Bài tập vật lý lớp 10 công, công suất, vật lý phổ thông

Vật lý 10.IV Các định luật bảo toàn vatlypt.com 26/9/16 68,412 114
 1. vatlypt.com

  vatlypt.com 26/9/16
  #1

  Giáo viên | 8/10/16 | 6,498 | 4,304

  Hà Nội

  Bài tập công cơ học, công suất. Công của các lực, bảo toàn công. Các dạng bài tập công cơ học, công suất. Phương pháp giải bài tập công cơ học, công suất.
  Video bài giảng công, công suất


  Bài tập 1: Tác dụng lực không đổi 150N theo phương hợp với phương ngang góc 30$^{o}$ vào vật khối lượng 80kg làm vật chuyển động được quãng 20m. Tính công của lực tác dụng.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2: Vật 2kg trượt trên sàn có hệ số ma sát 0,2 dưới tác dụng của lực không đổi có độ lớn 10N hợp với phương ngang góc 30$^{o}$. Tính công của lực F và lực ma sát khi vật chuyển động được 5s, lấy g=10m/s$^{2}$.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3: Vật 2kg trượt lên mặt phẳng nghiêng góc 30$^{o}$ với vận tốc ban đầu là 4m/s, biết hệ số ma sát trượt là 0,2. Tính công của trọng lực và công của lực ma sát, cho g=10m/s$^{2}$
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4: Ô tô 2 tấn chuyển động thẳng nhanh dần đều từ vị trí đứng yên sau khi đi được 200m đạt vận tốc 20m/s. Biết hệ số ma sát là 0,2 tính công lực phát động và lực ma sát, cho g=10m/s$^{2}$
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5: Một thang máy khối lượng m=800kg chuyển động thẳng đứng lên cao 10m. Tính công của động cơ để kéo thang máy đi lên khi:
  a/Thang máy đi lên đều.
  b/Thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc 1m/s$^{2}$. Lấy g=10m/s$^{2}$.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6: Một vật 1,5kg trượt từ đỉnh với vận tốc ban đầu 2m/s xuống chân dốc nghiêng một góc 30$^{0}$ so với phương ngang. Vật đạt vận tốc 6m/s khi đến chân dốc, Biết dốc dài 8m. Lấy g=10m/s$^{2}$. Tính:
  a/Công của trọng lực.
  b/Công của lực ma sát.
  c/ Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7: Một ô tô 1,5tấn chuyển động chậm dần đều từ vận tốc ban đầu 10m/s dưới tác dụng của lực ma sát. Tính công và công suất của lực ma sát từ lúc ô tô tắt máy cho đến lúc dừng lại, biết hệ số ma sát 0,2 cho g=10m/s$^{2}$.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8: Vật khối lượng 10kg trượt không ma sát dưới tác dụng theo phương ngang của lực có độ lớn không đổi bằng 5N tính
  a/Công của lực trong giây thứ ba và thứ tư.
  b/Công suất tức thời của lực ở đầu giây thứ năm.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 9: Otô 2,5 tấn chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng ngang hệ số ma sát 0,1 với vận tốc 15m/s. Lấy g=10m/s$^{2}$
  a/ Tính Công suất động cơ
  b/ Ô tô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều sau 20s đạt vận tốc 20m/s. Tính công suất trung bình của động cơ trong thời gian đó.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 10: Tác dụng vào vật 2kg đứng yên một lực không đổi 10N làm vật trượt theo phương ngang. Sau 2 giây vật có vận tốc 6m/s, lấy g=10m/s; hệ số ma sát là µ. Tính
  a/Công và công suất trung bình của lực tác dụng
  b/Công và công suất trung bình của lực ma sát trong thời gian đó.
  c/ Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang.
  d/ Công suất tức thời của lực tác dụng và lực ma sát tại thời điểm 1 giây.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 11. Vật m = 5kg được thả rơi từ độ cao h = 4m xuống một hồ nước sâu 2m. Tính công của trọng lực khi vật rơi tới đáy hồ.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 12. Cho hệ như hình vẽ
  [​IMG]
  α = 30$^{o}$; m$_{1}$ = 1kg; m$_{2}$ = 2kg. Tính công của trọng lực của hệ thống khi m$_{1}$ đi lên không ma sát trên mặt phẳng nghiêng được quãng đường 1m
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 13. Lò xo có độ cứng k = 50N/m. Tính công của lực đàn hồi của lò xo khi nó dãn thêm 10cm từ
  a/ Chiều dài tự nhiên
  b/ vị trí đã dãn 10cm
