Chuyển động thẳng chậm dần đều

Vật lý 10.I Động học chất điểm thầy giáo làng 26/9/16 .
 1. thầy giáo làng

  thầy giáo làng
  Adminitrator
  Giáo viên

  Gia nhập:
  8/10/16
  Đến từ:
  Hà Nội
  Bài viết:
  3,535
  Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động thẳng có vận tốc giảm đều theo thời gian.
  1/ Chuyển động thẳng chậm dần đều:

  [​IMG]
  Một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc 36km/h thì hãm phanh chuyển động chậm dần vào ga vận tốc chuyển động của tàu giảm dần theo bảng số liệu sau
  [​IMG]
  Chọn gốc thời gian t0 = 0 là lúc tàu bắt đầu hãm phanh và có vận tốc v0 = 36km/h; chiều dương là chiều chuyển động của tàu

  Trong khoảng thời gian Δt1 = t1 - t0 = 2 - 0=2(s)
  độ giảm vận tốc là Δv1 = v1 - v0 = 18 - 36 =-18 km/h=5(m/s)

  Trong khoảng thời gian Δt2 = t2 - t1 = 4 - 2=2(s)
  độ giảm vận tốc là Δv2 = v2 - v1 = 0 - 18 =-18 km/h=-5(m/s)

  Gia tốc chuyển động của vật trong các khoảng thời gian
  \[a_{1}=\dfrac{\Delta v_{1}}{\Delta t_{1}}\]=\[a_{2}=\dfrac{\Delta v_{2}}{\Delta t_{2}}\] = -5m/s2
  => khi vận tốc giảm đều trong các khoảng thời gian bằng nhau => gia tốc của vật là không đổi
  Xét chuyển động thẳng chậm dần đều của chất điểm bất kỳ trên trục tọa độ như hình vẽ.
  [​IMG]
  tại thời điểm ban đầu t0 chất điểm có vận tốc \[\vec{v_{0}}\]

  tại thời điểm t chất điểm có vận tốc \[\vec{v}\]

  vì vận tốc giảm đều => v < v0 => Δv=v - vo < 0 => \[\Delta \vec{v}\uparrow\downarrow \vec{v}\]

  2/ Biểu thức vận tốc trong chuyển động thẳng chậm dần đều
  v=vo + a.t
  3/ Đồ thị vận tốc, thời gian (v,t) của chuyển động thẳng chậm dần đều

  [​IMG]

  4/ So sánh chuyển động thẳng chậm dần đều và chuyển động thẳng nhanh dần đều
  [​IMG]

  nguồn: vật lý phổ thông

  Bạn phải đăng nhập để xem.