Bài tập vật lý lớp 10 cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của các lực không song song

Vật lý 10.III Tĩnh học vật rắn vatlypt.com 27/9/16 35,586 28
 1. vatlypt.com

  vatlypt.com 27/9/16
  #1

  Giáo viên | 8/10/16 | 6,498 | 4,304

  Hà Nội

  Bài tập cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của các lực không song song. Các dạng bài tập cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của các lực không song song.
  Video bài giảng cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của các lực không song song

  Dạng bài tập cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của các lực không song song cơ bản
  Phương pháp
  - Phân tích các lực tác dụng vào vật rắn
  - sử dụng điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của các lực không song song
  \[\vec{F_{1}}+\vec{F_{2}}+…=\vec{0}\]​
  • Trong đó F$_{1}$; F$_{2}$ … là các thành phần lực tác dụng vào vật rắn
  - Chọn hệ trục tọa độ chiếu lên tìm độ lớn của các lực hoặc vận dụng kiến thức tính tổng hợp lực để tính độ lớn của các lực
  Bài tập cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của các lực không song song.
  Bài tập 1
  . Vật rắn 2kg nằm cân bằng trên mặt phẳng nghiêng góc 30$^{0}$. Tính lực căng dây và phản lực của mặt phẳng nghiêng, lấy g=9,8m/s$^{2}$ và bỏ qua ma sát.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2. Vật rắn khối lượng 5kg được treo cân bằng trên mặt phẳng thẳng đứng bằng một sợi dây như hình vẽ. Bỏ qua ma sát, lấy g=9,8 m/s$^{2}$; α=20$^{0}$ tính lực căng dây và phản lực của mặt phẳng thẳng đứng.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3. Vật rắn 12kg nằm cân bằng như hình vẽ, biết AB=40cm; AC=30 cm, g=10 m/s$^{2}$
  Tính lực đàn hồi của thanh AB và thanh BC.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4. Quả cầu mang điện khối lượng 5 g treo bằng sợi dây không giãn đặt trong điện trường chịu tác dụng của lực điện trường có độ lớn 2.10$^{-2}$ N theo phương ngang. Tính lực căng của dây treo và góc lệch của dây treo quả cầu với phương thẳng đứng, lấy g=10m/s$^{2}$.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5. treo một vật nặng khối lượng 6 kg vào điểm giữa của một sợi dây cáp căng ngang giữa hai cột thẳng đứng cách nhau 8 m làm dây võng xuống 0,5 m. Lấy g=10 m/s$^{2}$. Tính lực căng của dây.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6. Thuyền nằm trên bờ sông như hình vẽ. Biết α = 60$^{o}$, lực căng của dây T = 100N. Tìm lực do gió và nước tác dụng lên thuyền.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7. Vật nặng m chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng ngang nhờ hai dây kéo nằm trong mặt phẳng ngang và hợp với nhau góc α không đổi. Lực kéo đặt vào mỗi dây là F. Tìm hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8. Các thanh nhẹ AB, AC nối với nhau và với tường nhờ các bản lề. Tại A tác dụng lực thẳng đứng P = 1000N. Tìm lực đàn hồi của các thanh nếu α = 30$^{o}$; β = 60$^{o}$
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 9. Vật khối lượng 2kg treo trên trần và tường bằng các dây AB, AC. Xác định lực căng của các dây AB, AC. Biết α = 60$^{o}$; β = 135$^{o}$.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 10. m = 20kg được giữ vào tường nhờ dây treo AC và thanh nhẹ AB. Cho α = 45$^{o}$; β = 60$^{o}$. Tính lực căng của dây AC và lực đàn hồi của thanh AB
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 11. Cho hệ cân bằng như hình vẽ.
  AB và AC là các thanh nhẹ gắn vào tường bằng bản lề B, C và nối với ròng rọc A. Dây treo m vắt qua dòng rọc A và gắn vào tường ở D. Cho m = 200g, α = 30$^{o}$; β = 60$^{o}$. Tìm lực đàn hồi trong các thanh AB, AC.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 12. Quả cầu đồng chất m = 3kg được giữ trên mặt phẳng nghiêng trơn nhờ một dây treo như hình vẽ. Biết α = 30$^{o}$, lực căng của dây T = 10√3N. Tìm β và lực nén của quả cầu lên mặt phẳng nghiêng.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 13. Cho hệ cân bằng như hình vẽ. Tìm m$_{1}$ và lực nén của m$_{1}$ lên sàn nếu m$_{3}$ = 2m$_{2}$ = 4kg và α = 30$^{o}$. Bỏ qua ma sát.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 14. Cho hệ cân bằng như hình vẽ
  [​IMG]
  Các lực căng của dây T$_{AB}$ = 80N; T$_{AC}$ = 96N góc BAC = 60$^{o}$. Tìm m và α$_{1}$; α$_{2}$
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 15. Cho hệ cân bằng như hình vẽ
  [​IMG]
  tìm α$_{1}$ và α$_{2}$ nếu biết m$_{1}$ = 15kg; m$_{2}$ = 20kg; m$_{3}$= 25kg
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 16. Thanh đồng chất AB có m = 2kg, gắn vào tường nhờ bản lề A giữ nghiêng góc 60$^{o}$ với tường nhờ dây BC tạo với AB góc 30$^{o}$. Xác định độ lớn và hướng lực đàn hồi của ban lề đặt lên AB.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 17. Cho hệ cân bằng như hình vẽ, m$_{1}$ = 3kg, m$_{2}$ = 1kg, α = 30$^{o}$. Bỏ qua ma sát. Tìm m$_{3}$ và lực nén của m$_{1}$ lên sàn
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 18. Trên mặt phẳng (α = 30$^{o}$) có một hình trụ khối lượng m. Trụ được giữa yên nhờ một dây luồn qua nó, một đầu buộc chặt vào mặt phẳng nghiêng, đầu kia kéo thẳng đứng lên bằng lực F. Tìm giá trị của F.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 19. Ba khối trụ cùng trọng lượng 120N giống nhau như hình. Tính lực nén của mỗi ống lên dất và lên tường giữ chúng.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 20. Thanh đồng chất AB, trọng lượng P tựa trên hai mặt phẳng nghiêng, trơn như hình vẽ. CD vuông góc với DE, CD hợp với phương ngang góc α < 45$^{o}$. Tìm góc nghiêng của AB so với phương ngang khi cân bằng và áp lực trên các mặt nghiêng.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 21.Viên bi khối lượng m = 100g treo vào điểm cố định nhờ dây AB và nằm trên mặt cầu nhẵn tâm O bán kính r = 10cm, khoảng cách từ A đến mặt cầu AC = d = 15cm, chiều dài dây AB = l = 20cm, đoạn AO thẳng đứng. Tìm lực căng của dây và lực do quả cầu nén lên mặt cầu.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập

