Bài tập vật lý lớp 10 chuyển động tròn đều, vật lý phổ thông

Vật lý 10.I Động học chất điểm vatlypt.com 26/9/16 29,753 89
 1. vatlypt.com

  vatlypt.com 26/9/16
  #1

  Giáo viên | 8/10/16 | 6,498 | 4,304

  Hà Nội

  Bài tập chuyển động tròn đều, các dạng bài tập chuyển động tròn đều, phương pháp giải bài tập chuyển động tròn đều chương trình vật lý lớp 10 cơ bản nâng cao.


  Bài tập 1. Một điểm nằm ngoài cùng cánh quạt có chiều dài 30cm chuyển động tròn đều với chu kỳ quay là 0,2s. Xác định tốc độ dài và tốc độ góc của điểm đó.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2. Một chất điểm chuyển động tròn đều trong một phút quay được 300 vòng. Xác định tốc độ dài, tốc độ góc và độ lớn gia tốc hướng tâm của chất điểm biết bán kính quỹ đạo tròn là 40cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3. Xác định tỉ số giữa tốc độ góc, tỉ số giữa tốc độ dài, tỉ số giữa gia tốc hướng tâm của chất điểm nằm trên đầu kim phút dài 4cm, kim giờ dài 3cm,
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4. Xác định chu kỳ quay, tốc độ góc, gia tốc hướng tâm của một chất điểm chuyển động tròn đều với tốc độ 64,8km/h trên quĩ đạo có bán kính 30cm.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5: Xác định tỉ số của tốc độ dài của một điểm trên đầu kim phút và kim giờ biết chiều dài kim giờ nhỏ hơn chiều dài kim phút 1,5 lần.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6. Coi chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời là chuyển động tròn đều và chuyển động tự quay quanh mình của Trái Đất cũng là chuyển động tròn đều. Biết bán kính của Trái Đất là 6400km, Trái Đất cách Mặt Trời 150triệu km, Chu kỳ quay của Trái Đất quanh Mặt Trời là 365 ngày và 1/4 ngày Trái Đất tự quay quanh mình nó mất 1 ngày. Tính
  a) Tốc độ góc và tốc độ dài của tâm Trái Đất trong chuyển động tròn quanh Mặt Trời
  b) Tốc độ góc và tốc độ dài của một điểm nằm trên đường xích đạo trong chuyển động tự quay quanh mình của Trái Đất.
  c) Tốc độ góc và tốc độ dài của một điểm nằm trên vĩ tuyến 30 trong chuyển động tự quay quanh mình của Trái Đất
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7. Điểm A ngoài vành của ròng rọc có vận tốc v$_{A}$ = 0,6m/s. Điểm B trên cùng bán kính với A, với AB = 20cm có vận tốc v$_{B}$ = 0,2m/s. Tính vận tốc góc và đường kính của ròng rọc coi ròng rọc chuyển động quay đều quanh trục đi qua tâm.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8: Nếu lấy mốc thời gian là 5 giờ 15 phút. Xác định thời gian ngắn nhất kim phút đuổi kịp kim giờ
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 9: Một đĩa tròn nhỏ bán kính R lăn không trượt ở vành ngoài của đĩa tròn lớn bán kính 2R trong mặt phẳng chứa hai đĩa, đĩa lớn nằm cố định. Thời gian lăn hết một vòng quanh tâm đĩa lớn là T. Hãy tìm tốc độ góc của đĩa nhỏ.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 10. Trái đất quay quanh mặt trời theo qui đạo coi như tròn, bán kính R = 1,5.10$^{8}$km. Mặt trăng quay quanh trái đất theo quĩ đạo coi như tròn, bán kính r = 3,8.19$^{5}$km.
  a/ Tính quãng đường trái đất vạch được trong thời gian mặt trăng quay đúng một vòng (1tháng âm lịch)
  b/ Tính số vòng quay của mặt trăng quanh trái đất trong thời gian trái đất quay đúng một vòng (1năm)
  biết chu kỳ quay của trái đất T$_{đ}$ = 365,25ngày
  chu kỳ quay của mặt trăng: T$_{t}$ = 27,25 ngày
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 11. Trái đất quay quanh trục bắc - nam với chuyển động đều mỗi vòng 24h.
  a/ tính vận tốc góc của trái đất
  b/ tính vận tốc dài của một điểm trên mặt đất có vĩ độ 45$^{o}$ cho R = 3570km
