Bài tập vật lí lớp 11 định luật Ôm phương pháp điểm nút, vật lí phổ thông

Vật lí 11.II Dòng điện không đổi thầy giáo làng 10/11/16 12,274 11
 1. Phương pháp hiệu điện thế, điểm nút giải bài tập định luật Ôm cho đoạn mạch chứa nguồn, máy thu.
  I/ Tóm tắt lý thuyết

  II/ Bài tập định luật ôm cho đoạn mạch chứa nguồn, máy thu sử dụng phương pháp hiệu điện thế và định lý về nút mạch.
  Bài tập 1.
  Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  E1 = 8V; r1 = 1,2Ω; E2 = 4V; r2 = 0,4Ω; R = 28,4Ω; UAB = 6V
  a/ Tính cương độ dòng điện trong mạch và cho biết chiều của nó
  b/ Tính hiệu điện thế UAC và UCB
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2. Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  E1 = 2,1V; E2 = 1,5V; r1 = r2 = 0; R1 = R3 = 10Ω; R2 = 20Ω
  Tính cường độ dòng điện qua mạch chính và qua các điện trở.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3. Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  E1 = E2 = 6V; r1 = 1Ω; r2 = 2Ω; R1 = 5Ω; R2 = 4Ω
  Vôn kế chỉ 7,5V có điện trở rất lớn cực dương mắc vào điểm M Tính
  a/ Hiệu điện thế UAB
  b/ Điện trở R
  c/ Công suất và hiệu suất của mỗi nguồn
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4. Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  R = 10Ω; r1 = r2 = 1Ω ; RA = 0; khi dịch chuyển con chạy đến giá trị Ro số chỉ của ampe kế không đổi bằng 1A. Xác định E1; E2
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5. Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  E1 = 8V; r1 = 1,2Ω; E2 = 4V; r2 = 0,4Ω; R = 28,4Ω, UAB = 6V
  a/ Tính cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch và cho biết chiều của nó.
  b/ cho biết mchj điện này chứa nguồn điện nào và chứa máy thu nào, tại sao?
  c/ Tính hiệu điện thế UAC và UCB
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6. Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  E1 = 12V; r1 = 1Ω; E2 = 6V; r2 = 2Ω; E3 = 9V; r3 = 3Ω; R1 = 4Ω; R2 = 2Ω; R3 = 3Ω. Tính UAB và cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7. Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  E1 = 10V; r1 = 0,5Ω; E2 = 20V; r2 = 2Ω; E3 = 13V; r3 = 2Ω; R1 = 1,5Ω; R3= 4Ω
  a/ Tính cường độ đòng diện chạy trong mạch chính
  b/ Xác định số chỉ của vôn kế
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8. Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  E1 = 1,9V; r1 = 0,3Ω; E2 = 1,7V; r1 = 0,1Ω; E3 = 1,6V; r3 = 0,1Ω. Ampe kế A chỉ số 0. Tìm R và các dòng điện. Coi rằng điện trở của ampe kế không đáng kể, điện trở vôn kế vô cùng lớn.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 9. Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  E1 = 12V; r1 = 1Ω; E2 = 6V; r2 = 2Ω; E3 = 9V; r3 = 3Ω; R4 = 6Ω; R1 = 4Ω; R2 = R3 = 3Ω
  Tính hiệu điện thế giữa AB
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 10. Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  E = 3V; r = 0,5Ω; R1 = 2Ω; R2 = 4Ω; R4 = 8Ω; R5 = 100Ω. Ban đầu K mở và ampe kế I = 1,2A coi RA = 0
  a// Tính UAB và cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.
  b/ Tìm R3 và UMN
  c/ Tìm cường độ dòng điện trong mạch chính và mỗi nhánh khi K đóng.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 11. Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  E1 =3V; E2 = 1,5V; r1 = 1Ω; r2 = 1,5Ω; R là biến trở; Đ(3V-3W), RV = ∞.
  a/ Tìm R để vôn kế chỉ số 0, khi này đèn có sáng bình thường không.
  b/ Cho R tăng dần từ giá trị tính được ở câu a, khi đó độ sáng của đèn và số chỉ của vôn kế thay đổi như thế nào?
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 12. Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  E1 = 20V; E2 = 32V; r1 = 1Ω; r2 = 0,5Ω; R = 2Ω. Tìm cường độ dòng điện trong mỗi nhánh
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 13. Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  E = 80V; R1 = 30Ω; R2 = 40Ω; R3 = 150Ω; R + r = 48Ω, ampe kế chỉ 0,8A; vôn kế chỉ 24V
  1/ Tính điện trở RA của ampe kế và điện trở RV của vôn kế.
  2/ Khi chuyển R sang song song với đoạn mạch AB. Tính R nếu
  a/ Công suất tiêu thụ trên điện trở mạch ngoài cực đại
  b/ Công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt cực đại
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 14. Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  E = 24V; cac vôn kế giống nhau.
  1/ Nếu r = 0 thì V1 chỉ 12V
  a/ chứng tỏ các vôn kế có điện trở hữu hạn.
  b/ Tính số chỉ trên V2
  2/ Nếu r khác 0, tính lại sô chỉ các vôn kế, biết mạch ngoài không đổi và tiêu thụ công suất cực đại.
  Bạn phải đăng nhập
  nguồn vật lí phổ thông trực tuyến
  thienngoc, Lý Thảo thích bài này.
 2. Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  E1 = 2V, r1 = 0.1 , E2 = 1.5V , r2 = 0.1 , R = 0.2 . tính:
  a) U AB
  b) cường độ dòng điện qua E1 , E2 , R
  1. Bạn phải đăng nhập
 3. xác đinh tính chất mạch bài này giúp em cái ạ
  biết E1 =2,1 E2=1,9 r1=r2=1 R3=45 R1=R2=9 .
  xác định tính chất mạch vs cách xác định cường độ dòng điện qua các điện trở
  [​IMG]
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. em hiểu rồi cảm ơn thầy nhiều ạ
    
   Lê Văn Trường thích bài này.
  thienngoc thích bài này.
 4. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó e1 = 2V; r1 = 0,1Ω; e2 = 1,5V; r2 = 0,1Ω; R = 0,2Ω. Điện trở của vôn kế rất lớn. Tính cường độ dòng điện qua e1, e2, R và số chỉ của vôn kế.
  [​IMG]
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. Long Nhật
   Long Nhật, 14/11/17
   hay :v
    
  lovebigbanggd thích bài này.
 5. cho E = 170v, r = 5, R1= 195Ω, R2 = R3 = 200Ω, c = 3,2µF, Rv = ∞ và chỉ 100v. Tính:
  a) Dòng mạch chính
  b) Dòng qua R2
  c) Điện tích của tụ
Share Share