Bài tập vật lí lớp 11 xác định vị trí để hệ các điện tích nằm cân bằng

Vật lí 11.I Điện tích, điện trường vatlypt.com 26/9/16 28,664 43
 1. vatlypt.com

  vatlypt.com 26/9/16
  #1

  Giáo viên | 8/10/16 | 6,339 | 4,218

  Hà Nội

  Điều kiện để q3 nằm cân bằng trong chân không dưới tác dụng của q1 và q2
  $$\vec F_{13} + \vec F_{23}=0$$ <=>
  F13 = F23 và $${\vec F_{13}} \uparrow \downarrow {\vec F_{23}}$$ (*)​
  • F13: lực do điện tích q1 tác dụng lên điện tích q3 (F31: ngược lại)
  • F23: lực do điện tích q2 tác dụng lên điện tích q3 (F32: ngược lại)
  • F12: lực do điện tích q1 tác dụng lên điện tích q2 (F21: ngược lại)
  • r12 = r21 : khoảng cách giữa hai điện tích q1; q2
  • r13 = r31: khoảng cách giữa hai điện tích q1; q3
  • r23 = r32: khoảng cách giữa hai điện tích q2; q3
  Lưu ý F13 điểm đặt lực tại q3; F31: điểm đặt lực tại q1

  Xét hai điện tích q1 và q2 cùng dấu => q3 có thể nằm ở các vị trí như hình vẽ

  [​IMG]
  Chỉ có trường hợp q3 nằm giữa q1 và q2 mới thoả mãn điều kiện (*)
  Phương trình để q3 nằm cân bằng khi q1 và q2 cùng dấu
  \[\dfrac{\sqrt{|q_{1}|}}{r_{13}}\] = \[\dfrac{\sqrt{|q_{2}|}}{r_{12}–r_{13}}\]
  => $r_{13}=\dfrac{\sqrt{|q_1|}r_{12}}{\sqrt{|q_1|}+\sqrt{|q_2|}}$​
  q3 nằm giữa q1 và q2
  Xét trường hợp q1 và q2 trái dấu: vị trí q3 như hình vẽ

  [​IMG]
  Có hai vị trí thỏa mãn điều kiện $${\vec F_{13}} \uparrow \downarrow {\vec F_{23}}$$
  xét điều kiện F1 = F2 => \[\dfrac{|q_{1}q_{3}|}{r_{13}^{2}}=\dfrac{|q_{2}q_{3}|}{r_{23}^{2}}\] =>
  nếu |q1| > |q2| => r13 > r23 => q3 phải nằm gần điện tích có độ lớn nhỏ hơn =>
  Phương trình để q3 cân bằng khi q1 và q2 trái dấu
  |q1| < |q2|: \[\dfrac{\sqrt{|q_{1}|}}{r_{13}}=\dfrac{\sqrt{|q_{2}|}}{r_{13}+r_{12}}\]
  |q1| > |q2|: \[\dfrac{\sqrt{|q_{1}|}}{r_{13}}=\dfrac{\sqrt{|q_{2}|}}{r_{13}-r_{12}}\]​
  q3 nằm ngoài 2 điện tích và gần điện tích có độ lớn nhỏ hơn.
  Ví dụ: hai điện tích q1 = -12.10-9C và q2 = 3.10-9C đặt trong không khí lần lượt tại hai điểm AB cách nhau 12cm. Xác định vị trí đặt q3 = 3.10-9 để q3 nằm cân bằng
  Hướng dẫn
  r12 = 12cm; q1 và q2 trái dấu và |q1| > |q2| =>
  Phương trình xác định vị trí của q3
  \[\dfrac{\sqrt{|q_{1}|}}{r_{13}}=\dfrac{\sqrt{|q_{2}|}}{r_{13}-r_{12}}\]
  r13 = 24cm; r23 = 12cm => q3 nằm trên AB cách A 24cm và cách B 12cm

  Điều kiện về dấu, độ lớn của điện tích q3 để cả ba điện tích q1; q2; q3 nằm cân bằng
  Để q3 nằm cân bằng thì $$\vec F_{13} + \vec F_{23}=0$$ <=>
  F13 = F23 và $${\vec F_{13}} \uparrow \downarrow {\vec F_{23}}$$ (*)
  Để q1 nằm cân bằng thì $$\vec F_{21} + \vec F_{31}=0$$ <=>
  F21 = F31 và $${\vec F_{21}} \uparrow \downarrow {\vec F_{31}}$$ (*)
  Để q2 nằm cân bằng thì $$\vec F_{12} + \vec F_{32}=0$$ <=>
  F12 = F32 và $${\vec F_{12}} \uparrow \downarrow {\vec F_{32}}$$ (*)​
  Xét hai điện tích q1 và q2 cùng dấu tương tự như trên q3 có thể nằm ở vị trí như hình vẽ

