Bài tập vật lí lớp 12 dao động điều hòa cơ bản

Vật lí 12.I Dao động cơ thầy giáo làng 28/9/16 40,282 21
 1. Bài tập dao động điều hòa cơ bản. Các dạng bài tập dao động điều hòa cơ bản. Phương pháp giải các dạng bài tập dao động điều hòa cơ bản chương trình vật lí lớp 12 ôn thi Quốc gia.

 2. Anh chị hướng dẫn em với:
  1) Một vật dao động đều hòa với phương trình x=4cos(2πt+π)cm.Định thời điểm vật qua vị trí x=2 lần thứ 9.
  2) vật dao động đều hòa với chu kì T=0,5s, biên độ A=5cm.lập phương trình dao động đều hòa của vật khi chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí có li độ x=-2,5\[\sqrt{2}\] cm cùng chiêù(+)
  Dạ em cảm ơn ...
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. Nguyễn jod
   Nguyễn jod, 14/5/17
   Dạ em cảm ơn
    
 3. Thầy giúp em chuyển về phương trình dao động đều hòa với
  x=12sin\[^{2}\](5πt-\[\dfrac{ π}{4}\])-10 cm
  Dạ cảm ơn thầy
  1. em dùng công thức hạ bậc trong lượng giác đối với sin^2, sau đó rút gọn được phương trình dddh sẽ có phần cộng trừ thêm ra kệ nó
    
  2. pilot123456
   pilot123456, 7/6/17
   thầy ơi! em cũng hỉu thắc mắc rồi nhưng GV của em cho vừa cho bài tập về nhà, hướng dẫn là lấy phần dư đem chuyển vế qua bên "x" xong đặt thành "X" để có phương trình li độ hoàn chỉnh. cụ thể là:
   x= 3-3cos(20t-0.5π)
   và có bạn đặt X=x-3 => pha đầu = 0.5π
   bạn khác: X=3-x => pha đầu = -0.5π vậy theo trên thì nếu có đặt X thì x trong đó luôn dương phải k thầy?
   Cám ơn thầy
    
  3. Bạn phải đăng nhập
  pilot123456 thích bài này.
 4. Khi nào biết x âm hay x dương vậy thầy???
  1. em đọc lại khái niệm x (li độ) là gì, và xem cách chọn hệ qui chiếu trong dao động điều hòa sẽ biết được khi nào x mang giá trị âm, khi nào mang giá trị dương
    
 5. thầy ơi khoảng cách từ biên độ dương đến biên độ âm là sao vậy thầy làm sao mình tìm được A
  1. âm dương là do chọn chiều thôi, khoảng cách giữa hai cái đó có độ dài là 2A. (Ví dụ em có 1 cái thước kẻ dài 20cm, em chọn gốc tại giữa cái thước chiều dương tùy ý, thì em sẽ có một nửa mang dấu âm, một nửa mang dấu dương, nhưng cơ bản cái thước của em vẫn dài 20cm)
    
  2. Vũ Tuyết Mai
   Vũ Tuyết Mai, 12/8/17
   Thưa thầy, theo lý thuyết vận tốc sớm pha hơn li độ một góc pi/2 nên đường tròn biểu diễn cột v hướng lên hay xuống ạ, em bị rối về cách vẽ.
    
  3. Vũ Tuyết Mai
   Vũ Tuyết Mai, 12/8/17
   Dạ, cám ơn thầy.
    
  4. Vũ Tuyết Mai
   Vũ Tuyết Mai, 5/9/17
   Thầy cho em hỏi.
   Theo lý thuyết ở trên em thấy gia tốc cực tiểu ở vị trí biên dương hay ở vị trí cân bằng ạ ?
    
  5. biên dương, khi nào có chữ độ lớn thì lấy tại vị trí cân bằng
    
  6. Vũ Tuyết Mai
   Vũ Tuyết Mai, 5/9/17
   Giống như câu này :
   Khi một vật dao động điều hòa qua vị trí cân bằng thì
   A. gia tốc cực đại, vận tốc cực tiểu. B. gia tốc cực đại, vận tốc cực đại.
   C. gia tốc cực tiểu, vận tốc cực đại. D. gia tốc cực tiểu, vận tốc cực tiểu.
   Theo em nghỉ, nếu kết hợp lí thuyết trên thì em thấy trong tất cả các câu trên không có câu đúng. Vì tại VTCB vmax nhưng a = 0. Mong thầy giúp đỡ ạ .
    
  7. vấn đề là đề này ai ra nữa, trong câu trên có thể chọn C
    
  8. Vũ Tuyết Mai
   Vũ Tuyết Mai, 5/9/17
   Em đọc trong sách á thầy, thấy hơi khó hiểu nên muốn hỏi thầy cho rõ và nắm vững kiến thức hơn. Sao không chắc chắn mà lại có thể thầy ? Vậy đề sai sao thầy ?
    
  9. căn bản là trong sách giáo khoa cũng không nói rõ nên dễ bị hiểu lầm, đề cũng không sai chỉ chưa rõ, nói gia tốc cực tiểu là chưa rõ giá trị cực tiểu (a = -omega^2 × A) hay độ lớn cực tiểu (a = 0) nên chọn C cũng phù hợp
    
  Vũ Tuyết Mai thích bài này.
Share Share