  c/ một vệ tinh viễn thông quay trong mặt phẳng xích đạo và đứng yên đối với mặt đất (vệ tinh địa tĩnh) ở độ cao h = 36500km. Tính vận tốc dài của vệ tinh.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 12. Hai ngôi sao S$_{1}$; S$_{2}$ vạch hai đường tròn đồng tâm O có bán kính R$_{1}$ = 2.10$^{12}$m; R$_{2}$ = 8.10$^{12}$m. Hai ngôi sao luôn thẳng hàng (hình vẽ) với tâm O và vạch trọn 1 vòng quay sau 300 năm.
  a/ Tính thời gian để ánh sáng truyền từ sao này tới sao kia (cho vận tốc ánh sáng c = 3.10$^{8}$m/s)
  b/ Hình vẽ ứng với thời điểm gốc t = 0, trình bày vị trí của hai ngôi sao này ở các thời điểm t$_{1}$ = 75 năm; t$_{2}$ = 150năm; t$_{3}$ = 225năm cùng với véc tơ vận tốc của mỗi ngôi sao.
  Tỉ lệ xích: khoảng cách 1cm cho 10$^{12}$m, vận tốc 1cm cho 1km/s.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 13. Trong máy cyclotron, các proton sau khi được tăng tốc thì đạt vận tốc 3000km/s và chuyển động tròn đều với bán kính R = 25cm.
  a/ Tính thời gian để một proton chuyển động 1/2 vòng và chu kỳ quay của nó.
  b/ Giả sử cyclotron này có thể tăng tốc các electron tối được vận tốc xấp xỉ vậ tốc ánh sáng. Lúc đó, chu kì quay của các electron là bao nhiêu.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 14. Một dụng cụ để đo vận tốc phân tử có cấu tạo như hình vẽ. Một dây phủ Ag đặt theo trục O cua hai ống kính hình trụ có bán kính r, R. Dây này được đốt nóng bằng dòng điện để phóng xa các nguyên tử Ag. Hai ống hình trụ liên kết với nhau quay quanh trục với cùng vận tốc góc ω. Hình trụ bên trong có một khe hở để các nguyên tử Ag có thể bay ra ngoài. Khi hai hình trụ không quay, Ag bán vào ở A. Khi hai hình trụ quay đều có Ag bám vào ở B cách A đoạn l . Tính vận tốc các nguyên tử Ag.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 15. Một đĩa tròn bán kính R lăn không trượt ở vành ngoài đĩa cố định khác có bán kính 2R. Muốn lăn hết một vòng quanh đĩa lớn thì đĩa nhỏ phải quay mấy vòng quanh trục của nó
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 16. Có hai người quan sát A$_{1}$ và A$_{2}$ đứng trên bệ tròn quay ngược chiều nhau. Cho O$_{1}$O$_{2}$ = 5m; O$_{1}$A$_{1}$ = O$_{2}$A$_{2}$ = 2m, ω$_{1}$ = ω$_{2}$ = 1 rad/s. Tính vận tốc dài của A$_{1}$ đối với A$_{2}$ tại thời điểm hai người có vị trí như hình vẽ.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 17. Trong một trò chơi bắn bia, có một bệ tròn nằm ngang quay với vận tốc góc ω không đổi quanh một trục thẳng đứng. Đạn có chuyển động thẳng đều với vận tốc v. Bán kính bệ tròn là R. Trên hình vẽ (1) là vị trí trục quay, (2) là một điểm trên mép của bệ. Xác định hướng bắn để đạn trung bia trong hai trường hợp
  - người bắn ở (2), bia đặt ở (1)
  - người bắn ở (1), bia đặt ở (2)
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 18. Biết vận tốc dài của một vệ tinh địa tĩnh là 3100 (m/s). Hãy xác định độ cao của vệ tinh đó. Cho biết bán kính trái đất R = 6400 (km)
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 19. Hai điểm M, N nằm trên cùng một bán kính của một vô lăng đang quay đều, cách nhau 40cm. Điểm M ở phía ngoài có vận tốc v$_{M}$ = 1,2 m/s, còn điểm N có vận tốc v$_{N}$ = 0,4 m/s. tính tốc độ góc của vô lăng và khoảng cách từ N đến trục quay
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 20. tính gia tốc của mặt trăng quay quanh trái đất, biết khoảng cách từ Trái đất đến mặt trăng là 3,18.10$^{8}$ m Chu kì của mặt trăng là 27,32 ngày
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 21. Một điểm nằm trên vành ngoài của một lớp xe máy, cách trục bánh xe 30cm. Xe chuyển động thẳng đều. hỏi bánh xe quay được bao nhiêu vòng thì số chỉ trên đồng hồ tốc độ sẽ nhảy được 1 số. Biết 1 số ứng với chiều dài 1km của quãng đường
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn học vật lý online
 2. minh hà

