Bài tập vật lý lớp 11 khúc xạ ánh sáng, vật lý phổ thông

Vật lý 11.VI Khúc xạ ánh sáng vatlypt.com 13/10/16 100,001 51
 1. vatlypt.com

  vatlypt.com 13/10/16
  #1

  Giáo viên | 8/10/16 | 6,520 | 4,324

  Hà Nội

  Bài tập khúc xạ ánh sáng, các dạng bài tập khúc xạ ánh sáng, phương pháp giải các dạng bài tập khúc xạ ánh sáng chương trình vật lý lớp 11 cơ bản, nâng cao.
  Video bài giảng khúc xạ ánh sáng

  Tóm tắt lý thuyết
  1/ Định luật khúc xạ ánh sáng
  \[\dfrac{\sin i}{\sin r}=\dfrac{n_{2}}{n_{1}}\]
  => n$_{1}$sin i = n$_{2}$.sinr​
  • i: góc tới
  • r: góc khúc xạ
  • n$_{1}$: chiết suất của môi trường chứa tia tới
  • n$_{2}$: chiết suất của môi trường chứa tia khúc xạ
  2/ Liên hệ giữa chiết suất và vận tốc ánh sáng
  n = \[\dfrac{c}{v}\]​
  Trong đó:
  • v: vận tốc ánh sáng trong môi trường chiết suất n
  • c: vận tốc ánh sáng trong chân không
  • n: chiết suất của môi trường
  3/ Khúc xạ qua bản mặt song song
  - Bản mặt song song là một môi trường trong suất và đồng chất giới hạn bởi hai mặt phẳng song song.
  - Tính chất:
  • Tia ló song song với tia ló
  • Vật thật cho ảnh ảo và vật ảo cho ảnh thật
  • Vật và ảnh song song nhau và cùng độ lớn
  - Đường đi của tia sáng qua bản mặt song song như hình vẽ
  [​IMG]
  Độ dời ngang của tia sáng (khoảng cách giữa tia tới và tia ló)
  δ = JH = \[e\dfrac{\sin(i-r)}{\cos r}\]​
  Trong đó:
  • e: độ dày của bản mặt song song
  Độ dời ảnh qua bản mặt song song
  SS' = \[e(1-\dfrac{\tan r}{\tan i})\]​
  nếu i rất nhỏ =>
  SS' = e(1 - \[\dfrac{r}{i}\]) = e(1 - \[\dfrac{1}{n}\])​
  Bạn phải đăng nhập
  4/ Khúc xạ qua lưỡng chất cầu và qua khối cầu
  + nếu mặt phân cách hai môi trường là hình cầu thì pháp tuyến là đường thẳng nối điểm tới và tâm cầu.
  + Áp dụng các công thức về khúc xạ giải bình thường.
  Bài tập khúc xạ ánh sáng:
  Bài tập 1
  . Tia sáng đi từ nước có chiết suất 4/3 sang thủy tinh có chiết suất 1,5. Tính góc khúc xạ và góc lệch D tạo bởi tia khúc xạ và tia tới, biết góc tới i = 30$^{0}$.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2. Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của chất lỏng có chiết suất √3. Ta được hai tia phản xạ và khúc xạ vuông góc với nhau. Tính góc tới.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3. Một cây cọc dài được cắm thẳng đứng xuống một bể nước chiết suất 4/3. Phần cọc nhô ra ngoài mặt nước là 30 cm, bóng của nó trên mặt nước dài 40 cm và dưới đáy bể nước dài 190 cm. Tính chiều sâu của lớp nước.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4. Một cái máng nước sâu 30 cm rộng 40 cm có hai thành bên thẳng đứng. Lúc máng cạn nước thì bóng râm của thành A kéo dài tới đúng chân thành B đối diện. Người ta đổ nước vào máng đến một độ cao h thì bóng của thành A ngắn bớt đi 7 cm so với trước. Biết chiết suất của nước là 4/3. Tính h.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5. Một người ngồi trên bờ hồ nhúng chân vào nước trong suốt. Biết chiết suất của nước là 4/3.
  a/ Khoảng cách thực từ bàn chân người đó đến mặt nước là 36 cm. Hỏi mắt người đó cảm thấy bàn chân cách mặt nước bao nhiêu?
