Bài tập vật lý lớp 10 bảo toàn cơ năng, vật lý phổ thông

Vật lý 10.IV Các định luật bảo toàn vatlypt.com 26/9/16 87,052 155
 1. vatlypt.com

  vatlypt.com 26/9/16
  #1

  Giáo viên | 8/10/16 | 6,498 | 4,304

  Hà Nội

  Bài tập cơ năng, bảo toàn cơ năng. Các dạng bài tập cơ năng, bảo toàn cơ năng. Phương pháp giải bài tập cơ năng, bảo toàn cơ năng chương trình vật lý lớp 10 cơ bản, nâng cao.
  Video bài giảng bảo toàn cơ năng, bảo toàn năng lượng


  Bài tập cơ năng, bảo toàn cơ năng của con lắc đơn:
  Bài tập 1:
  Con lắc đơn gồm một dây không giãn chiều dài l một đầu gắn cố định, một đầu gắn với vật khối lượng m. Kéo vật m sao cho con lắc đơn hợp với phương thẳng đứng góc α$_{o}$ rồi buông tay.
  a/ Xác định vận tốc của con lắc đơn khi dây treo hợp với phương thẳng đứng góc α ≤ α$_{o}$
  b/ Xác định lực căng dây trong trường hợp trên.
  Bỏ qua mọi sức cản của môi trường.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2: Một con lắc đơn chiều dài l=1,8m, một đầu gắn với vật khối lượng 200g. Thẳng phía dưới điểm treo cách điểm treo một đoạn l/2 có một cái đinh. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng sao cho dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 30$^{o}$ rồi thả nhẹ.
  a/ Xác định điểm cao nhất và xác định góc hợp bởi dây dây và phương thẳng đứng sau khi va chạm với đinh.
  b/ Khi dây treo quay lại vị trí cân bằng thì dây bị đứt. Tìm hướng và độ lớn vận tốc của vật m lúc sắp chạm đất. Biết rằng điểm treo cách mặt đất 2,3m.
  Bỏ qua mọi sức cản và ma sát lấy g=10m/s$^{2}$.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập cơ năng, bảo toàn cơ năng của vật trượt trên mặt phẳng nghiêng
  Bài tập 3: vật khối lượng m=1kg trượt từ đỉnh của mặt phẳng nghiêng cao 1m, dài 10m, lấy g=9,8m/s$^{2}$; hệ số ma sát là 0,05
  a/ Tính vận tốc của vật tại chân mặt phẳng nghiêng.
  b/ Tính quãng đường mà vật đi thêm được cho đến khi dừng hẳn trên mặt phẳng ngang.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4: Hai vật A và B được nối với nhau bằng dây không giãn qua ròng rọc cố định với m$_{A}$=300g; m$_{B }$= 200g. Vật trượt không ma sát trên mặt phẳng nghiêng góc α=30$^{o}$. Lúc đầu A cách mặt đất h=0,5m. Bỏ qua khối lượng của dây nối và ròng rọc.
  a/ Xác định vật tốc của vật A và B khi A chạm đất.
  b/ Khi A chạm đất vật B tiếp tục chuyển động đi lên trên mặt phẳng nghiêng một quãng đường bằng bao nhiêu.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5: Một vật được ném lên theo phương thẳng đứng từ một điểm A cách mặt đất một khoảng 4m. Người ta quan sát thấy vật rơi chạm đất với vận tốc có độ lớn bằng 12 m/s. Cho g=10m/s².
  a) Xác định vận tốc của vật khi được ném. Tính độ cao cực đại mà vật có thể đạt được
  b) Nếu vật được ném thẳng đứng xuống dưới vói vận tốc bằng 4m/s thì vận tốc của vật khi chạm đất bằng bao nhiêu?
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6. Em bé ngồi tại vị trí B trên sàn nhà ném một viên bi lên mặt bàn dài nằm ngang cao h=1m so với sàn nhà, với vận tốc v$_{o}$=2√10 m/s. Để viên bi có thể rơi xuống mặt bàn tại điểm C ở xa mép bàn A nhất thì B phải cách chân bàn H bao xa và khi đó C cách A bao xa. Lấy g=10 m/s$^{2}$
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7. Từ điểm A của một mặt bàn phẳng nghiêng người ta thỏ một vật có khối lượng $m = 0,2 kg$ trượt không ma sát với vận tốc ban đầu bằng $0$ rơi xuống đất. Cho $AB = 50 cm ; BC = 100 cm ; $ $AD = 130 cm ;$ $ g = 10 m/s^2$ (hình vẽ). Bỏ qua lực cản không khí.
