Chuyển động ném xiên, chuyển động ném ngang

Vật lí 10.II Động lực học chất điểm thầy giáo làng 26/9/16 .
 1. thầy giáo làng

  thầy giáo làng
  Adminitrator
  Giáo viên

  Gia nhập:
  8/10/16
  Đến từ:
  Hà Nội
  Bài viết:
  3,596
  Chuyển động ném xiên là chuyển động của một vật được ném lên với vận tốc ban đầu \[\vec{v_{o}}\] hợp với phương ngang một góc α (gọi là góc ném).
  I/ Chuyển động ném xiên:
  1/ Quỹ đạo của chuyển động ném xiên:
  [​IMG]

  Chọn hệ quy chiếu Oxy như hình vẽ, bỏ qua mọi lực cản của không khí khi đó vật ném chỉ chịu tác dụng của trọng lực. Chọn gốc thời gian t0 là lúc bắt đầu ném ta có
  Tại thời điểm t0=0
  xo=0
  yo=0
  vox=vo.cosα
  voy=vo.sinα​
  Sau khoảng thời gian Δt=t - to=t vật chuyển động đến vị trí A
  vx=vox=vocosα
  vy=voy + ay.t=vosinα - gt​
  Tọa độ của điểm A
  x=vx.t=(vocosα).t => t=\[\dfrac{x}{v_{o}cos\alpha }\] (1)
  y=voy.t + \[\dfrac{1}{2}\]ay.t2=(vosinα) .t - \[\dfrac{1}{2}\]gt2 (2)
  thay (1) vào (2) => \[y=\left (\dfrac{-g}{2v_{0}^{2}cos^{2}\alpha } \right )x^{2}+x.tan\alpha\] (3)​
  Phương trình (3) có dạng đồ thị của hàm số f(x)=-ax2 + bx là một đường parabol có đỉnh ở trên =>
  2/ Tầm bay cao của chuyển động ném xiên:
  Trong chuyển động ném xiên độ cao cực đại mà vật có thể đạt được theo phương Oy được gọi là tầm bay cao của vật. Tại điểm cao cực đại I của chuyển động ném ngang​
  vy=0 => vosinα - gt=0 => \[t=\dfrac{v_{o}.sin\alpha }{g}\] thay vào (2) =>​
  3/ Tầm xa của chuyển động ném xiên:
  Trong chuyển động ném xiên khoảng cách xa nhất mà vật có thể đạt được theo phương Ox gọi là tầm xa của vật.
  Tại điểm xa nhất y=0 => (vosinα) .t - \[\dfrac{1}{2}\]gt2=0
  => \[t=\dfrac{2v_{o}.sin\alpha }{g}\] thay vào (1) =>​
  II/ Chuyển động của vật ném ngang:
  1/ Quĩ đạo của chuyển động ném ngang
  [​IMG]

  Chọn hệ qui chiếu như hình vẽ
  Theo phương Ox: vật không chịu tác dụng của lực nào => vật chuyển động thẳng đều
  => vx = vo
  Theo phương Oy: vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực => vật chuyển động rơi tự do
  => vy = gt
  2/ Tầm ném xa của chuyển động ném ngang:

  nguồn học vật lí trực tuyến

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  akikoogawa, nguyenngannguyen thích bài này.