  b/ Người này cao 1,68 m, nhìn thấy một hòn sỏi dưới đáy hồ dường như cách mặt nước 1,5 m. Hỏi nếu đứng dưới hồ thì người ấy có bị ngập đầu không?.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6. Tính vận tốc của ánh sáng trong thủy tinh. Biết thủy tinh có chiết suất n = 1,6 và vận tốc ánh sáng trong chân không là c = 3.10$^{8 }$m/s.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7. Tính vận tốc của ánh sáng truyền trong môi trường nước. Biết tia sáng truyền từ không khí với góc tới là i = 60$^{0}$ thì góc khúc xạ trong nước là r = 40$^{0}$. Lấy vận tốc ánh sáng ngoài không khí c = 3.10$^{8 }$m/s.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8. Một bản mặt song song có bề dày d = 10cm; chiết suất n = 1,5 đặt trong không khí. Chiếu tới bản một tia tới SI có góc tới 45$^{o}$. Tính khoảng cách giữa tia tới và tia ló.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 9. Một bản mặt song song có bề dày d = 6cm, chiết suất n = 1,5 được đặt trong không khí. Vật là một điểm sáng S cách bàn 20cm. Xác định vị trí của ảnh (khoảng cách từ ảnh đến bản mặt song song)
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 10. Một tia sáng SI truyền từ bán trụ thủy tinh ra không khí như hình vẽ. Biết chiết suất của không khí n$_{2}$ = 1, của thủy tinh n$_{1}$ = √2, α = 60$^{o}$
  [​IMG]
  a/ tìm góc khúc xạ của tia sáng khi đi ra không khí
  b/ giữ nguyên góc tới đưa khối thủy tinh vào trong nước tính góc khúc xạ, biết chiết suất của nước là 4/3
  c/ Tìm vận tốc truyền ánh sáng trong thủy tinh, biết vận tốc truyền ánh sáng trong chân không c = 3.10$^{8}$m/s
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 11. Một tia sáng mặt trời truyền trong mặt phẳng tiết diện thẳng đi qua tâm của một giọt nước hình cầu trong suốt có chiết suất n với với tới i. Sau khi khúc xạ tại I tia sáng phản xạ một lần tại J rồi lại khúc xạ và truyền ra ngoài không khí tại P. Tính góc lệch D của tia tới và tia ló theo i và r.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 12. Một tia sáng đi từ không khí vào một khối chất có chiết suất n = √2 với góc tới i = 45$^{o}$. Coi tốc độ ánh sáng khi truyền trong không khí là c = 2.10$^{8}$m/s
  a/ Tính tốc độ của ánh sáng khi truyền trong khối chất này.
  b/ Tính góc khúc xạ
  c/ Tính góc lệch D tạo bởi tia khúc xạ và tia tới.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 13. Hãy xác định giá trị của góc tới trong các trường hợp sau
  a/ Dùng tia sáng truyền từ thủy tinh và khúc xạ ra không khí. Biết tia khúc xạ và tia phản xạ ở mặt thủy tinh tạo với nhau góc 90$^{o}$. Chiết suất của thủy tinh là 1,5.
  b/ Tia sáng truyền từ nước và khúc xạ ra không khí. Tia khúc xạ và tia phản xạ ở mặt nước vuông góc với nhau. Nước có chiết suất 4/3. Xác định góc tới.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 14. Tia sáng đi từ không khí tới gặp mặt phân cách giữa không khí và môi trường trong suốt có chiết suất n với góc tới i.
  a/ Khi góc tới i = 45$^{o}$ thì thấy góc hợp bởi tia khúc xạ và tia phản xạ là 105$^{o}$. Hãy tính chiết suất n của môi trường trong suốt nói trên.
  b/ Thay môi trường trên bằng một môi trường có chiết suất n = 1,5. Phải điều chỉnh góc tới đến giá trị nào thì góc tới gấp 2 lần góc khúc xạ.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 15. Hãy tính chiết suất của môi trường trong suốt trong các trường hợp sau:
  a/ Tia sáng đi từ không khí tới gặp mặt phân cách giữa không khí và môi trường trong suốt có chiết suất n với góc tới i = 45$^{o}$. Khi đó góc hợp bởi tia tới và tia khúc xạ là 15$^{o}$ (theo chiều truyền ánh sáng)