  [​IMG]
  Từ hình vẽ => q3 mang dấu trái dấu với hai điện tích q1 và q2
  Phương trình xác định vị trí của q3 (q1 và q2 cùng dấu) để 3 điện tích cân bằng
  \[\dfrac{\sqrt{|q_{1}|}}{r_{13}}\] = \[\dfrac{\sqrt{|q_{2}|}}{r_{12}–r_{13}}\]​
  q3 nằm giữa q1 và q2
  Phương trình xác định độ lớn của q3 để 3 điện tích cân bằng
  \[\dfrac{\sqrt{|q_{3}|}}{r_{13}}=\dfrac{\sqrt{|q_{2}|}}{r_{12}}\]​
  q3 trái dấu với dấu của q1 và q2
  Lập luận tương tự như trên ta có
  Phương trình xác định vị trí của q3 (q1 và q2 cùng dấu) để 3 điện tích cân bằng
  |q1| < |q2|: \[\dfrac{\sqrt{|q_{1}|}}{r_{13}}=\dfrac{\sqrt{|q_{2}|}}{r_{13}+r_{12}}\]
  |q1| > |q2|: \[\dfrac{\sqrt{|q_{1}|}}{r_{13}}=\dfrac{\sqrt{|q_{2}|}}{r_{13}-r_{12}}\]​
  q3 nằm ngoài và gần điện tích có độ lớn nhỏ hơn.
  Phương trình xác định độ lớn của q3 để 3 điện tích cân bằng
  \[\dfrac{\sqrt{|q_{3}|}}{r_{13}}=\dfrac{\sqrt{|q_{2}|}}{r_{12}}\]​
  |q1| < |q2| => q3 trái dấu với dấu của q1
  |q1| > |q2| => q3 trái dấu với dấu của q2
  Bài tập ví dụ: Cho 2 điện tích q1 = qo và q2 = –4qo đặt tại 2 điểm AB cách nhau a (cm) trong chân không. q1, q2 không giữ cố định tại 2 điểm AB. Tìm vị trí dấu và độ lớn của q3 để hệ 3 điện tích cân bằng.
  Hướng dẫn
  q1 trái dấu với q2 và |q1| < |q2| => q3 nằm ngoài q1; q2 gần q1 và trái dấu q1
  Phương trình xác định vị trí của q3
  \[\dfrac{\sqrt{|q_{1}|}}{r_{13}}=\dfrac{\sqrt{|q_{2}|}}{r_{13}+r_{12}}\]
  => r13 = a
  Phương trình xác định độ lớn của q3
  \[\dfrac{\sqrt{|q_{3}|}}{r_{13}}=\dfrac{\sqrt{|q_{2}|}}{r_{12}}\]
  => |q3| = 4qo => q3 = –4qo

  Từ lý thuyết đối với lực culong => tương tự cho cách xác định vị trí để tại đó cường độ điện trường tổng hợp do hai điện tích gây ra bằng 0
  Phương trình xác định vị trí của điểm M trên đường nối q1;q2 cùng dấu tại đó EM = 0
  \[\dfrac{\sqrt{|q_{1}|}}{r_{1}}=\dfrac{\sqrt{|q_{2}|}}{r_{12}-r_1}\]​
  M nằm trên đường nối q1; q2 và giữa q1; q2
  Trong đó
  • r1: khoảng cách từ q1 đến điểm M (m)
  • r2: khoảng cách từ q2 đến điểm M (m)
  • r12: khoảng cách giữa hai điện tích q1; q2
  Phương trình xác định vị trí của điểm M trên đường nối q1;q2 trái dấu tại đó EM = 0
  |q1| < |q2|: \[\dfrac{\sqrt{|q_{1}|}}{r_{1}}=\dfrac{\sqrt{|q_{2}|}}{r_{1}+r_{12}}\]
  |q1| > |q2|: \[\dfrac{\sqrt{|q_{1}|}}{r_{1}}=\dfrac{\sqrt{|q_{2}|}}{r_{1}-r_{12}}\]​
  M nằm ngoài hai điện tích và gần điện tích có độ lớn nhỏ hơn.

  nguồn học vật lí phổ thông trực tuyến
 2. Butterfly champion

  Butterfly champion 21/4/17
  #2

  Lớp 11 | 6/2/17 | 21 | 11

  Hải Dương

  Hai quả cầu nhỏ giống nhau có điện tích lần lượt bằng q1=10-7C và q2=4.10-7 đặt cố định tại hai điểm trong không khí là A và B. quả cầu thứ ba phải có điện tích bằng bao nhiêu và đặt ở đâu để nó nằm cân bằng
  1. Bạn phải đăng nhập
 3. thanh hoa 2001

  thanh hoa 2001 3/6/17
  #3

  Lớp 11 | 2/2/17 | 21 | 11

  thai binh

  Nếu cho điện tích Q có khối lượng m được treo bằng sợi dây mảnh và đặt trong điện trường đều E ( E có phương nằm ngang so với mặt đất , có chiều từ trái sang phải ). Điện tích cân bằng khi nào
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. thanh hoa 2001
   thanh hoa 2001, 3/6/17
   Em cảm ơn thầy ạ
    
   thầy giáo làng thích bài này.
 4. Nam Khuong

  Nam Khuong 1/7/17
  #4

  Lớp 11 | 25/6/17 | 5 | 7

  Khánh Hòa

  Tại ba đỉnh A, B, C của hình vuông ABCD cạnh a=0,06m trong chân không, đặt ba điện tích điểm q1=q3=2.[10][/-7] và q2=-4.[10][/-7] Xác định q4 đặt tại D để CĐĐT tổng hợp gây bởi hệ điện tích tại tâm O của hình vuông ABCD bằng 0
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. Nam Khuong
   Nam Khuong, 2/7/17
   dạ em cảm ơn ạ
    
   Nhuphuonglongan thích bài này.
 5. Nam Khuong

  Nam Khuong 2/7/17
  #5

  Lớp 11 | 25/6/17 | 5 | 7

  Khánh Hòa

  Cho hình vuông ABCD tại A và C ta đặt điện tích q1 = q3 = q.
  Hỏi phải đặt ở B điện tích bao nhiêu để cường độ điện trường ở D bằng 0.
  1. Bạn phải đăng nhập
Share Share