Bài tập vật lí lớp 11 định luật Ôm phương pháp nguồn tương đương, vật lí phổ thông

Vật lí 11.II Dòng điện không đổi thầy giáo làng 24/10/16 10,193 12
 1. Bài tập định luật Ôm cho đoạn mạch chứa nguồn, máy thu điện. Các dạng bài tập định luật Ôm cho đoạn mạch chứa nguồn, máy thu điện. Phương pháp giải bài tập định luật Ôm cho đoạn mạch chứa nguồn, máy thu điện chương trình vật lí lớp 11 cơ bản, nâng cao.
  Bài tập định luật Ôm cho đoạn mạch vận dụng phương pháp nguồn tương đương.
  Bài tập 1: Cho mạch điện như hình vẽ e1 = 12V; e2 = 9V; e3 = 3V; r1 = r2 = r3= 1Ω, các điện trở R1 = R2 = R3 = 2Ω. Tính UAB và cường độ dòng điện qua các nhánh.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2: Cho mạch như hình vẽ: e1 = 24V; e2 = 6V; r1 = r2 = 1Ω; R1 = 5Ω; R2 = 2Ω; R là biến trở. Với giá trị nào của biến trở thì công suất trên R đạt cực đại, tìm giá trị cực đại đó.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3: Cho mạch điện như hình vẽ:
  [​IMG]
  e1 = 6V; e2 = 18V; r1 = r2 = 2Ω; R0 = 4Ω; Đèn Đ ghi: 6V - 6W; R là biến trở.
  a/ Khi R = 6Ω, đèn sáng thế nào?
  b/ Tìm R để đèn sáng bình thường?
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4: Cho mạch như hình vẽ:
  [​IMG]
  e1 = 18V; e2 = 9V; r1 = 2Ω; r2 = 1Ω; R1 = 5Ω; R2 = 10Ω; R3 = 2Ω; R là biến trở.
  Tìm giá trị của biến trở để công suất trên R là lớn nhất, tính giá trị lớn nhất đó.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ:
  [​IMG]
  R1= 4Ω; R2 = 2Ω; R3 = 6Ω,
  R4= R5 = 6Ω, E2 = 15V , r = 1Ω , E1 = 3V , r1 = 1Ω
  a/ Tính cường độ dòng điện qua mạch chính
  b/ Tính số UAB; UCD; UMD
  c/ Tính công suất của nguồn và máy thu
  Đ/S: I = 1A; UAB = 4V; UCD= - 2/3V; UMD = 34/3V; PN = 15W, PMT = 4W
  Bạn phải đăng nhập
  nguồn vật lí phổ thông trực tuyến
 2. E1=2V, r1=0,1 ôm, E2=1,5V, r2=0,1 ôm, R=0,2 ôm
  [​IMG]
  1- Tính hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch
  2- Tính cường độ dòng điện qua mỗi nhánh
  Thầy giúp e với ạ!
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. Lô Đáng Yêu
   Lô Đáng Yêu, 2/8/17
   Thầy ơi cũng với một bài như thế này mà người ta hỏi thêm là "Có nguồn nào trở thành máy thu không" thì kiểm tra bằng cách nào ạ
    
  3. giả sử dòng điện có chiều nào đó,
   nếu nó đi ra từ cực dương => nguồn,
   đi vào cực dương => máy thu.
   Rồi giải bình thường.
   Kết quả thu được nếu I > 0 => việc giả sử là đúng => kết luân;
   nếu I nào đó < 0 => chiều giả sử sai => dòng điện có chiều ngược lại => kết luận
    
  4. Lô Đáng Yêu
   Lô Đáng Yêu, 2/8/17
   E cảm ơn thầy ạ
    
  5. Dạ thầy giúp e chứng minh công thức Eb=(E1/r1+E2/r2)/(r1+1/r2) được không ạ?:confused:
    
  6. em xem cm trong phần Lý thuyết đóng khung, dựa vào phuong pháp điểm đến nút => UAB => eb
    
  7. dạ em cảm ơn thầy.
    
   buicongduc thích bài này.
  8. thầy ơi e có UAB= (E1/r1+E2/r2)/(1/R+1/r1+1/r2) thì sao ra eb thầy?
    
  9. nó chính là eb luôn, thế mới gọi là phương pháp nguồn tương đương
    
  10. oh ra là thế em cảm ơn ạ
    
   thầy giáo làng thích bài này.
  tuấnpham2728022001 thích bài này.
 3. Giúp em với!
  [​IMG]
  1. Bạn phải đăng nhập
 4. giải giúp em
  cho mạch điện như hình. với E1 = 1,9V, E2 = 1,7V, E3 = 1,6V, r1 = 0,3, r2 = 0,1. Tìm R sao cho ampe kế chỉ số 0
  [​IMG]
  huongkaty thích bài này.
 5. Cho mạch điện như hình vẽ: E1=12V, E2=9V, E3=3V; r1=r2=r3=1 ôm , các điện trở R1=R2=R3=2 ôm. Tính U AB và cđdđ qua các nhánh
  [​IMG]
  1. em xem bài mẫu ở trên
    
  2. dangtamngoc
   dangtamngoc, 28/9/17
   thầy ơi tai sao ở trên Prmax=Eb^2/4Rb^2 ở bài 4 ấy a
    
  3. taividepzai
   taividepzai, 6/10/17
   Với những bài ít nguồn như vậy thì làm như này nhanh hơn nè
   giả sử dòng điện ra từ nguồn 1,3 và vào nguồn 2. ta có
   I1=(E1-UAB)/(r1+R1)= (12-U)/3
   tương tự I2=(E2+UAB)/(r2+R2)=(9+U)/3,I3=(3-U)/3
   Tổng I vào=I ra =>I1+I3=I2
   ta tìm đc UAB=2V
   I1=10/3, I2=11/3,I3=1/3
    
Share Share