  c/ vị trí đang nén 10cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 14. Khi một lò xo nhẹ, đầu trên cố định, đầu dưới treo một đĩa cân khối lượng 100g thì lò xo có chiều dài 10cm. Đặt thêm lên một đĩa cân vật khối lượng 200g lò xo dãn thêm và có chiều dài 14cm so với vật ở vị trí cân bằng. Tính công của trọng lực và lực đàn hồi của lò xo khi lò xo dãn thêm.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 15. Một vật m = 100g trượt không vận tốc đầu từ đỉnh xuống chân một mặt phẳng nghiêng dài L = 2m, chiều cao h = 0,4m. Vận tốc ở chân mặt phẳng nghiêng là 2m/s. Tính công của lực ma sát.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 16. Súng khối lượng 50kg bắn đạn theo phương ngang. Khối lượng đạn 2kg, vận tốc rời nòng là 500m/s. Sau khi bắn, súng giật lùi một đoạn 50cm. Tính lực hãm trung bình đặt lên súng và công của lực hãm.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 17. Vật khối lượng m = 50g được bắn xiên góc α = 37$^{o}$ với vận tốc ban đầu v$_{o}$ từ A như hình vẽ. Sau khi bắn 1s vật chạm vào điểm B, biết AB hợp với phương ngang góc β = 14$^{o}$. Tính công của trọng lực tác dụng lên vật trong thời gian bay.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 18. Một mũi tên được bắn từ một cái cung có chiều dày cung L = 1m. Dây được kéo căng đoạn h = 5cm. Lực đàn hồi của dây cung coi như không đổi và bằng 300N = T. Biết khi α nhỏ thì sinα ≈ tan α ≈ α (rad). Tính công của lực đàn hồi từ lúc tên bắt đầu chuyển động đến lúc rời dây cung.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 19. Một vật nhỏ khối lượng m = 50g được kéo trượt thật chậm trên đoạn đường là 1/4 đường tròn bán kính R = 1m. Hệ số ma sát µ = 0,1 như hình vẽ. Lực kéo luôn hướng tiếp tuyến với quỹ đạo. Tính công của lực ma sát.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 20. Trục kéo có bán kính r =20cm, tay quay dài L = 60cm. Dùng định luật bảo toàn công để tính lực cần tác dụng vào tay quay để kéo một vật khối lượng m = 45kg từ dưới lên.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 21. Hòn đá mài bán kính 20cm quay với tần số 180vòng/phút. Người ta dùng một lực 20N để ấn một vận lên vành đá mài. Tính công do đá mài thực hiện trong 2 phút. Biết hệ số ma sát giữa vật và đá mài là 0,3.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 22. Thác nước cao 30m, mỗi giây đổ xuống 300m$^{3}$ nước. Lợi dụng thác nước có thể xây dựng trảm thủy điện công suất bao nhiêu? Biết hiệu suất của trạm thủy điện là 75%.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 23. Một thang cuốn có độ cao h và nghiêng góc α với mặt ngang. Thang cuốn đi xuống đều với vận tốc v. Tính công do người, khối lượng m, thực hiện khi đi lên thang cuốn trong thời gian t. Xét trong hệ qui chiếu
  a/ gắn với đất
  b/ gắn với thang.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 24. Tính công cần để năng một sợi xích khối lượng 5kg, chiều dài 1m ban đầu nằm trên mặt đất, nếu người cầm một đầu xích nâng lên độ cao 2m.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 25. a/ Tìm quãng đường xe đạp đi được khi đạp một vòng bàn đạp, biết số răng của đĩa gấp 2 lần số răng của líp và đường kính của bánh xe là 700mm.
  b/ Đạp lên bàn đạp một lực 56N theo phương tiếp tuyến quỹ đạo thì lực truyền đến điểm tiếp xúc M của bánh xe và mặt đất là bao nhiêu. Biết đùi đĩa xe đạp dài 20cm và gấp 2 lần bán kính đĩa. Các bán kính của đĩa và líp tỉ lệ với số răng, xích truyền nguyên vẹn lực. Bỏ qua ma sát. Kiểm chứng lại định luật bảo toàn công từ kết quả trên.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 26. Một cần trục nâng đều một vật khối lượng 1 tấn lên cao 10m trong thời gian 30s.
  a/ Tính công của lực nâng
  b/ Nếu hiệu suất của động cơ là 60%. Tính công của động cơ cần trục.
  c/ Nếu phải nâng đều một vật khối lượng 2 tấn cũng lên cao 10m thì thời gian nâng là bao nhiêu.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 27. Sau khi cất cánh 0,5 phút, trực thăng có m = 6 tấn, lên đến độ cao h = 900m. Coi chuyển động là nhanh dần đều. Tính công của động cơ trực thăng.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 28. Cần trục nâng một vật m = 100kg từ mặt đất lên cao theo phương thẳng đứng. Trong 10m đầu tiên, vật đi lên nhanh dần đều với gia tốc 0,8m/s$^{2}$. Sau đó, vật đi lên chậm dần đều thêm 10s nữa rồi dừng lại. Tính công do cần trục thực hiện.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 29. Một cái thùng m = 90kg chuyển động thẳng đều trên sàn nhờ lực đẩy F$_{1}$ = 300N; α$_{1}$ = 30$^{o}$ và lực kéo F$_{2}$ = 300N, α$_{2}$ = 45$^{o}$ như hình vẽ.
