Bài tập vật lí lớp 11 cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 hoặc bằng nhau

Vật lí 11.IV Từ Trường thầy giáo làng 30/12/16 11,860 3
 1. Bài tập vật lý lớp 11 chương Từ trường xác định vị trí tại đó cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 hoặc bằng nhau do hai dòng điện gây ra.
  Video bài giảng xác định cảm ứng từ tổng hợp do 2 dòng điện gây ra tại đó bằng 0

  Video bài giảng qui tắc bàn tay phải

  I/ Phương pháp giải

  II/ Bài tập từ trường, cảm ứng từ tổng hợp tại một điểm bằng không của hai dòng điện
  Bài tập1
  . Hai dòng điện thẳng dài, đặt song song cùng chiều cách nhau 15cm trong không khí có I1=10A; I2=5A . Xác định vị trí của M để BM=0
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2. Hai dòng điện thẳng dài, đặt song song ngược chiều cách nhau 10cm trong không khí có I1=20A; I2=10A . Xác định vị trí của M để BM=0
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3. Hãy tìm vị trí điểm M để cảm ứng từ tổng hợp tại M bằng 0 Biết
  a/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, đặt song song trong không khí, mang dòng điện cùng chiều, dòng điện I1 có cường độ 4A, dòng điện I2 có cường độ 1A đặt cách nhau 6cm.
  b/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, đặt song song trong không khí, mang dòng điện ngược chiều, dòng điện I1 có cường độ 2A, dòng điện I2 có cường độ 8A đặt cách nhau 6cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4. Hãy tìm vị trí điểm M để cảm ứng từ tổng hợp tại M bằng 0. Biết
  a/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, đặt song song trong không khí, mang dòng điện cùng chiều, dòng điện I1 có cường độ 3A, dòng điện I2 có cường độ 1A đặt cách nhau 8cm.
  b/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, đặt song song trong không khí, mang dòng điện ngược chiều, dòng điện I1 có cường độ 1A, dòng điện I2 có cường độ 4A đặt cách nhau 12cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5. Tìm quỹ tích những điểm có véc tơ cảm ứng từ bằng nhau biết
  a/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí cách nhau một khoảng 15cm có dòng điện I1 = 2A; I2 = 3A, ngược chiều nhau.
  b/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí cách nhau 12cm có các dòng điện I1 = 4A, I2 = 3A cùng chiều nhau.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6. Một vòng dây có bán kính R = 10cm, mang dòng điện I1 = 10A và một dây dẫn thẳng dài đặt đồng phẳng. Dây dẫn thẳng mang dòng điện I2 = 8A. Xác định chiều của I2 và khoảng cách d từ tâm O của vòng dây đến dây dẫn thẳng để cảm ứng từ tổng hợp bằng 0
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7. Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt trong không khí cách nhau 42cm. Có I1 = 3A, I2 = 1,5A. Xác định những vị trí có từ trường tổng hợp bằng không khi
  a/ Hai dòng điện cùng chiều
  b/ Hai dòng điện ngược chiều
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8. Tìm quỹ tích những điểm có véc tơ cảm ứng từ bằng nhau biết
  a/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí cách nhau một khoảng 15cm có các dòng điện I1 = 4A, I2 = 1A ngược chiều nhau
  b/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí cách nhau một khoảng 12cm có các dòng điện I1 = 1A, I2 = 3A cùng chiều nhau
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn vật lí phổ thông trực tuyến
 2. Em cảm ơn thầy rất nhiều!
  Nhờ những bài tập này mà em đã sẵn sàng cho kì kiểm tra 1 tiết sắp tới....
 3. bài tập hay lắm thầy ạ
  thầy giáo làng thích bài này.
 4. Thầy có cách làm tìm điểm có từ Trường bằng không khi có 3 dây dẫn không ạ chi em với.
  thanh hue, Contraitoi, Tuấn Hoàng thích bài này.
Share Share