  a) Tính vận tốc của vật tại điểm B và điểm chạm đất E.
  b) Chứng minh rằng quỹ đạo của vật mà là một parabol. Vật rơi cách chân bàn một đoạn CE là bao nhiêu ?
  c) Khi rơi xuống đất, vật ngập sâu vào đất $2 cm$. Tính lực cản trung bình của đất lên vật.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8. vật khối lượng 100g được ném thẳng đứng từ dưới lên với v$_{o}$ = 20m/s. Tính thế năng, động năng, cơ năng của vật
  a/ Lúc bắt đầu ném
  b/ Khi vật lên cao nhất
  c/ 3s sau khi ném
  d/ Khi vật vừa chạm đất
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 9. Hai vật có khối lượng tổng cộng m$_{1}$ + m$_{2}$ = 3kg được nối bằng dây qua ròng rọc nhẹ. Buông cho các vật chuyển động, sau khi đi được quãng đường s = 1,2m mỗi vật có vận tốc v = 2m/s. Bỏ qua ma sát, dùng định luật bảo toàn cơ năng tính m$_{1}$; m$_{2}$, lấy g = 10m/s$^{2}$
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 10. Dây xích đồng chất chiều dài L = 1,5m có trọng lượng, vắt qua ròng rọc nhỏ không ma sát và nằm yên. Sau đó dây bắt đầu trượt khỏi ròng rọc với vận tốc v$_{o}$ = 1m/s. Tính vận tốc dây khi dây vừa rời khỏi ròng rọc.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 11. vật nặng trượt trên một sàn nhẵn với vận tốc v$_{o}$ = 12m/s đi lên một cầu nhảy cao nhất nằm ngang và rời khỏi cầu nhảy như hình vẽ.
  [​IMG]
  Độ cao h của cầu nhảy là bao nhiêu để tầm bay xa s đạt cực đại. Tầm xa này là bao nhiêu.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 12. Ống hẹp kín, tiết diện đều hình vuông cạnh L, nằm trong mặt phẳng thẳng đứng. Ống tiết diện S chứa đầy hai loại chất lỏng thể tích bằng nhau và không trộn lẫn nhau được. Khối lượng riêng ρ$_{1}$ > ρ$_{2}$. Ban đầu khối chất ρ$_{1}$ chiếm phần trên của ống. Tại một thời điểm nào đó, các khối chất lỏng bắt đầu chuyển động trong ống không vận tốc ban đầu. Tìm vận tốc cực đại của chúng bỏ qua ma sát.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 13. Ba quả cầu nhỏ giống nhau được gắn chặt vào hai đầu thanh nhẹ chiều dài L. Dựng thanh thẳng đứng và buông tay (hình vẽ). Bỏ qua ma sát. Tìm vận tốc quả cầu trên khi nó sắp va chạm mặt phẳng ngang nếu:
  [​IMG]
  a/ quả cầu dưới có một trục quay vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và gắn chặt với mặt đất.
  b/ Hệ chuyển động tự do.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 14. viên đạn m$_{1}$ = 50g bay theo phương ngang với vận tốc v$_{o}$ = 20m/s đến cắm vào vật m$_{2}$ = 450g treo ở đầu sợi dây dài L = 2m. Tính góc α lớn nhất mà dây treo lệch so với phương thẳng đứng khi viên đạn cắm vào m$_{2}$.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 15. Dây treo vật nặng được kéo nghiêng góc bao nhiêu để khi qua vị trí cân bằng lực căng của dây lớn gấp đôi trọng lực của vật nặng.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 16. Treo vật m = 1kg vào đầu một sợi dây rồi kéo vật khỏi vị trí cân bằng để dây treo hợp với phương thẳng đứng góc α$_{o}$. Xác định α$_{o}$ để khi buông tay, dây không bị đứt trong quá trình vật chuyển động. Biết dây chịu lực căng tối đa 16N; α$_{o}$ ≤ 90$^{o}$.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 17. Hòn đá m = 0,5kg buộc vào sợi dây dài L =0,5m quay trong mặt phẳng thẳng đứng. Biết lực căng của dây ở điểm thấp nhất của quĩ đạo là T = 45N. Biết tại vị trsi vận tốc hòn đá có phương thẳng đứng hướng lên thì dây đứt. Hỏi hòn đá sẽ lên đến độ cao bao nhiêu khi dây đứt (tính từ nơi dây bắt đầu đứt)