  minh hà 3/10/16
  #2

  | | 0 | 0

  Thầy ơi giúp em: 1 đĩa đồng chất có dạng hình tròn có R =30cm đang quay tròn đều quanh trục của nó. Biết thời gian quay hết 1 vòng là 2s. Tính tốc độ dài, tốc độ góc 2 điểm A,B nằm trên cùng 1 đường kính của đĩa. Biết điểm A nằm trên vành đĩa, điểm B nằm trên trung điểm giữa tâm O của vòng tròn và vành đĩa.
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. Văn Hoàng
   Văn Hoàng, 5/10/16
   Giúp em: thầy ơi, tại sao cái R B lại là 15cm vậy? cái A thì em đã hiểu
    
  3. vatlypt.com
   vatlypt.com, 5/10/16
   B nằm giữa OA => OB = OA/2
    
 3. Giaỉ giúp em !
  Một vệ tinh nhân tại của Trái Đất chuyển động theo quỹ đạo tròn cách mặt đất 640km , Thời gian đi hết 1 vòng là 98 phút . Cho bán kính Trái Đất là R=6400km. Tốc độ dài vệ tinh là
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. hang92
   hang92, 17/10/16
   dạ.em cảm ơn thầy
    
   Mai Thi Quynh, sone9801 thích bài này.
 4. Giải giúp em :
  Một vệ tinh nhân tạo ở độ cao 250km bay quânh trái đất theo một quỹ đạo tròn . Cho bán kính trái đất 6400. Chu kì của vệ tinh là 88 phút , Gia tốc hướng tâm là bao nhiêu ?
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. hang92
   hang92, 17/10/16
   dạ.em cảm ơn thầy
    
   anhtran226, Mai Thi Quynh, sone9801 thích bài này.
 5. Linh ngo

  Linh ngo 14/10/16
  #5

  | | 0 | 0

  Giải giúp em
  1 người đi xe đạp đạp được 60 vòng ,đường kính bánh xe là 70 cm đĩa có 48 răng ,líp có 18 răng .tính quãng đường xe đi được
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. thầy ơi thầy có thể giải thích giúp em dòng đầu được không ạ . Em cảm ơn thầy nhiều ạ
    
   sone9801 thích bài này.
  3. vatlypt.com
   vatlypt.com, 5/11/16
   líp có 18 răng quay 1 vòng thì đủ 18 răng, đia có 48 răng quay 1 vòng được 48 răng => dòng 1
    
  4. Bánh xe máy có R từ trục quay đến điểm trên vành xe là 60cm. Xe CĐTD. Khi đồng hồ tốc độ của xe nhảy 1.5 số ứng về 1.5 km thì số vòng mà bánh xe đã quay là.. Thầy giải và giải thích giúp e vs ạ
    
Share Share