Bài tập trắc nghiệm vật lí 12 sóng ánh sáng

Vật lí 12.V Sóng ánh sáng thầy giáo làng 4/10/16 2,208 0
  1. Bài tập trắc ôn thi Quốc gia nghiệm vật lí chương sóng ánh sáng. Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Quốc gia vật lí chương sóng ánh sáng, chương trình vật lí lớp 12 cơ bản, nâng cao.
    Lưu ý: Bạn cần đáp án chi tiết câu nào vui lòng gửi phản hồi, không hỏi đáp các bài tập nằm ngoài các câu trắc nghiệm đã có.


    nguồn: vật lí phổ thông ôn thi quốc gia
    Đỗ Quang Thiện thích bài này.
Share Share