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 18. Hai vật A có m$_{1}$ = 1,5kg; B có m$_{2}$ = 0,45kg buộc vào các sợi dây treo trên một thanh đòn nhẹ, chiều dài hai nhanh tay đòn L$_{1}$ = 0,6m; L$_{2}$ = 1m. Vật A đặt trên sàn. Cần đưa dây treo B nghiêng góc α so với phương thẳng đứng nhỏ nhất bao nhiêu để sau khi buông tay vật A có thể nhấc khỏi bàn.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 19. Dây nhẹ không dãn chiều dài L = 50cm treo vật nặng nhỏ. Ban đầu vật nặng đứng yên ở vị trí cân bằng. Hỏi phải truyền cho vật nặng vận tốc tối thiểu bao nhiêu theo phương ngang để nó có thể chuyển động tròn trong mặt phẳng thẳng đứng.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 20. Một ống khối lượng M chứa vài giọt ete được nút kín bằng một nút khối lượng m và treo vào dây chiều dài L. Khi đốt nóng ống, hơi ete sẽ đẩy nút bật ra. Tính vận tốc tối thiểu để ống có thể quay tròn trong mặt phẳng thẳng đứng quanh điểm treo.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 21. Vật nhỏ khối lượng m trượt từ độ cao h qua vòng xiếc bán kính R bỏ qua ma sát.
  a/ Tính lực nén của vật lên vòng xiếc tại vị trí α (hình vẽ)
  b/ Tính h để vật có thể vượt qua vòng xiếc
  c/ khi vật không qua vòng xiếc, xác định vị trí α nơi vật bắt đầu rời vòng xiếc hoặc trượt trở xuống.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 22. vật nhỏ nằm trên định của bán cầu nhẵn cố định bán kính R, vật được truyền vận tốc v$_{o}$ theo phương ngang.
  a/ Xác định v$_{o}$ để vạt không ởi khỏi bán cầu ngay thời điểm ban đầu.
  b/ Khi v$_{o}$ thỏa mãn điều kiện trong câu a, xác định vị trí α nơi vật bắt đầu rời khỏi bán cầu.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 23. Quả cầu khối lượng m treo ở đầu một sợi dây chiều dài l, đầu trên của dây cố định. Quả cầu nhận được vận tốc ban đầu v$_{o}$ theo phương ngang tại vị trí cân bằng. Bỏ qua sức cản của không khí.
  a/ Tính vận tốc và lực căng của dây tại vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc α.
  b/ Biết v$_{o}$$^{2}$ = 3gl. Tìm độ cao cực đại h$_{o}$ mà quả cầu đạt tới (tính từ vị trí cân bằng) trong chuyển đọng tròn. Độ cao H$_{o}$ mà quả cầu đạt tới trong suốt quá trình chuyển động là bao nhiêu.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 24. vật nặng m treo vào điểm cố định O bởi một dây dài l = 1m. Tại vị trí ban đầu M$_{o}$ dây treo hợp với phương thẳng đứng góc α$_{o}$ = 60$^{o}$, người ta truyền cho vật vận tốc v$_{o}$ = 5m/s theo phương vuông góc với dây, hướng xuống. véc tơ v$_{o}$ nằm trong mặt phẳng thẳng đứng.
  a/ Xác định vị trsi M tại đó lực căng dây bằng không, tính vận tốc v của vật tại đó.
  b/ Tìm phương trình quỹ đạo của giai đoạn chuyển động kế tiếp của vật cho đến khi dây căng trở lại. Chứng tỏ rằng quỹ đạo này đi qua điểm thấp nhất của quỹ đạo tròn. Suy ra thời gian vật vạch quỹ đạo nói trên.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 25. Quả cầu nhỏ M có khối lượng 100g được treo tại A bởi một dây chiều dài l = 81cm. Tại O thấp hơn A khoảng l/2 có một chiếc đinh, AO có phương thẳng đứng. Kéo quả cầu đến vị trí dây AM nằm ngang rồi buông tay.
  a/ Tính lực căng của dây ngay và trước sau khi vướng đinh