  b/ Chiếu 1 tia sáng SI đi từ không khí vào 1 chất lỏng có chiết suất n, thì góc hợp bởi tia tới và tia khúc xạ của tia sáng khi đi vào chất lỏng là 30$^{o}$ và tia khúc xạ hợp với mặt thoáng một góc 60$^{o}$.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 16. Một thợ lặn dưới nước nhìn thấy Mặt trời ở độ cao 60$^{o}$ so với đường chân trời. Tính độ cao thực của Mặt trời (tạo một góc bao nhiêu độ so với đường chân trời ) biết chiết suất của nước là n = 4/3
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 17. Một tia sáng được chiếu đến điểm chính giữa của mặt trên một khối lập phương trong suốt, chiết suất n = 1,5. Tìm góc tới lớn nhất để tia khúc xạ còn gặp mặt đáy của khối lập phương.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 18. Một tia sáng truyền từ môi trường A vào môi trường B dưới góc tới là 9$^{o}$ thì góc khúc xạ là 8$^{o}$.
  a/ Tìm góc khúc xạ khi góc tới là 60$^{o}$
  b/ Tính vận tốc truyền ánh sáng trong môi trường A biết vận tốc ánh sáng trong môi trường B là 200000km/s
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 19. Đặt một khối hình trụ trong suốt, chiết suất n, có bán kính đáy là R và chiều cao H$_{1}$, trên một mặt bàn nằm ngang trong không khí. Ở độ cao H$_{2}$ so với đáy trên của khối hình trụ và trên trục đối xứng của khối này. hãy tìm diện tích của phần không được chiếu sáng trên mặt bàn dao khối trụ che lấp. Áp dụng bằng số với n = 1,5
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 20. Một sợi quang học gồm lõi hình trụ, bán kính a, làm bằng vật liệu trong suốt có chiết suất biến thiên đều đặn từ giá trị n = n$_{1}$ trên trục đến n = n$_{2}$ ( với 1 < n$_{2}$ < n$_{1}$) theo công thức n = n(y) = n$_{1}$\[\sqrt{1-\gamma^2.y^2}\], trong đó y là khoảng cách từ điểm có chiết suất n đến trục lõi, γ là hằng số dương. Lõi được bao bọc bởi một lớp vỏ làm bằng vật liệu có chiết suất n$_{2}$ không đổi. Bên ngoài sợi quang là khong khí, chiết suất n$_{o}$ = 1. Gọi Ox là trục của sợi quang học, O là tâm của một đầu sợi quang. Một tia sáng đơn sắc được chiếu vào sợi quang học tại điểm O dưới góc α$_{o}$ trong mặt phẳng Oxy
  a/ Viết phương trình quỹ đạo cho đường đi của tia sáng trong sợi quang và xác định biểu thức tọa độ x của giao điểm đường đi tia sáng với trục Ox.
  b/ Tìm góc tới cực đại α$_{max}$ dưới đó ánh sáng vẫn có thể lan truyền bên trong một sợi quang.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 21. Một chiếc gậy dài H = 1,2m được đặt thẳng đứng trên mặt sân. Ánh sáng mặt trời tạo bóng của gậy dài L = 0,9m trên mặt sân. Ngả dần chiếc gậy theo phương tạo bóng của nó, trong khi đầu dưới của gây vẫn được giữ nguyên vị trí trên mặt sân. Tìm chiều dài lớn nhất của bóng gậy.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 22. Một bể nước cao h = 80cm chứa đầy nước, một người đặt mắt nhìn xuống đáy bể theo phương gần vuông góc thấy đáy bể cách mắt mình 110cm. Hỏi người này đặt mắt cách mặt nước bao nhiêu? Cho chiết suất của nước là 4/3.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 23. Một bể nước cao h chứa đầy nước, một người đặt mắt sát mặt nước nhìn xuống đáy bể theo phương gần vuông góc với đáy bể thấy đáy bể dường như cách mắt mình 120cm. Xác định h, cho chiết suất của nước là 4/3.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 24. Một cái bể hình chữ nhật có đáy phẳng nằm ngang chứa đầy nước. Một người nhìn vào điểm giữa của mặt nước theo phương hợp với phương thẳng đứng một góc 45$^{o}$ thì vừa vặn nhìn thấy một điểm nằm trên giao tuyến của thành bể và đáy bể. Tính độ sâu của bể. Cho biết chiết suất của nước là n = 4/3, hai thành bể cách nhau 30cm.