1=3 N, F2=4 N. Tính độ lớn hợp lực của hai lực đó trong các trường hợp sau:
  a/ Hai lực cùng giá, cùng chiều.
  b/ Hai lực cùng giá, ngược chiều.
  c/ Hai lực có giá vuông góc.
  d/ Hướng của hai lực tạo với nhau góc 60°.
  ĐS: a. 7N b. 1N c. 5N d. ≈ 6,08N

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 7. Một chất điểm chịu các lực tác dụng có hướng như hình bên và độ lớn lần lượt là F1=60 N, F2=30 N, F3=40 N. Xác định hướng và độ lớn lực tổng hợp tác dụng lên chất điểm
  [​IMG]
  ĐS: 50N

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 8. Một chất chịu hai lực tác dụng có cùng độ lớn 40 N và tạo với nhau góc 120°. Tính độ lớn của hợp lực tác dụng lên chất điểm.
  ĐS: 40 N

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 9. Hợp lực F của hai lực F1 và lực F2 có độ lớn 8√2N; lực F tạo với hướng của lực F1 góc 45° và F1=8N. Xác định hướng và độ lớn của lực F2.
  ĐS: vuông góc với lực F1 và F2=8N

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 10. Cho lực F có độ lớn 100 N và có hướng tạo với trục Ox một góc 36,87° và tạo với Oy một góc 53,13°. Xác định độ lớn các thành phần của lực F trên các trục Ox và Oy.
  ĐS: Fx=80 N và Fy=60 N

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 11. Đặt thanh AB có khối lượng không đáng kể nằm ngang, đầu A gắn vào tường nhờ một bản lề, đầu B nối vs tường bằng 1 dây AB. treo vào B một vật có khối lượng 6kg và cho biết AB bằng 40cm,AC bằng 60cm. tính lực căng trên dây BC và lực nén lên thanh. g=10m/s2

  Bạn phải đăng nhập để xem.


  nguồn vật lý trực tuyến

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 2. cawasa7

  cawasa7
  Active Member
  Lớp 11

  Gia nhập:
  10/10/16
  Đến từ:
  Hà Nội
  Bài viết:
  1
  Giải giúp em:
  Do 2 lực đồng quy có độ lớn F1= 16N, F2=12N
  a) Hợp lực của chúng có thể có độ lớn F=30N hoặc 3.5N được không?
  b) Cho biết độ lớn của hợp lực là F=20N.hãy tìm góc hợp giữa 2 hợp lực f1 và f2

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 3. Phương Thảo

  Phương Thảo
  Active Member
  Lớp 11

  Gia nhập:
  9/10/16
  Đến từ:
  Hà Nội
  Bài viết:
  25
  Em thưa thầy. Thầy giải giúp em bài này với ạ. Em cảm ơn thầy
  Một ròng rọc có mang một vật nhỏ khối lượng m=1kg được đỡ bởi 1 sợi dây ABCD.Phần CD của một sợi dây thảng đứng, phần BA nghiêng một góc 60o so với đường nằm ngang. Ròng rọc cân bằng dưới tác dụng của lực F nằm ngang. Tính lức F và lức căng của dây. Khối lượng của ròng rọc không đáng kể. Lấy g=10 m/s2

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 4. Bánh Bao

  Bánh Bao
  Active Member
  Lớp 11

  Gia nhập:
  15/10/16
  Đến từ:
  Hà Nội
  Bài viết:
  8
  Giải giúp em
  1/ Một người nhảy dù có trọng lượng 900N. Lúc vừa nhảy khỏi máy bay, người đó chịu tác dụng của lực cản không khí, lực này gồm thành phần thẳng đứng bằng 500N và thành phần nằm ngang 300N. Tính độ lớn và phương của hợp lực của tất cả các lực.
  2/ Cho 3 lực thành phần F1=10 căn 3, F2=10N, F3=12N tạo với nhau một góc 120 độ tác dụng đồng thời lên một chất điểm. Tính hợp lực của 3 lực.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 5. đỗ thị ý như

  đỗ thị ý như
  Active Member
  Lớp 11

  Gia nhập:
  17/10/16
  Đến từ:
  Hà Nội
  Bài viết:
  1
  giải hộ em bài này với: một chất điểm đứng yên dưới tác động 3 lực 6N,8N,10N. hỏi góc giữa 2 lực 6Nvà 8N bằng bao nhiêu?

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 6. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Nguyễn Thị Phương Thảo
  Active Member
  Lớp 11

  Gia nhập:
  19/10/16
  Đến từ:
  Hà Nội
  Bài viết:
  8
  Giải giúp em
  Một vật nắm trên mặt phẳng nghiêng có góc 30 độ với phương chịu lực tác dụng có độ lớn là 50N. Xác định độ lớn các thành phần của trọng lượng theo các phương vuông góc và song song vói mặt phẳng nghiêng. thầy giảng cho em với ạ!! em cảm ơn ạ

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 7. Ngọc Lê 77001

  Ngọc Lê 77001
  Active Member
  Lớp 11

  Gia nhập:
  19/10/16
  Đến từ:
  Hà Nội
  Bài viết:
  2
  Giải giúp em
  1 vật có trọng lượng 20N dc giữ nằm yên trên mặt phẳng nghiêng 1 góc 30 độ. bỏ qua ma sát giữa vật và mp nghiêng, hãy tính độ lớn lực căng của sợi dây và phản lực vuông góc của mp nghiêng tác dụng lên vật?

  Bạn phải đăng nhập để xem.

Share Share