Bài tập trắc nghiệm vật lí lớp 10 quá trình đẳng áp, định luật Gay-Lussac

Vật lí 10.VI Vật lí chất khí thầy giáo làng 4/10/16 1,616 2
 1. Bài tập trắc nghiệm vật lí quá trình đẳng áp, định luật Gay-Lussac. Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm vật lí quá trình đẳng áp, định luật Gay-Lussac, chương trình vật lí lớp 10 cơ bản, nâng cao.
  Lưu ý: Bạn cần đáp án chi tiết câu nào vui lòng gửi phản hồi, không hỏi đáp các bài tập nằm ngoài các câu trắc nghiệm đã có.


  nguồn vật lí phổ thông trực tuyến
  Rùa Con thích bài này.
 2. Câu 16 đáp án là A chứ ạ
 3. Bài 20 kết quả sai ạ
  1. bài đó nó thuộc phần phương trình trạng thái, tuy nhiên kết quả vẫn đúng nhé
    
Share Share