Chuyên đề chuyển động thẳng đều, vật lý phổ thông

Vật lí 10.I Động học chất điểm thầy giáo làng 25/9/16 24,331 0
Trạng thái chủ đề:
Khóa.
 1. Giới thiệu chuyên đề chuyển động thẳng đều, vật lý lớp 10 chương động học chất điểm
  Chuyên đề chuyển động thẳng đều bao gồm bài giảng chuyển động thẳng đều, bài tập tự luận chuyển động thẳng đều, bài tập tính vận tốc trung bình, bài tập viết phương trình chuyển động thẳng đều, bài tập trắc nghiệm chuyển động thẳng đều. Chuyên đề chuyển động thẳng đều chia làm nhiều trang các em nhớ chuyển trang để xem hết chuyên đề.

  Video bài giảng chuyển động thẳng đều, vật lý lớp 10, động học chất điểm

  Chuyển động động thẳng đều: là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có độ lớn vận tốc trung bình không đổi theo thời gian.
  Định nghĩa khác: Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quĩ đạo là đường thẳng và đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau
  [​IMG] Chọn trục tọa độ như hình vẽ, gốc tọa độ tại điểm O, gốc thời gian to là lúc vật có tọa độ xo. Nếu vật chuyển động cùng chiều dương đã chọn thì v > 0 ngược lại v < 0
  2/ Đồ thị của chuyển động thẳng đều
  a/ Đồ thị tọa độ thời gian (x,t)

  Chọn chiều dương là chiều chuyển động
  x = x0 + v.t dạng đồ thị giống đồ thị của hàm số y = ax + b trong toán học
  [​IMG]
  b/ đồ thị vận tốc theo thời gian (v,t)
  vận tốc có giá trị luôn không đổi v = v0 => dạng đồ thị giống với đồ thị của hàm số y = b trong toán học
  [​IMG]


  nguồn: vật lí phổ thông
Share Share
Trạng thái chủ đề:
Khóa.