Bài tập trắc nghiệm vật lí lớp 10 quá trình đẳng tích, định luật Sác-lơ

Vật lí 10.VI Vật lí chất khí thầy giáo làng 4/10/16 2,038 1
 1. Bài tập trắc nghiệm vật lí quá trình đẳng tích, định luật Sác-lơ. Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm vật lí quá trình đẳng tích, định luật Sác-lơ, chương trình vật lí lớp 10 cơ bản, nâng cao.
  Lưu ý: Bạn cần đáp án chi tiết câu nào vui lòng gửi phản hồi, không hỏi đáp các bài tập nằm ngoài các câu trắc nghiệm đã có.


  nguồn vật lí phổ thông trực tuyến
 2. Câu 36 làm thế nào ạ
  1. em xem hướng dẫn mới cập nhật trong bài
    
Share Share