Câu hỏi trắc nghiệm dao động điều hòa vật lí 12

Hỏi đáp nhanh vật lí phổ thông, vật lí trực tuyến ThanhHuyen271 19/6/17 351 0
 1. câu 1: Phát biểu không đúng về dao động điều hòa của 1 chất điểm?
  a. Biên độ dao động của chất điểm là đại lượng k đổi
  b . động năng của chất điểm biến đổi tuần hoàn theo thời gian
  c. tốc độ của chất điểm tỉ lệ thuận với quãng đg chuyển động
  d. độ lớn của hợp lực td vào chất điểm tỉ lệ nghịch với li độ
  câu 2: dao động điều hòa của con lắc lò xo đổi chiều khi hợp lực td lên vật? a.bằng 0 b.có độ lớn cực đại c.có độ lớn cực tiểu d.đổi chiều
  Câu 3: KL sai khi nói về dao động điều hòa của 1 chất điểm trên 1 đoạn thẳng nào đó?
  A. trong mỗi cu kì dao động thì thời gian tốc độ của vật giảm dần bằng nửa chu kì dao động
  B. Trong mỗi chu kì dao động có 2 lần động năng bằng 1/2 cơ năng
  C. Lực phục hồi có độ lớn tăng dần khi tốc độ giảm dần
  Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Khoảng thời gian 2 lần liên tiếp thế năng cực đại ?
  A.T B.T/2 C.T/4 D. T/3
  Câu 5: khi đưa con lắc đơn từ xích đạo đến địa cực(lạnh đi, gia tốc trọng trường tăng lên) thì chu kì dao động của con lắc đơn sẽ: A. tăng lên B. giảm đi
  C. tăng lên khi g tăng theo tỉ lệ lớn hơn tỉ lệ giảm nhiệt độ và ngc lại
  D giảm đi khi g tăng theo tỉ lệ lớn hơn tỉ lệ giảm nhiệt độ và ngược lại
  Câu 6: KL đúng: khi nói về dao động của 1 con lắc đơn trong TH bỏ qua lực cản
  A. khi vật ở VT biên cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó
  B. chuyển động của con lắc từ Vt biên về VT cân bằng chậm dần
  C. dao động của con lắc là dao động điều hòa
  D. Khi vật nặng đi qua VTCB thì hợp lực td lên vật =0
  Câu 7: 1 vật dddh theo trục Ox với pt x=Asin(wt) nếu chọn gốc tọa độ O tại VTCB của vật thì gốc thgian t=0 là lúc vật:
  A. ở VT li độ cực đại thuộc phần dương của trục Ox
  B. qua VTCB O ngược chiều dương trục Ox
  C. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần âm trục Ox
  D. qua VTCB O theo chiều dương trục Ox
  Câu 8: 1 vật dddh với chu kì T. chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua VTCB vận tốc của vật bằng 0 lần đầu tiên ở thời điểm:
  A. T/2 B.T/8 C.T/6 D.T/4
  Câu 9: khi nói về 1 vật dao động điều hòa có biên độ A và chu kì T với mốc thời gian(t=0) là lúc vật ở VT biên . KL sai?
  A. Sau thời gian T/8 vật đi được quãng đường 0,5A
  B.Sau thời gian T/2 vật đi được quãng đường 2A
  C.Sau thời gian T/4 vật đi được quãng đường A
  D.Sau thời gian T vật đi được quãng đường 4A
  Câu 10: hình chiếu của 1 chất điểm chuyển động tròn đều lên 1 đường kính quỹ đạo có chuyển động là dao động điều hòa.KL sai?
  A. Tần số góc của dao động điều hòa bằng tốc độ góc của chuyển động tròn đều
  B. Biên độ của dao động điều hòa bằng bán kính của chuyển động tròn đều
  C. Lực kéo về trong dao động điều hòa có độ lớn bằng độ lớn lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều
  D. Tốc độ cực đại của dao động điều hòa bằng tốc độ dài của chuyển động tròn đều
  Câu 11:KL đúng: khi nói về dao động điều hòa
  A. Dao động của con lắc lò xo luôn là dao đọng điều hòa
  B. Cơ năng của vật dddh không phụ thuộc vào biên độ dao động
  C. Hợp lực tác dụng lên vật dao động điều hòa luôn hướng về VTCB
  D. Dao động của con lắc đơn luôn là dao động điều hòa
  Câu 12: KL đúng: khi nói về vật dao động điều hòa
  A. Vecto gia tốc của vật đổi chiều khi vật có li độ cực đại
  B. Vecto gia tốc và vận tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động về VTCB
  C. Vecto gia tốc của vật luôn hướng ra xa VTCB
  D. Vecto vận tốc và gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động ra xa VTCB
  Câu 13: KL sai: khi nói về dao động của con lắc đơn( bỏ qua lực cản của môi trường)
  A. Với dao động nhỏ thì dao động của con lắc là dao động điều hòa
  B. Khi vật nặng ở VT biên, cơ năng của con lắc bằng thế năng
  C. Chuyển động của con lắc từ VT biên về VTCB là nhanh dần
  D. Khi vật nặng đi qua VTCB thì trọng lực tác dụng lên nó cân bằng với lực căng của dây
  Câu 14: Khi đưa con lắc đơn xuống sâu theo phương thẳng đứng ( bỏ qua sự thay đổi của chiều dài dây treo con lắc) thì tần số dao động điều hòa sẽ:
  A. giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo độ sâu
  B. tăng vì chu kì dao động giảm
  C. tăng vì tần số tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường
  D. không đổi vì tần số dao động của nó không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường
  Câu 15: KL sai: trong quá trình dddh của con lắc đơn
  A. Khi quả nặng ở điểm giới hạn lực căng dây treo có độ lớn nhỏ hơn trọng lượng của vật
  B. Độ lớn của lực căng dây treo con lắc luôn lớn hơn trọng lượng của vật
  C. Chu kỳ dao động của con lắc không phụ thuộc vào biên độ dao động của nó
  D. Khi góc hợp bởi phương dây treo của con lắc và phương thẳng đứng giảm tốc độ của quả nặng sẽ tăng
  Câu 16: Xét 1 con lắc đơn dao động tại 1 nơi nhất định( bỏ qua lực cản). KHi lực căng của sợi dây có giá trị bằng độ lớn trọng lực tác dụng lên con lắc thì lúc đó:
  A. lực căng sợi dây cân bằng với trọng lực
  B. vận tốc của vật dao động cực tiểu
  C. lực căng sợi dây không phải hướng thẳng đứng
  D. động năng của vật dao động bằng nửa giá trị cực đại
  Câu 17: Con lắc đơn treo ở trần 1 thang máy, đang dao động điều hòa. khi con lắc về đúng tới VTCB thì thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều lên trên thì
  A. biên độ dao động giảm
  B. biên độ dao động không đổi
  C. lực căng dây giảm
  D. biên độ dao động tăng
  Giải và giải thích hộ em với ạ . em cảm ơn
  1. trong những câu trên em chọn ra 3 câu khó hiểu nhất thầy hướng dẫn, các câu còn lại em tự làm
    
   ThanhHuyen271 thích bài này.
Share Share