  a/ Tính công của từng lực tác dụng lên thùng trên quãng đường 20m
  b/ Tìm hệ số ma sát giữa thùng và sàn.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 30. đường tròn có đường kính AC = 2R = 1m. Lực F có phương song song với AC có chiều không đổi và có độ lớn F = 600N. Tính công của lực F khi điểm đặt của F vạch
  a/ nửa đường tròn AC
  b/ cả đường tròn
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 31. Một trực thăng có khối lượng m = 5 tấn.
  a/ Trực thăng bay lên đều, lên cao 1km trong thời gian 50s. Bỏ qua sức cản của không khí. Tính công suất của động cơ.
  b/ trực thăng bay lên nhanh dần đều không vận tốc đầu, lên cao 1250m trong 50s. Sức cản của không khí bằng 10% trọng lượng của trực thăng. TÍnh công suất trung bình và công suất cực đại của động cơ trong thời gian trên.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 32. Xe khối lượng m = 200kg, chuyển động trên dốc dài 200m, cao 10m.
  a/ xe chuyển động thẳng đều với vận tốc 18km/h, công suất của động cơ là 0,75kW. Tìm giá trị lực ma sát.
  b/ Sau đó xe chuyển động xuống dốc nhanh dần đều, vận tốc xe ở định dốc là 18km/h, ở chân dốc là 54km/h. Tính công do xe thực hiện khi xuống dốc và công suất trung bình, công suất tức thời ở chân dốc. Biết lực ma sát không đổi.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 33. Xe chạy trên mặt đường nằm ngang với vận tốc 60km/h. Đến quãng đường dốc, lực cản tăng gốc 3 nhưng mở ga tối đa cũng chỉ tăng công suất động cơ lên được 1,5lần. Tính vận tốc tối đã của xe trên đường dốc.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 34. Đầu máy xe lửa công suất không đổi có thể kéo đoàn tàu m$_{1}$ = 200 tấn lên dốc có góc nghiêng α$_{1}$ = 0,1rad với vận tốc v$_{1}$ = 36km/h hay lên dốc có góc nghiêng α$_{2}$ = 0,05rad với vận tốc v$_{2}$ = 48km/h. Tính độ lớn của lực cản F$_{c}$ biết F$_{c }$ không đổi và sinα ≈ α (α nhỏ)
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 35. Một đầu máy xe lửa, khối lượng m, công suất không đổi, có thể chuyển động đều lên mặt phẳng nghiêng góc α. Hỏi đầu máy có thể kéo thêm một toa xe khác khối lượng m$_{1}$ bằng bao nhiêu để vẫn chuyển động đều với vận tốc cũ trên mặt phẳng ngang? biết hệ số ma sát giữa đường ray và xe là µ.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 36. Hai ô tô công suất N$_{1}$; N$_{2}$ không đổi, chuyển động đều với vận tốc v$_{1}$; v$_{2}$. Nếu hai ô tô nối với nhau và cùng mở máy chuyển động cùng chiều (ô tô trước đó có vận tốc lớn sẽ chạy trước) thì vận tốc các xe khi chuyển động đều là bao nhiêu. Biết lực cản đặt lên mỗi xe không đổi.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 37: một xe 500kg đang đứng yên chịu tác dụng của một lực không đổi nằm ngang chuyển động thẳng nhanh dần đều đạt vận tốc 4m/s sau khi đi được quãng đường 5m. Xác định công và công suất trung bình của lực tác dụng, biết hệ số ma sát 0,01. Lấy g = 10m/s².
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn vật lý phổ thông trực tuyến
 2. Thầy hướng dẫn em với ạ.
  một oto khối lượng 2 tấn, leo lên dốc có độ nghiêng 4%. hệ số ma sát là 0,08. tìm;
  a/ công thực hiện bởi động cơ trên quãng đường dài 3km.
  b/ công suất của động cơ oto, biết rằng thời gian đi hết quãng đường trên mất 4 phút.
  1. Bạn phải đăng nhập
 3. thầy hướng dẫn giúp em.
  một đoàn tàu khối lượng 50 tấn chuyển động trên đường ray nằm ngang với vận tốc không đổi là 36km/h. công suất của đầu máy là 220,8kw. tính hệ số ma sát.
  Em cảm ơn Thầy.
  1. Bạn phải đăng nhập
 4. thầy giải giúp em.
  tính công suất của một máy mài có đá mài tròn với bán kính 20cm và quay 2,5 vòng/s, khi dụng cụ cần mài được ép vào đá mài bằng lực 180N. hệ số ma sát giữa dụng cụ và đá mài là 0,32.
  1. Bạn phải đăng nhập
 5. giải giúp em
  Một thang máy khối lượng 1,2 tấn có thể chịu tải tối đa 800 kg. Khi chuyển động thang máy còn chịu một lực cản không đổi bằng 5.10$^{3 }$N. Hỏi để đưa thang máy lên cao với vận tốc không đổi 3 m/s thì công suất của động cơ phải bằng bao nhiêu ? Cho g = 10 m/s$^{2}$.
  1. Bạn phải đăng nhập
Share Share