  b/ HỎi ở điểm nào trên quỹ đạo, lực căng của dây treo bằng không? sau đó quả cầu chuyển động thế nào, lên tới độ cao lớn nhất bao nhiêu.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 26. Quả cầu treo ở đầu một sợi dây. Truyền cho quả cầu ở vị trí cân bằng một vận tốc đầu theo phương ngang. Khi dây treo nghiêng góc α = 30$^{o}$ so với phương thẳng đứng, gia tốc quả cầu hướng nằm ngang. Tìm góc nghiêng cực đại của dây.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 27. Quả cầu khối lượng m treo ở đầu sợi dây, chuyển động tròn trong mặt phẳng thẳng đứng trong một thang máy. Thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc 2g. Ở vị trí thấp nhất của quả cầu trong thang máy, lực căng dây bằng 0. Tính lực căng dây khi quả cầu ở vị trí cao nhất của quỹ đạo.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 28. Quả cầu nhỏ treo ở đầu một dây nhẹ. Kéo quả cầu khỏi phương thẳng đứng để dây treo nghiêng góc 90$^{o}$ rồi buông tay. Tại thời điểm quả cầu qua vị trí cân bằng, điểm treo của nó chuyển động từ dưới lên với gia tốc a. Hỏi dây sẽ lệch khỏi phương thẳng đứng góc lớn nhất bao nhiêu.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 29. Quả cầu treo ở đầu dây có thể chuyển động tròn trong mặt phẳng thẳng đứng. Kéo quả cầu cho dây treo lệch góc α rồi buông tay. Khi quả cầu qua vị trí cân bằng B thì điểm treo rơi tự do. Tính α để khi quả cầu đến C, vận tốc quả cầu đối với mặt đất bằng 0.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 30. Vật nhỏ bắt đầu trượt từ A có độ cao h xuống một vòng xiếc có bán kính R không vận tốc đầu. Vòng xiếc có một đoạn CD hở với góc COB = BOD = α, OB thẳng đứng như hình vẽ.
  a/ Xác định h để vật có thể đi hết vòng xiếc.
  b/ Trong điều kiện ở câu a, góc α là bao nhiêu thì độ cao h có giá trị cực tiểu.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 31. Vật nhỏ khối lượng m trượt trên mặt bán cầu nhăn có bán kính R. tại thời điểm ban đầu vật ở độ cao h$_{o}$ so với đáy bán cầu và có vận tốc v$_{o}$. Tính lực nén của vật lên bán cầu khi nó ở độ cao h < h$_{o}$ và chưa rời bán cầu.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 32. Quả cầu khối lượng m = 100g gắn ở đầu một lò xo nằm ngang, đầu kia của lò xo cố định, độ cứng của lò xo k = 40N/cm. Quả cầu có thể chuyển động không ma sát trên mặt phẳng ngang. Từ vị trí cân bằng O, người ta kéo quả cầu cho lò xo dãn ra đoạn OA = 5cm rồi buông tay. Quả cầu chuyển động dao động trên đoạn đường AB.
  a/ Tính chiều dài quỹ đạo AB.
  b/ Tinh vận tốc cực đại của quả cầu trong quá trình chuyển động. Vận tốc này đạt ở vị trí nào.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 33. Dây nhẹ dàn hồi chiều dài l, một đầu cố định ở A. Từ A, một chiếc vòng nhỏ khối lượng m lồng ngoài sợi dây và rơi xuống không ma sát, không vận tốc đầu. Khi rơi đến đầu B của dây, vòng tiếp tục chuyển động và kéo dãn dây thêm một đoạn Δl. Tìm hệ số đàn hồi k của dây.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 34. Nếu đặt một quả cân lên đầu trên của một lò đặt thẳng đứng trên mặt phẳng ngang, lò xo sẽ bị nén một đoạn x$_{o}$ =1cm. Nếu ném quả cân đó từ độ cao 17,5cm đối với đầu trên của lò xo theo phương thẳng đứng xuống dưới với vận tốc đầu v$_{o}$ = 1m/s, lò xo sẽ bị nén lại một đoạn tối đa là bao nhiêu.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 35. Vật m = 100g rơi tự do từ độ cao h lên một lò xo nhẹ, độ cứng k = 80N/m. Biết lực nén cực đại của lò xo lên sàn là N = 10N, chiều dài lò xo khi tự do là l = 20cm. Tính h.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 36. Vật m bắn vào hai lò xo nhẹ mắc nối tiếp, độ cứng k$_{1}$; k$_{2}$ với vận tốc đầu v$_{o}$ như hình vẽ. Biết năng lượng cực đại của lò xo II khi biến dạng là E$_{2}$. Tính v$_{o}$
