Chuyển động thẳng đều, phương trình chuyển động thẳng đều

Vật lý 10.I Động học chất điểm thầy giáo làng 25/9/16 .
 1. thầy giáo làng

  thầy giáo làng
  Adminitrator
  Giáo viên

  Gia nhập:
  8/10/16
  Đến từ:
  Hà Nội
  Bài viết:
  3,535
  Chuyển động thẳng đều là chuyển động cơ có quĩ đạo là đường thẳng và vận tốc trung bình không đổi trong suốt thời gian chuyển động.

  1/ Chuyển động động thẳng đều:
  Định nghĩa khác: Chuyển động thẳng đều
  là chuyển động có quĩ đạo là đường thẳng và đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau
  [​IMG]
  Chọn trục tọa độ như hình vẽ, gốc tọa độ tại điểm O, gốc thời gian to là lúc vật có tọa độ xo. Nếu vật chuyển động cùng chiều dương đã chọn thì v > 0 ngược lại v < 0
  2/ Đồ thị của chuyển động thẳng đều
  a/ Đồ thị tọa độ thời gian (x,t)


  x = x0 + v.t dạng đồ thị giống đồ thị của hàm số y = ax + b trong toán học
  [​IMG]
  b/ đồ thị vận tốc theo thời gian (v,t)

  vận tốc có giá trị luôn không đổi v = v0 => dạng đồ thị giống với đồ thị của hàm số y = b trong toán học
  [​IMG]

  nguồn: vật lý phổ thông

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Hoàng Thị Nhạn thích bài này.