Bài tập vật lý lớp 11 lực từ tác dụng lên khung dây

Vật lý 11.IV Từ Trường vatlypt.com 28/9/16 26,266 15
 1. vatlypt.com

  vatlypt.com 28/9/16
  #1

  Giáo viên | 8/10/16 | 6,498 | 4,304

  Hà Nội

  Bài tập lực từ tác dụng lên khung dây đặt trong từ trường đều. Các dạng bài tập lực từ tác dụng lên khung dây đặt trong từ trường đều. Phương pháp giải bài tập lực từ tác dụng lên khung dây đặt trong từ trường đều chương trình vật lý lớp 11 cơ bản, nâng cao.
  Tóm tắt lý thuyết
  Lực từ tác dụng lên cạnh của khung dây có chiều dài l
  \[F=B.I.l\sin\alpha \]​
  Trong đó:
  • F: lực từ tác dụng lên một cạnh của khung dây (N)
  • B: cảm ứng từ (T)
  • I: cường độ dòng điện (A)
  • l: chiều dài một cạnh của khung dây.
  • α=\[\vec{I},\vec{B}\]
  Lực từ tổng hợp do nhiều từ trường gây ra tại cùng một cạnh của khung dây
  \[\vec{F}=\vec{F_{1}}+\vec{F_{2}}+\vec{F_{3}}+...\]​
  Lực từ tương tác giữa 2 dòng điện thẳng dài đặt song song
  Tính cho một đơn vị chiều dài của hai dòng điện thẳng song song

  \[F=2.10^{-7}\dfrac{I_{1}I_{2}}{r}\]​
  Tính cho dây có chiều dài l:
  \[F=2.10^{-7}\dfrac{I_{1}I_{2}}{r}.l\]​
  Momen của ngẫu lực từ
  [​IMG]
  M = F.d = BILd = BIS​
  trong đó:
  • d: khoảng cách giữa các lực tác dụng lên khung dây đặt vuông góc trong từ trường
  • d = AB = CD
  • S = L.d: diện tích của khung dây
  • M: momen của ngẫu lực từ (N.m)
  Bài tập lực từ tác dụng lên khung dây đặt trong từ trường đều
  Bài tập 1
  . Dòng điện I=5A chạy trong khung dây chữ nhật ABCD mặt phẳng khung dây đặt vuông góc trong từ trường đều có cảm ứng từ B=0,02T. Biết AB=15 cm; BC=25 cm Xác định các véc tơ lực từ do từ trường đều tác dụng lên các cạnh của khung dây.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2. Dòng điện I=4A chạy trong khung dây chữ nhật ABCD mặt phẳng khung dây đặt song song với từ trường đều có cảm ứng từ B=0,04T. Biết AB=10 cm; BC=20 cm Xác định các véc tơ lực từ do từ trường đều tác dụng lên các cạnh của khung dây.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3. Dòng điện I=5A chạy trong khung dây chữ nhật ABCD mặt phẳng khung dây đặt song song với từ trường đều hợp và với cạnh AD của khung dây góc 30$^{o}$ có cảm ứng từ B=0,02T. Biết AB=10 cm; BC=20 cm Xác định các véc tơ lực từ do từ trường đều tác dụng lên các cạnh của khung dây.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4. Dòng điện I=5A chạy trong khung dây tam giác ABC đặt khung dây vào trong từ trường đều B=5.10$^{-3}$ T đường sức từ song song với cạnh AC. Biết AB=8 cm, AC=6 cm. Tính lực từ tác dụng lên các cạnh của khung dây.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5. Xác định lực từ do từ trường của hai dòng điện chạy trong hai dây dẫn thẳng tác dụng lên cạnh BC của khung dây hình chữ nhật cùng nằm trong một mặt phẳng đặt trong không khí và có các dòng điện chạy qua như hình vẽ. Biết I$_{1}$=15 A; I$_{2}$=10 A; I$_{3}$=4 A; a =15 cm; b=10 cm; AB=15 cm; BC=20 cm.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6. Xác định lực từ do từ trường của hai dòng điện chạy trong hai dây dẫn thẳng tác dụng lên cạnh BC của khung dây hình chữ nhật cùng nằm trong một mặt phẳng đặt trong không khí và có các dòng điện chạy qua như hình vẽ. Biết I$_{1}$=12 A; I$_{2}$=15 A; I$_{3}$=4A; a=20 cm; b=10 cm; AB=10 cm; BC=20 cm.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7. Khung dây hình vuông ABCD có cạnh a = 4cm dòng điện I$_{2}$ = 20A đi qua, một dòng điện thẳng I$_{1}$ = 15A nằm trong mặt phẳng ABCD cách AD một khoảng d = 2cm như hình vẽ. Tính lực từ tổng hợp do I$_{1}$ tác dụng lên khung dây.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8. Một khung dây hình chữ nhật ABCD đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 5.10$^{-2}$T. Cạnh AB của khung dài 3cm, cạnh BC dài 5cm. Dòng điện trong khung có cường độ 2A. Tính giá trị lớn nhất của momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung trong 2 trường hợp
  a/ Cạnh AB cua khung vuông góc còn cạch BC của khung song song với đường sức từ
  b/ cạnh BC của khung vuông góc còn cạnh AB của khung song song với đường sức từ