  nguổn vật lý phổ thông trực tuyến
 2. Sunshine

  Sunshine 13/11/16
  #2

  Lớp 11 | 9/10/16 | 10 | 103

  Hà Nội

  Giải giúp em:
  Cho hệ như hình mA=3kg, mB=1kg, α=30º. Tính mC và lực nén mA lên mặt phẳng nghiêng khi hệ cân bằng.
  [​IMG]
  1. Bạn phải đăng nhập
 3. Hải Yến

  Hải Yến 29/11/16
  #3

  Lớp 11 | 30/10/16 | 22 | 80

  TP. HCM

  Giải giúp em:
  Một giá treo gồm thanh AB = 1m tựa vào tường ở A, dây BC nằm ngang vuông góc với tường tại C. Cho BC = 0,6m. Treo vào đầu B một vật nặng khối lượng m=1,5kg, bỏ qua khối lượng thanh AB và các dây nối.
  [​IMG]
  a. Tính độ lớn của phản lực N xuất hiện trên thanh AB và lực căng của dây BC khi giá treo cân bằng. Vẽ hình biểu diễn các lực.
  b. Thay đổi chiều dài dây BC còn 0,5m, dây treo vẫn nằm ngang.
  Muốn vật cân bằng thì lực căng T tác dụng lên sợi dây BC tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm?
  *Thầy có thể giải theo cách dùng tam giác lực được không ạ.
  Em cám ơn nhiều ạ!
  1. Bạn phải đăng nhập
 4. nguyenngannguyen

  nguyenngannguyen 1/12/16
  #4

  Lớp 11 | 12/10/16 | 56 | 113

  TP. HCM

  bài này làm sao thầy, thầy vẽ hình giúp em:
  đặt thanh AB có khối lượng không đáng kể nằm ngang, đầu A gắn vào tường nhờ một bản lề, đầu B nối tường bằng dây BC. treo vào B một vật có khối lượng 5kg, cho AB bằng 40cm, AC=60cm. Tính lực căng trên dây BC và lực nén trên dây AB. Lấy g=10m/s²
 5. Giải giúp em
  Đầu C của thanh nhẹ CB được gắn vào bức tường thẳng đứng,còn đầu B của thanh thì được treo vào đinh O bằng dây OB sao cho thanh BC nằm ngang (CB=2CO).Một đầu B có khối lượng m=5kg được treo vào B bằng dây BD.Tính lực căng dây của OB,lấy g=10 m/s$^{2}$.
  [​IMG]
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. anhminhss25
   anhminhss25, 28/11/17
   Thầy ơi em chưa hiểu cách tìm ra góc ở bài 14 ạ ..! thầy chỉ giúp em với :(:)>-
    
  3. Thầy ơi tại sao dây treo vật lại ko có lực căng tác dụng ạ
    
  4. Dây BD đó thầy
    
  5. vatlypt.com
   vatlypt.com, 30/12/17
   có lực tác dụng có độ lớn bằng trọng lực vì dây không dãn
    
  6. Vầng thầy !
    
Share Share