Bài tập vật lí lớp 11 suất điện động tự cảm, vật lí phổ thông

Vật lí 11.V Cảm ứng điện từ thầy giáo làng 2/1/17 18,256 4
 1. Bài tập suất điện động tự cảm, độ tự cảm của ống dây. Các dạng bài tập suất điện động tự cảm độ tự cảm của ống dây chương trình vật lí lớp 11 cơ bản nâng cao.
  Video bài giảng hiện tượng tự cảm, năng lượng từ trường của cuộn cảm

  I/ Tóm tắt lý thuyết

  II/ Bài tập suất điện động tự cảm, độ tự cảm của ống dây
  Bài tập 1
  . Một ống dây dài l = 30 cm gồm N = 1000 vòng dây, đường kính mỗi vòng dây d = 8 cm có dòng điện với cường độ i = 2 A đi qua.
  a) Tính độ tự cảm của ống dây.
  b) Tính từ thông qua mỗi vòng dây.
  c) Thời gian ngắt dòng điện là t = 0,1 giây, tính suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2. Một cuộn tự cảm có L = 3 H được nối với nguồn điện có suất điện động 6 V, điện trở trong không đáng kể, điện trở của cuộn dây cũng không đáng kể. Hỏi sau thời gian bao lâu kể từ lúc nối vào nguồn điện, cường độ dòng điện qua cuộn dây tăng đến giá trị 5 A? giả sử cường độ dòng điện tăng đều theo thời gian.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3. Một cuộn tự cảm có L = 50 mH cùng mắc nối tiếp với một điện trở R = 20 Ω, nối vào một nguồn điện có suất điện động 90 V, có điện trở trong không đáng kể. Xác định tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện I tại:
  a) Thời điểm ban đầu ứng với I = 0.
  b) Thời điểm mà I = 2 A.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4. Trong một mạch kín có độ tự cảm 0,5.10-3 H, nếu suất điện động tự cảm bằng 0,25 V thì tốc độ biến thiên của dòng điện bằng bao nhiêu?
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5. Tìm độ tự cảm của một ống dây hình trụ gồm 400 vòng, dài 20 cm, tiết diện ngang 9 cm2 trong hai trường hợp:
  a) Ống dây không có lõi sắt.
  b) Ống dây có lõi sắt với độ từ thẩm µ = 400.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6. Một ống dây dài 50 cm có 2500 vòng dây. Đường kính của ống bằng 2 cm. Cho một dòng điện biến đổi đều theo thời gian chạy qua ống dây. Sau thời gian 0,01 s dòng điện tăng từ 0 đến 1,5 A. Tính suất điện động tự cảm trong ống dây.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7. Tính độ tự cảm của một ống dây. Biết sau thời gian Δt = 0,01 s, cường độ dòng điện trong ống dây tăng đều từ 1 A đến 2,5 A thì suất điện động tự cảm là 30 V.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8. a/ Thiết lập công thức tính độ tự cảm của ống dây diện có chiều dài l, tiết diện S, gồm tất cả N vòng dây và lõi là không khí
  b/ Xét trườnghợp ống dây trên có lõi làm bằng vật liệu sắt từ có độ từ thẩm là µ. Thiết lập công thức tính độ tự cảm của ống dây điện khi đó.
  c/ Áp dụng l = 50cm, N = 1000 vòng, S = 10cm2 (lõi không khí µ = 1)
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 9. Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1H, cường độ dòng điện qua ống dây giảm đều đặn từ 2A về 0 trong khoảng thời gian 0,4s. Tìm độ lớn suất điện động tự cảm xuất điện trong khoảng thời gian nói trên
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 10. Trong mạch điện như hình vẽ, cuộn cảm L có điện trở bằng không. Lúc đầu đóng khóa k về vị trí a để nạp năng lượng cho cuộn cảm L, khi đó dòng điện qua L bằng 1,2A. Chuyển K sang vị trí b, tính nhiệt lượng tỏa ra trong R. Biết độ tự cảm L = 0,2H.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 11. Ống dây có L = 0,01H được nối vào mạch như hình vẽ. Cho E = 1,6V, r = 1Ω; R = 7Ω khóa K đang ngắt, lúc t = 0 đóng k.
  a/ Tính cường độ dòng điện trong mạch ngay khi đóng k ( t= 0)
  b/ sau khoảng thời gian bao lâu thì dòng điện trong mạch bằng 0,2A
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 12. Một ống dây có chiều dài là 1,5m, gồm 2000 vòng dây, ống dây có đường kính 40cm
  a/ Tính độ tự cảm của ống dây
  b/ Cho dòng điện chạy trong ống dây, dòng điện tăng từ 0 đến 5A trong thời gian 1s, xác định suất điện động tự cảm của ống dây.
  c/ hãy tính cảm ứng từ do dòng điện sinh ra trong ống dây khi dòng điện trong ống dây bằng 5A.
  d/ năng lượng từ trường bên trong ống dây khi dòng điện qua ống dây có giá trị 5A