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 37. Một vật khối lượng m treo vào một lò xo có độ cứng k và đặt trên một giá đỡ như hình vẽ. ở thời điểm ban đầu lò xo không biến dạng. Cho giá đỡ chuyển động đi xuống gia tốc a < g
  a/ Sau bao lâu vật rời giá đỡ? khi này vận tốc của vật là bao nhiêu
  b/ Độ dãn cực đại của lò xo là bao nhiêu.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 38. Hai vật khối lượng m$_{1}$; m$_{2}$ nối với nhau bằng một lò xo có độ cứng k như hình vẽ. Tác dụng lên m$_{1}$ lực nén F thẳng đứng hướng xuống. Xác định F để sau khi ngưng tác dụng lực hệ chuyển động và m$_{2}$ bị nhấc khỏi mặt đất.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 39. Hai vật khối lượng m$_{1}$; m$_{2}$ nối với nhau bằng một lò xo có độ cứng k. Ban đầu m$_{1}$ và m$_{2}$ được nối bằng dây sao cho lò xo bị nén lại đoạn l như hình vẽ. Xác định l để sau khi cắt dây, hệ chuyển động và m$_{2}$ bị nhấc lên khỏi mặt đất
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 40. Một lò xo bị nén giữa hai khối hộp m$_{1}$ và m$_{2}$ như hình vẽ (lò xo không gắn liền với hai vật) Nếu giữ chặt m$_{1}$ và buông m$_{2}$ thì m$_{2}$ sẽ bị đẩy đi với vận tốc v. Tìm vận tốc của m$_{2}$ nếu cả hai vật đều được buông cho chuyển động cùng lúc. Bỏ qua ma sát.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 41. Cho hệ như hình vẽ. Bỏ qua ma sát, độ dãn của dây, khối lượng dây và ròng rọc. Biết v$_{o}$ = 0 và m$_{1}$ chuyển động đi xuống. Trong từng trường hợp dùng định luật bảo toàn cơ năng tính gia tốc chuyển động của mỗi vật.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 42. Hai ụ dốc cao đáy phẳng giống nhau, mỗi ụ có khối lượng M, chiều cao H, có thể trượt trên một sàn nhẵn nằm ngang. Trên đỉnh ụ I đặt vật m, vật m trượt khỏi ụ I không vận tốc ban đầu và đi lên ụ II. Tìm độ cao cực đại h mà m đạt được tại sường ụ II. Bỏ qua ma sát. Biết tiêp tuyến với mặt dốc tại chân dốc hướng nằm ngang.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 43. Vật m = 1kg trượt trên mặt phẳng ngang với v$_{o}$ = 5m/s rồi trượt lên một nêm như hình vẽ. Nêm ban đầu đứng yên, khối lượng M = 5kg, chiều cao của đỉnh là H, nêm có thể trượt trên mặt phẳng ngang. Bỏ qua ma sát và mọi mất mát động năng khi va chạm, lấy g = 10m/s$^{2}$
  a/ Tính vận tốc cuối cùng của vật và nêm trong trường hợp H = 1m hoặc H = 1,2m
  b/ Tính v$_{o-min }$để v$_{o}$ > v$_{o}$ $_{min}$ vật trượt qua được nêm cao H = 1,2m.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn vật lý phổ thông trực tuyến
 2. thầy giải giúp em.
  một dòng nham thạch của núi lửa đang chảy trên mặt đất nằm ngang thì gặp chỗ dốc lên 10 độ. nó đi trên mặt dốc được 920m thì đứng lại. nham thạch chứa các bọt khí nên ma sát giữa nó và đất rất nhỏ có thể bỏ qua. hỏi ngay trước khi gặp dốc thì tốc độ của dòng nham thạch là bao nhiêu
  1. Bạn phải đăng nhập
 3. gải giup em.
  Một quả đạn cối 5kg, được bắn lên theo góc 34$^{0 }$so với phương ngang, và với tốc độ đầu nòng là 100m/s. Hỏi động năng ban đầu của nó là bao nhiêu? Và độ thay đổi thế năng của nó khi nó đến đỉnh quỹ đạo là bao nhiêu.
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. :-b
    
