Bài tập vật lí lớp 10 chuyển động tròn biến đổi đều, gia tốc góc

Vật lí 10.I Động học chất điểm thầy giáo làng 26/9/16 5,775 4
 1. Bài tập chuyển động tròn biến đổi đều. Các dạng bài tập chuyển động tròn biến đổi đều. Phương pháp giải bài tập chuyển động tròn biến đổi đều chương trình vật lí lớp 10 cơ bản, nâng cao.
  [​IMG]
  Tóm tắt lý thuyết chuyển động tròn biến đổi đều
  Bài tập chuyển động tròn biến đổi đều
  Bài tập 1:
  Một chất điểm chuyển động tròn có bán kính quỹ đạo R với gia tốc góc không đổi 2 rad/s2 từ trạng thái đứng yên. Tính
  a/ Vận tốc góc ở thời điểm t
  b/ Tọa độ góc ở thời điểm t
  c/ Vận tốc, gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến ở cùng thời điểm t
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2: Một xe chuyển động chậm dần đều trên quãng đường 800m có dạng cung tròn bán kính R=800m. Vận tốc ở đầu quãng đường là 54km/h và ở cuối quãng đường là 18km/h.
  a/ Tính gia tốc toàn phần của tàu tại điểm đầu và điểm cuối của quãng đường.
  b/ Thời gian cần thiết để tàu đi hết quãng đường đó.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3: Một đĩa chia thành n hình quạt đều nhau quay chậm dần đều. Một kim chỉ thị ở ngoài gần mép đĩa. Hình quạt thứ 1 đi qua kim trong thời gian 4s, hình quạt thứ 2 đi qua kim trong thời gian 5s. Sau đó, đĩa quay thêm được 1 góc bằng 0,75π rồi dừng lại. Tính gia tốc của đĩa.
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn vật lí phổ thông trực tuyến
 2. Giai giup em.
  Một vật bắt đầu chuyển động trên quỹ đạo tròn, bán kính 50cm, sau 5s đạt vận tốc 1200 vòng/phút.
  a.Tính gia tốc góc, gia tốc hướng tâm của chuyển động
  b.Tính số vòng vật đã quay
  c.Tính tốc độ truung bình của vật trong 5s trên
  d.Tính thời gian vật quay một vòng
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. thầy cho e hoi .φ phần câu b là t mũ 2 hay là gama ạ
    
 3. Giải giúp em:
  1/ một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều trên quỹ đạo tròn.sau 5 giây đạt tốc độ 750vòng/phút.tính số vòng vật quay được
  2/ chất điểm M chuyển động trên đường tròn bán kính 4m với phương trình s=2t²+t (t>=0) s là do dài cũng OM,O là mốc.tìm thời gian chất điểm đi hết 1 vòng đầu tiên (π=3,14)
  3/ vật bắt đầu quay nhanh dần với gia tốc góc không đổi là 2,5rad/s².tìm thời gian đã trôi đi từ lúc bắt đầu quay đến khi đạt vận tốc góc là 50rad/s
  1. Bạn phải đăng nhập
 4. Giải giúp em
  Một chất điểm đang quay ở vận tốc 600 vòng/phút, thì bị hãm lại. sau khi hãm 1 phút, vận tốc góc của chất điểm còn lại là 360 vòng/phút. Tính:
  a/ Gia tốc góc của chất điểm khi bị hãm.
  b/ Số vòng mà chất điểm đã quay được trong thời gian 1 phút đó.
  Em cảm ơn Thầy!
  1. Bạn phải đăng nhập
 5. Thầy giúp em
  Một tàu hỏa chuyển động chậm dần đều trên một đoạn đường dài s=800 m có dạng cung tròn bán kính r=800 m.Vận tốc ở đầu quãng đường v0=54km/h,ở cuối quãng đường vận tốc là 18km/h
  a,Tính gia tốc toàn phần của tàu khi tàu ở điểm đầu và cuối.
  b,Tính thời gian cần thiết để tàu đi hết quãng đường trên.
  1. Kiến thức này hiện đã bỏ trong chương trình phổ thông, em tham khảo bài tập ở trên tự giải quyết.
    
Share Share