  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 9. Khung dây hình chữ nhật kích thước AB = a = 10cm, BC = b = 5cm gồm có 20 vòng nối tiếp có thể quay quanh cạnh AB thẳng đứng. Khung dây có dòng I = 1A chạy qua và đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B nằm ngang và (\[\vec{n}\],\[\vec{B}\])= 30$^{o}$, B = 0,5T. Tính mômen lực từ đặt lên khung dây.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 10.Một khung dây tròn bán kính 5cm gồm 75 vòng được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,25T. Mặt phẳng khung dây hợp với đường sức từ một góc 60$^{o}$. Tính mômen của ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây. Cho biết mỗi vòng dây có cường độ dòng điện 8A chạy qua.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 11. Khung dây như hình vẽ có AB = CD = a = 10cm, AD = BC = b = 5cm, I$_{2}$ =2A; I$_{1}$ = 4A cách AB một khoảng d = 5cm. Tính lực từ tổng hợp do I$_{1}$ tác dụng lên khung dây.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 12. Khung dây như hình vẽ, CD = a đặt trong từ trường đều.
  [​IMG]
  a/ Xác định lực từ tác dụng lên các cạnh của khung dây
  b/ Tính momen của các lực từ tác dụng lên kung CDEG đối với trục đi qua tâm hình vuông và song song với cạnh DE. Sau đó tính momen của các lực từ đối với trục T' bất kỳ song song với T.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 13.
  Khung dây có dạng hình tam giác đều ABC. Khung dây đặt trong từ trường đều sao cho các đường sức từ song song với mặt phẳng khung dây và vuông góc với cạnh BC của khung dây. Cho biết cạnh của khung dây bằng a và dòng điện trong khung là I. Xác định các lực từ tác dụng lên các cạnh của khung dây và momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 14. Một khung dây hình chữ nhật cạnh AB = a; AD = b đặt gần một dây dẫn thẳng rất dài sao cho AD song song với dây dẫn và mặt phẳng của khung chứa dây dẫn. Cạnh AD cách dây dẫn một đoạn x$_{o}$.
  [​IMG]
  a/ Tính lực từ tác dụng lên khung dây
  b/ Tính công cần thực hiện để tịnh tiến chậm khung một đoạn a theo hướng AB
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn vật lý phổ thông trực tuyến
 2. nguyen thi tuyetkh

  nguyen thi tuyetkh 20/3/17
  #2

  Lớp 12 | 20/3/17 | 3 | 4

  hội an

  Em nhờ Thầy giải hộ em bài này ạ ,e cảm ơn Thầy
  Hai vòng dây tròn cùng bán kính R = 10 (cm) đồng trục và cách nhau 1(cm). Dòng điện chạy trong hai vòng dây cùng chiều, cùng cường độ I1 = I2 = 5 (A). Lực tương tác giữa hai vòng dây có độ lớn là

  A. 1,57.10-4 (N) B. 3,14.10-4 (N) C. 4.93.10-4 (N) D. 9.87.10-4(N)
  1. Bạn phải đăng nhập
 3. phuong332kbnvn

  phuong332kbnvn 30/4/17
  #3

  Lớp 12 | 14/3/17 | 8 | 4

  Bắc Ninh

  thầy ơi. như ở bài 5 vs 6 có thể ad luôn ct F=2pi.10^-7.I/R cho 2 dòng điện // đc k thầy?
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 30/4/17
   công thức đó chỉ dành cho dòng điện thẳng dài vô hạn, cái khung dây trên là hữu hạn
    
  2. phuong332kbnvn
   phuong332kbnvn, 30/4/17
   theo em thấy thì b7 vẫn khung dây hữu hạn mà thầy sao vẫn ad đc ct đó ạ?
    
  3. vatlypt.com
   vatlypt.com, 1/5/17
   bản chất khác nhau, các lực từ trên khung do là từ trường của cái dây dài gây ra, lực từ này có thể hiểu là lực từ tác dụng lên các đoạn dây dẫn mang dòng điện còn lực từ của hai dây dẫn song song thẳng dài vô hạn thì nó có bản chất khác hơn
    
 4. khánh phong

  khánh phong 2/5/17
  #4

  Lớp 12 | 2/5/17 | 1 | 0

  TP.HCM

  thầy ơi cho em hỏi bài 5 k có cảm ứng từ thì ta làm sao mà xđ được chiều của lực từ chứ thầy
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 2/5/17
   cảm ứng từ do dòng điện thẳng sinh ra
    
  2. CarrotYi
   CarrotYi, 30/1/18
   thầy ơi, tại sao I1 hướng lên và I2 hướng xuống nhưng B của chúng lại cùng phương cùng chiều vậy thầy?
    
 5. my name is Ngoc

  my name is Ngoc 10/7/17
  #5

  Lớp 12 | 4/6/17 | 9 | 1

  Gia Lai, Việt Nam

  thầy ơi, giả sử bài 5 nó hỏi lực tổng hợp thì mk phải tính thêm lực giữa dòng điện trong BC với dòng điện I1 và I2 phải ko ạ
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 10/7/17
   như hướng dẫn, không thêm
    
  2. thầy ơi cho em hỏi
   câu 7
   F1 và F3 đối xứng nên bị triệt tiêu, còn F2 và F4 cũng đối xứng nhưng sao lại không bị triệt tiêu
    
  3. cảm ứng từ của 2 và 4 khác nhau nên không thể tự triệt tiêu được @Bùi Tiến Dũng
    
  4. thầy ơi cho em hỏi, câu 5 sao không áp dụng ct tương tác giữa 2 dòng điện thẳng song song ạ ???
   mà có áp dụng thì khác đáp án hoàn toàn ạ
    
Share Share