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 25. Một người đặt mắt sát mặt nước nhìn một hòn đá dưới đáy một cái bể, có cảm giác hòn đá nằm ở độ sâu 0,8m. Chiều sâu thực của bể nước là bao nhiêu nếu người đó nhìn hòn đá dưới góc 60$^{o}$ so với pháp tuyến. Biết chiết suất của nước là 4/3.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 26. Một người quan sát một hòn sỏi như điểm sáng A ở đáy của bể nước có chiều sâu h, theo phương gần vuông góc với mặt nước. Người ấy thấy hình như hòn sỏi được nâng lên gần mặt nước, theo phương thẳng đứng đến A'. Biết khoảng cách từ A' đến mặt nước là 60cm. Tính chiều sâu của bể nước, cho nước có chiết suất là 4/3.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 27. Bể chứa nước có thành cao 80cm và đáy phẳng dài 120cm. Độ cao mực nước trong bể là 60cm, chiết suất của nước là 4/3. Ánh nắng chiếu theo phương nghiêng 1 góc 30$^{o}$ so với phương ngang.
  a/ Hãy tìm độ dài của bóng đen tạo thành trên mặt nước.
  b/ Hãy tìm độ dài của bóng đen tạo thành dưới đáy bể.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 28. Một chậu chứa một lớp nước dày 30cm, chiết suất của nước là 4/3.
  a/ Chiếu một chùm tia song song với mặt nước với góc tới 45$^{o}$. Tính góc lệch hợp bởi chùm tia khúc xạ và chùm tia tới.
  b/ Mắt ở trong không khí, nhìn xuống đáy chậu theo phương gần vuông góc với mặt nước sẽ thấy đáy chậu cách mặt nước một đoạn bao nhiêu.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 29. Mắt người và cá cùng cách mặt nước 60cm, cùng nằm trên một mặt phẳng vuông góc với mặt nước. Biết chiết suất của nước là n = 4/3. Hỏi người thấy cá cách mình bao xa và cá thấy người cách nó bao xa.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 30. Một người ngồi trên bờ hồ nhúng chân vào nước trong suốt. Biết chiết suất của nước n = 4/3.
  a/ Khoảng cách thực từ bàn chân người đó đến mặt nước là 36cm. Hỏi mắt người đó cảm thấy bàn chân cách mặt nước bao nhiêu.
  b/ Người này cao 1,68m, nhìn thấy một hòn sỏi dưới đáy hồ dường như cách mặt nước 1,5m. Hỏi nếu đứng dưới hồ thì người ấy có bị ngập đầu không.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 31. Cho hai bản mặt song song bằng thủy tinh có bề dày e = 3,5cm, chiết suất n$_{1}$ = 1,4. Tính khoảng cách vật - ảnh trong các trường hợp
  a/ Vật AB và bản đều đặt trong không khí.
  b/ Vật AB và bản đặt trong một chất lỏng chiét suất n$_{2}$ = 1,6
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 32. Một tia sáng gặp bản mặt song song với góc tới i = 60$^{o}$. Bản mặt bằng thủy tinh có chiết suất n = 1,5 độ dày e = 5cm. Tính độ dời ngang của tia ló so với tia tới khi
  a/ Bản mặt đặt trong không khí
  b/ Bản mặt đặt trong nước có chiết suất n$_{2}$ = 4/3
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 33. Một bản mặt song song có bề dày d = 9cm, chiết suất n = 1,5. Tính độ dời của điểm sáng S khi nhìn nó qua bản mặt song song này theo phương vuông góc với hai mặt phẳng giới hạn trong trường hợp
  a/ bản mặt song song và điểm sáng nằm trong không khí
  b/ bản mặt song song và điểm sáng đặt trong nước có chiết suất n$_{2}$ = 4/3
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 34. Một tia sáng từ không khí tới gặp một tấm thủy tinh phẳng trong suốt với góc tới i mà sin i = 0,8 cho tia phản xạ và khúc xạ vuông góc với nhau.
