Chuyên đề chuyển động thẳng biến đổi đều, vật lý phổ thông

Vật lí 10.I Động học chất điểm thầy giáo làng 26/9/16 9,307 0
Trạng thái chủ đề:
Khóa.
 1. Giới thiệu chuyên đề chuyển động thẳng biến đổi đều, vật lý lớp 10 chương động học chất điểm
  Chuyên đề chuyển động thẳng biến đổi đều bao gồm bài giảng về chuyển động thẳng biến đổi đều, bài tập vận dụng chuyển động thẳng nhanh dần đều, chuyển động thẳng chậm dần đều, bài tập trắc nghiệm chuyển động thẳng biến đổi đều. Chuyên đề chia làm nhiều trang, các em nhớ chuyển trang theo mục lục để theo dõi đầy đủ chuyên đề.

  Video bài giảng chuyển động thẳng biến đổi đều, vật lý lớp chương động học chất điểm

  I/ Chuyển động thẳng nhanh dần đều:
  2/ Đồ thị vận tốc, tọa độ theo thời gian của chuyển động thẳng nhanh dần đều
  Phương trình vận tốc, thời gian: v = vo + at
  Phương trình tọa độ, thời gian: x = xo + vot + ½at2

  [​IMG]
  v, vo ; a > 0: vật chuyển động nhanh dần đều theo chiều dương[​IMG] v, vo ; a < 0: vật chuyển động nhanh dần đều theo chiều âm
  II/ Chuyển động thẳng chậm dần đều:
  2/ Đồ thị vận tốc, tọa độ theo thời gian của chuyển động thẳng chậm dần đều[​IMG]
  v, vo > 0; a < 0: vật chuyển động chậm dần đều theo chiều dương
  [​IMG]
  v, vo <0 ; a > 0: vật chuyển động chậm dần đều theo chiều âm
  III/ Các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều
  Chuyển động thẳng biến đổi đều là tên gọi chung của chuyển động thẳng nhanh dần đều và chuyển động thẳng chậm dần đều, các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều dùng chung cho cả hai chuyển động.

  nguồn: vật lí phổ thông
Share Share
Trạng thái chủ đề:
Khóa.