   Trịnh Hoàng Quân thích bài này.
 4. giải giúp em
  Một vật rơi tự do từ độ cao 80 m. Tìm độ cao mà ở đó động năng của vật lớn gấp 3 thế năng? Lấy g = 10 m/s$^{2}$, bỏ qua sức cản không khí.
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. Nếu thế năng gấp 3 lần động năng thì chon gốc lạ hả thầy
    
   Phucphan2531 thích bài này.
  3. vatlypt.com
   vatlypt.com, 4/3/18
   không cần em đảo lại thành động năng =1/3 thế năng giải tiếp như trên
    
  4. Bằng 3 lần vs gấp có j khác nhau ko thầy
    
  5. vatlypt.com
   vatlypt.com, 4/3/18
   giống nhau
    
 5. giải giup em
  Bài 1.Một quả bóng tennis khối lượng 0,5 kg được thả từ vị trí đứng yên ở độ cao 1,2 m so với mặt sàn và sau khi nảy lên một lần trên sàn nó lên đến độ cao 0,8 m. Cho g = 9,8 m/s$^{2}$. Lượng năng lượng bị tiêu tán bằng?
  Bài 2.
  Một quả cầu khối lượng M = 1 kg treo ở đầu một sợi dây mảnh, nhẹ, không dãn, chiều dài 1,5 m. Một quả cầu khối lượng m = 20 g bay ngang đến đập vào M với vận tốc 50 m/s. Coi va chạm là va chạm trực diện đàn hồi, lấy g = 9,8 m/s$^{2}$. Góc lệch cực đại của dây treo quả cầu M là
  1. Bạn phải đăng nhập
Share Share