Chuyển động rơi tự do, trọng lực, trọng lượng vật lý lớp 10

Vật lí 10.I Động học chất điểm thầy giáo làng 10/8/17 327 0
 1. Chuyển động rơi tự do, trọng lực, trọng lượng vật lý lớp 10
  Bài giảng vật lý lớp 10 chương động học chất điểm

  Bài tập chuyển động rơi tự do
  Video Bài giảng chuyển động rơi tự do, vật lý lớp 10 chương động học chất điểm

  Các kiến thức vật lý trọng tâm cần nhớ
  Video thí nghiệm rơi tự do trong căn phòng chân không lớn nhất thế giới của NASA đặt tại Mỹ


  nguồn: học vật lý trực tuyến
Share Share