Bài tập vật lí lớp 11 dòng điện trong kim loại

Vật lí 11.III Dòng điện trong các môi trường thầy giáo làng 28/9/16 14,776 13
 1. Bài tập dòng điện trong kim loại. Các dạng bài tập dòng điện trong kim loại. Phương pháp giải bài tập dòng điện trong kim loại chương trình vật lí lớp 11 cơ bản, nâng cao.
  Bài tập dòng điện trong kim loại
  Bài tập 1. Một bóng đèn 220 V - 100 W có dây tóc làm bằng vônfram. Khi sáng bình thường thì nhiệt độ của dây tóc bóng đèn là 20000 C. Xác định điện trở của bóng đèn khi thắp sáng và khi không thắp sáng. Biết nhiệt độ của môi trường là 200 C và hệ số nhiệt điện trở của vônfram là α=4,5.10-3 K-1.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2. Một bóng đèn 220 V - 40 W có dây tóc làm bằng vônfram. Điện trở của dây tóc bóng đèn ở 200 C là R0=121 Ω. Tính nhiệt độ của dây tóc khi bóng đèn sáng bình thường. Cho biết hệ số nhiệt điện trở của vônfram là α=4,5.10-3 K-1.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3. Dây tóc của bóng đèn 220 V - 200 W khi sáng bình thường ở nhiệt độ 25000 C có điện trở lớn gấp 10,8 lần so với điện trở ở 1000 C. Tìm hệ số nhiệt điện trở α và điện trở R0 của dây tóc ở 1000 C.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4. Ở nhiệt độ t1=250 C, hiệu điện thế giữa hai cực của bóng đèn là U1=20 mV thì cường độ dòng điện qua đèn là I1=8 mA. Khi sáng bình thường, hiệu điện thế giữa hai cực của bóng đèn là U2=240 V thì cường độ dòng điện chạy qua đèn là I2=8 A. Tính nhiệt độ của dây tóc bóng đèn khi đèn sáng bình thường. Biết hệ số nhiệt điện trở của dây tóc làm bóng đèn là α=4,2.10-3 K-1.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5. Một mối hàn của cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động αT=65 µV/K được đặt trong không khí ở 200 C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 3200 C. Tính suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện đó.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6. Một mối hàn của cặp nhiệt điện nhúng vào nước đá đang tan, mối hàn kia được nhúng vào hơi nước sôi. Dùng milivôn kế đo được suất nhiệt điện động của cặp nhiệt điện là 4,25 mV. Tính hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện đó.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7. Nhiệt kế điện thực chất là một cặp nhiệt điện dùng để đo nhiệt độ rất cao hoặc rất thấp mà ta không thể dùng nhiệt kế thông thường để đo được. Dùng nhiệt kế điện có hệ số nhiệt điện động αT= 42 µV/K để đo nhiệt độ của một lò nung với một mối hàn đặt trong không khí ở 200 C còn mối hàn kia đặt vào lò thì thấy milivôn kế chỉ 50,2 mV. Tính nhiệt độ của lò nung.
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn: vật lí phổ thông trực tuyến
 2. thay oi giup e giai bai nay voi
  Dây tỏa nhiệt của bếp điện có dạng hình trụ ở 20oC có điện trở suất ρ=5.10-7 Ωm , chiều dài 10 m , đường kính 0,5 mm.
  a) Tính điện trở của sợi dây ở nhiệt độ trên.
  b) Biết hệ số nhiệt của điện trở của dây trên là α=5.10-7 K-1.Tính điện trở ở 200o
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. Naruto
   Naruto, 2/12/16
   Thầy ơi S tren công thức là S=0,5d.dπ ạ
    
  3. S = π(0,5.d)2 (diện tích hình tròn) nhé
    
   liminho06222, Lý Thảo, Naruto thích bài này.
  4. lê văn vinh
   lê văn vinh, 3/12/17
   S=(πd^2):4
    
  5. iloveyou2462001
   iloveyou2462001, 12/12/17
   bài ở trên phải là 100 -20 t sau - t trước mới đúng chứ phải không mn
    
  6. lê văn vinh
   lê văn vinh, 7/1/18
   thầy viết R100 = R20[1 + anpha.(100-20)] còn j
    
  liminho06222, Tinh Nguyên, thienngoc thích bài này.
 3. Một bóng đèn ở 0°C có điện trở 250Ω, ở 1250°C có điện trở 255Ω. Điện trở dây tóc bóng đèn ở 25°C là
  1. Bạn phải đăng nhập
  tonythuan, Huỳnh Tuyến, Tinh Nguyên thích bài này.
 4. Thầy giúp em với ạ.
  Một dây nhôm có nguyên tử khối là 27 và khối lượng riêng là 2,7g/cm3, điện trở suất 3,44.10-8 ôm.mét . Biết nhôm có hóa trị 3 và thừa nhận mỗi nguyên tử nhôm giải phóng 3 electron tự do, hãy tính mật độ electron tự do của nhôm.
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. Voldemort
   Voldemort, 3/9/17
   thầy ơi vậy cho điên trở suất để làm gì a
    
   liminho06222 thích bài này.
  3. liminho06222
   liminho06222, 23/10/17
   chắc đó để dụ dỗ học sinh theo con đường tà đạo, sai lầm! xong làm sai!
    
  4. Võ Tân Định
   Võ Tân Định, 30/11/17
   thầy ơi cái N đó là tính theo ct nào vậy thầy???????
    
  5. thầy giáo làng
   thầy giáo làng, 30/11/17
   tính theo công thức bên Hóa học
    
 5. Khôi lượng mol của nguyên tử đồng là 64.10-3 kg/mol. Khôi lượng riêng của đồng chính là 8,9.103 kg/m3. Biết rằng mỗi nguyên tử đồng góp một êlectron dẫn.
  a) Tính mật độ một êlectron tự do trong đồng.
  b) Một dây tải điện bằng đồng dài lkm, tiết diện 10mm2, mang dòng điện 10A. Tính tốc độ trôi của êlectron trong dây dẫn đó.
  Thầy giúp e với ạ.
Share Share