  a/ Tính vận tốc ánh sáng trong tấm thủy tinh.
  b/ Tính độ dời ngang của tia sáng ló so với phương tia tới. Biết bề dày của bản là e = 5cm.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 35. Cho một bản mặt song song có bề dày e = 10cm, chiết suất n = 1,5. Chiếu tới bản mặt tia sáng S có góc tới i = 45$^{o}$. Bản được đặt trong không khí.
  a/ vẽ đường đi của tia sáng qua bản
  b/ Tính khoảng cách giữa tia ló và tia tới.
  c/ Tính lại câu trên nếu i = 6$^{o}$
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 36. Đáy của một cốc thủy tinh là một bản mặt song song chiết suất n = 1,5. Đặt cốc lên một trang sách rồi nhìn qua đáy cốc theo phương gần thẳng đứng thì thấy dòng chữ trên trang sách dường như nằm trong thủy tinh, cách mặt trong của đáy 0,6cm.
  a/ Tính bề dày của đáy cốc.
  b/ Đổ nước vào đầy cốc rồi lại nhìn qua lớp nước theo phương thẳng đứng thì thấy dòng chữ trên trang sách dường như nằm trong nước, cách mặt nước 10,2cm. Cho chiết suất của nước là n = 4/3. Tính chiều cao của lớp nước trong cốc và chiều cao của cốc.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 37. Cho một khối thủy tinh dạng bán cầu có bán kính R, chiết suất n = 1,5. Chiết thẳng góc tới mặt phẳng của bán cầu một tia sáng SI. Biết điểm tới I cách tâm O của khối bán cầu đoạn 0,5R. Xác định đường đi của tia sáng qua bán cầu.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 38. Tiết diện thẳng của một khối đồng chất, trong suốt nửa hình trụ là nửa hình tròn tâm O, bán kính R, khối này làm bằng chất có chiết suất n = √2, đặt trong không khí. Tia sáng SI nằm trong mặt phẳng vuông góc vói trục của hình trụ, tới mặt phẳng của khối này với góc tới i = 45$^{o}$$_{.}$
  [​IMG]
  a/ vẽ đường đi của tia sáng khi điểm tới I trung với tâm O nói rõ cách vẽ. Tính góc ló và góc lệch D giữa tia tới và tia ló.
  b / Xác định vị trí điểm tới I để góc lệch D bằng không, vẽ hình.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 39. Hiện tượng cầu vông là do hiện tượng tán sắc của ánh sáng mặt trời qua các giọt nước hoặc các tinh thể băng trong không khí Một tia sáng mặt trời truyền trong mặt phẳng tiết diện thẳng đi qua tâm của một giọt nước hìh cầu trong suốt có chiết suất n với góc tới i = 45$^{o}$. Sau khi khúc xạ tại I tia sáng phản xạ một lần tại J rồi lại khúc xạ và truyền ra ngoài không khí tại P.
  a/ Hãy xác định góc lệch D của tia tới và tia ló ứng với tia đỏ và tia tím.
  b/ Tính góc δ tạo bởi tia ló đỏ và tia ló tím.
  Biết chiết suất cuảnước đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là n$_{đ}$ = 1,32; n$_{t}$ = 1,35
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 40. Cho khối ban trụ tròn trong suốt, đồng chất chiết suất n đặt trong không khí (coi chiết suất bằng 1)
  a/ Cho n = 2√3. Trong một mặt phẳng của tiết diện vuông góc với trục của bán trụ, có tia sáng chiếu tới mặt phẳng của bán trụ dưới các tới i = 60$^{o}$ ở mép A của tiết diện (hình a). Vẽ đường truyền của tia sáng.
  b/ Chiếu tia sáng SI tới vuông góc với mặt phẳng của bán trụ thì tia sáng ló duy nhất của nó là I'S' cũng vuông góc với mặt này (hình b). Cho bán kính của khối trụ là R, tìm khoảng cách nhỏ nhất từ điểm tới I của tia sáng đến trục O của bán trụ. Ứng với khoảng cách ấy, tìm giá trị nhỏ nhất của n.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn: vật lý trực tuyến
 2. Bùi Công Hậu