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 13. Một ống dây được cuốn với mật độ 2000 vòng/m. Chiều dài của ống dây là 2m, thể tích của ống dây là 200cm3
  a/ Tính số vòng dây trên ống dây
  b/ Độ tự cảm của ống dây
  c/ nếu dòng điện I = 10A chạy trong ống dây thì từ trường của ống dây là bao nhiêu
  d/ nếu dòng điện nói trên tăng đều từ 0 đến 10A trong thời gian 2s thì suất điện động tự cảm trong ống dây là bao nhiêu
  e/ năng lượng từ trường và mật độ năng lượng từ cực đại bên trong ống dây.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 14. Cho dòng điện I = 20A chạy trong ống dây có chiều dài 0,5m. Năng lượng từ trường bên trong ống dây là 0,4J.
  a/ Xác định độ tự cảm của ống dây
  b/ Nếu ống dây gồm 1500 vòng dây, thì bán kính của ống dây là bao nhiêu
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 15. Một ống dây dài 40cm, có tất cả 800 vòng dây, diện tích tiết diện ngang của ống dây bằng 10cm2. Ống dây được nối với 1 nguồn điện có cường độ tăng từ 0 → 4A
  a/ Năng lượng của từ trường bên trong ống dây
  b/ Suất điện động tự cảm của ống dây có độ lớn là 1,2V tính thời gian dòng điện biến thiên.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 16. Ống dây dài 50cm, diện tích ngang của ống dây là 10cm2 gồm 1000 vòng dây
  a/ Tính độ tự cảm của ống dây
  b/ Cường độ dòng điện qua ống dây tăng đều từ 0 đến 10A trong khoảng thời gian 0,1s tính suất điện tự cảm trong ống dây.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 17. Trong lúc đóng khóa k, dòng điện biến thiên 50A/s thì suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây là 0,2V. Biết ống dây có 500 vòng dây. Khi có dòng điện I = 5A chạy qua ống dây đó, hãy tính
  a/ độ tự cảm của ống dây
  b/ từ thông qua ống dây và từ thông qua mỗi vòng dây
  c/ năng lượng từ trường ống dây
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 18. Một ống dây điện có lõi bằng vật liệu sắt từ có độ từ thẩm là µ = 104, cảm ứng từ bên trong ống dây là B = 0,05T. Tính mật độ năng lượng từ trường trong ống dây.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 19. Một ống dây dài 50cm, bán kính 1cm cuốn 800 vòng dây. Dòng điện chạy qua ống là I = 2A (trong ống dây chứa không khí) tính
  a/ hệ số tự cảm của ống dây
  b/ từ thông qua tiết diện ngang của ống dây
  c/ năng lượng từ trường trong ống dây
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 20. Một ống dây dài được cuốn với mật độ 2000 vòng/mét. Ống dây có thể tích 500cm3. Ống dây được mắc vào một mạch điện. Sau khi đóng công tắc dòng điện trong ống dây biến đổi theo thời gian (đồ thị). Lúc đóng công tắc ứng với thời điểm t = 0. Tính suất điện động tự cảm trong ống trong hai trường hợp
  a/ Sau khi đóng công tắc với thời điểm t = 0,05s
  b/ từ thời điểm t = 0,05s trở về sau.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 21. Cho mạch điện như hình vẽ, L = 1H, E =12V, r = 0 điện trở của biến trở là 10Ω. Điều chỉnh biến trở để trong 0,1s điện trở của biến trở giảm còn 5Ω
  [​IMG]
  a/ Tính suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây trong khoảng thời gian trên.
  b/ Tính cường độ dòng điện trong mạch trong khoảng thời gian trên
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 22. Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  E = 3V; r = 1Ω; R1 = 2Ω; R2 = 5Ω; R3 = 1Ω, C = 10µF. Bỏ qua điện trở của dây nối và khóa k
  a/ Đóng khóa k và chốt 1. Tính cường độ dòng điện qua R1 và điện tích của tụ C khi dòng điện đã ổn định.
  b/ đảo khóa k từ chốt 1 sang chốt 2. Tính tổng điện lượng chuyển qua điện trở R3 kể từ khi đảo khóa k.
  c/ Ngắt khóa k, thay tụ điện C bằng một cuộn dây có độ tự cảm L = 50mH. Đóng khóa k và chốt 1 thì cường độ dòng điện qua cuộn dây tăng dần. Tính tốc độ biến thiên cường độ dòng điện qua cuộn dây tại thời điểm dòng điện có cường độ 0,35A. Bỏ qua điện trở của cuộn dây.
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn: vật lí phổ thông
  OKC Thunder, Ann Lean, giundat2000 thích bài này.
 2. T ơi khi tính suất điện động tự cảm sao dùng L|i/t | mà k dùng -L(I/t)
  1. tính độ lớn không quan tâm đến chiều
    
