Chuyển động thẳng chậm dần đều

Vật lí 10.I Động học chất điểm thầy giáo làng 26/9/16 7,582 1
 1. Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động thẳng có vận tốc giảm đều theo thời gian.
  1/ Chuyển động thẳng chậm dần đều:
  [​IMG]
  Một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc 36km/h thì hãm phanh chuyển động chậm dần vào ga vận tốc chuyển động của tàu giảm dần theo bảng số liệu sau
  [​IMG]
  Chọn gốc thời gian t0 = 0 là lúc tàu bắt đầu hãm phanh và có vận tốc v0 = 36km/h; chiều dương là chiều chuyển động của tàu

  Trong khoảng thời gian Δt1 = t1 - t0 = 2 - 0=2(s)
  độ giảm vận tốc là Δv1 = v1 - v0 = 18 - 36 =-18 km/h=5(m/s)

  Trong khoảng thời gian Δt2 = t2 - t1 = 4 - 2=2(s)
  độ giảm vận tốc là Δv2 = v2 - v1 = 0 - 18 =-18 km/h=-5(m/s)

  Gia tốc chuyển động của vật trong các khoảng thời gian
  \[a_{1}=\dfrac{\Delta v_{1}}{\Delta t_{1}}\]=\[a_{2}=\dfrac{\Delta v_{2}}{\Delta t_{2}}\] = -5m/s2
  => khi vận tốc giảm đều trong các khoảng thời gian bằng nhau => gia tốc của vật là không đổi
  Xét chuyển động thẳng chậm dần đều của chất điểm bất kỳ trên trục tọa độ như hình vẽ.
  [​IMG]
  tại thời điểm ban đầu t0 chất điểm có vận tốc \[\vec{v_{0}}\]

  tại thời điểm t chất điểm có vận tốc \[\vec{v}\]

  vì vận tốc giảm đều => v < v0 => Δv=v - vo < 0 => \[\Delta \vec{v}\uparrow\downarrow \vec{v}\]

  2/ Biểu thức vận tốc trong chuyển động thẳng chậm dần đều
  v=vo + a.t
  3/ Đồ thị vận tốc, thời gian (v,t) của chuyển động thẳng chậm dần đều

  [​IMG]

  4/ So sánh chuyển động thẳng chậm dần đều và chuyển động thẳng nhanh dần đều
  [​IMG]

  nguồn: vật lí phổ thông
 2. Da thầy ơi giải giúp em .
  Khẳng định nào là không đúng cho CĐ thẳng chậm dần đều ?
  A. Vận tốc của vật tăng nếu vận tốc đang âm
  B. Vận tốc của vật giảm nhưng không thể âm
  C. CĐ có vector gia tốc không đổi

  Thầy có thể giúp em giải thích được không ạ
  1. A (chuyển động chậm dần đều là chuyển động có vận tốc giảm đều theo thời gian)
    
  2. Phanthanhimngan
   Phanthanhimngan, 12/9/17
   Cảm ơn thầy ạ
    
   thầy giáo làng thích bài này.
Share Share