  Bùi Công Hậu 22/2/17
  #2

  Lớp 12 | 8/1/17 | 9 | 7

  Đồng Tháp

  một người nhìn thấy một hòn đá nằm ở đáy bể.có cảm giác hòn đá ở độ cao 0.8m so với mặt nước.nhìn với một góc 60.chiết suất nước n=4/3(1.3333).hỏi độ cao thực của hòn đá??...giúp em với với với với!!!!!!!
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. huypham123mm
   huypham123mm, 18/2/18
   hình thầy vẽ sai rồi ảnh H' được nâng lên chứ, với H' đâu chắc nằm ở đó, có nhìn theo phương gần như vuông góc đâu
    
  huypham123mm, nguyenanh1402, Cao Duy Ph thích bài này.
 3. Bùi Công Hậu

  Bùi Công Hậu 24/2/17
  #3

  Lớp 12 | 8/1/17 | 9 | 7

  Đồng Tháp

  một người nhìn thấy một hòn đá dưới bể với góc tới i và độ cao mực nước là 20cm.hỏi người đó nhìn thấy dường như hòn đá ở một độ cao là bao nhiêu?..giúp em với với với với với!!!!
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 24/2/17
   em làm ngược lại của bài trên
    
   anhhoangbmr2, Cao Duy Ph thích bài này.
  Cao Duy Ph thích bài này.
 4. Hoa hồng tím

  Hoa hồng tím 1/3/17
  #4

  Lớp 12 | 1/3/17 | 1 | 2

  Đồng Nai

  Một cây gậy dài 2m cắm thẳng đứng ở đáy hồ. Gậy nhô lên khỏi mặt nước 0,5m. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống hồ theo phương hợp với pháp tuyến của mặt nước góc 60 độ. Tính chiều dài bóng của cây gậy in trên đáy hồ. Biết chiết suất của nước là 4/3. Giúp em với thầy ạ!!
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 1/3/17
   em xem bài 27
    
   lylylypt, Cao Duy Ph thích bài này.
  đường ngân khuê, Cao Duy Ph thích bài này.
 5. daihocloply12

  daihocloply12 21/3/17
  #5

  Lớp 12 | 21/3/17 | 1 | 0

  Cần Thơ

  thầy ơi cho em hỏi tại sao câu 2 n1sini=n2sinr=n2cosi hả thầy
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 21/3/17
   tính chất lượng giác của hai góc phụ nhau (có tổng bằng 90 đô)
    
  2. duykhanh1023
   duykhanh1023, 25/3/18
   bài 12 em thấy không hợp lý lắm vì coi v ánh sáng trong không khí như thế thì n của không khí sẽ là 3/2 chứ ạ
    
  3. oanh15041
   oanh15041, 8/4/18
   thầy cho em hỏi mình tải bài tập xuông được không mà sao em không tải xuống được ạ
    
Share Share