  LacDuong, dương minh quang thích bài này.
 3. thầy ơi bài 22 tại sao Uc=Ur1 vậy ạ
  1. chot 1, mấy cái R mắc nt với C không có tác dụng gì coi như không có
    
 4. Một ống dây điện thẳng dài, bán kính 25mm có mật độ 100 vòng/cm. Một vòng dây đơn bán kính 5cm bao quanh ống dây. Trục của vòng dây và ống dây trùng nhau. Dòng điện trong ống dây giảm từ 1,8A đến 0,6A với tốc độ không đổi trong khoảng thời gian 10ms. Tính suất điện động xuất hiện trong vòng dây
 5. Thầy ơi cho em hỏi công thức L.|∆i/∆t|lúc nào dùng dấu - vậy ạ ???
  1. hỏi độ lớn không cần quan tâm dấu -, dấu trừ xuất hiện để nói đến chiều dòng điện tuân theo định luật lenz, em xem video quy tắc tay phải ở bài trước sẽ hiểu
    
  2. Nguyen Xuan
   Nguyen Xuan, 9/1/18
   Chỗ bài 3 đó thầy
   Sao e+etc = e-L.∆i/∆t , tại sao lại dùng dấu - vậy ạ ???
    
  3. em nhớ lại bài tập cho mạch chứa máy thu ở chương ii sẽ hiểu
    
   Nguyen Xuan thích bài này.
  4. Nguyen Xuan
   Nguyen Xuan, 9/1/18
   Dạ, e cảm ơn thầy ạ !!!
    
   thầy giáo làng thích bài này.
  5. dương thùy nguyệt
   dương thùy nguyệt, 22/1/18 lúc 19:36
   các bài tập thầy đưa ra rất hay,em muốn xin in đề ra thì làm thế nào ạ?
    
Share Share