Chuyển động thẳng nhanh dần đều

Vật lý 10.I Động học chất điểm thầy giáo làng 26/9/16 .
 1. thầy giáo làng

  thầy giáo làng
  Adminitrator
  Giáo viên

  Gia nhập:
  8/10/16
  Đến từ:
  Hà Nội
  Bài viết:
  3,535
  Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động thẳng có vận tốc tăng đều theo thời gian.
  1/ Chuyển động thẳng nhanh dần đều:

  [​IMG]
  Một chiếc xe đua Ford Mustang có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100,8 km/h trong khoảng thời gian 4 giây, thực nghiệm ghi lại được bảng vận tốc của ô tô theo từng thời điểm như sau
  [​IMG]

  Chọn gốc thời gian t0=0 là lúc xe đang đứng yên v0 = 0; chiều dương là chiều chuyển động của xe.

  Trong khoảng thời gian Δt1=t1 - t0=1 - 0=1(s)
  độ tăng vận tốc là Δv1=v1 - v0=25,2 - 0 =25,2 km/h=7(m/s)

  Trong khoảng thời gian Δt2=t2 - t1=2 - 1=1(s)
  độ tăng vận tốc là Δv2=v2 - v1=50,4 - 25,2 =25,2 km/h=7(m/s)

  Trong khoảng thời gian Δt3=t3 - t2=3 - 2=1(s)
  độ tăng vận tốc là Δv3=v3 - v2=75,6 - 50,4 =25,2 km/h=7(m/s)

  Trong khoảng thời gian Δt4=t4 - t3=4 - 3=1(s)
  độ tăng vận tốc là Δv4=v4 - v4=100,8 - 75,6 =25,2 km/h=7(m/s)
  Gia tốc chuyển động của vật trong các khoảng thời gian

  \[a_{1}=\dfrac{\Delta v_{1}}{\Delta t_{1}}\] = \[a_{2}=\dfrac{\Delta v_{2}}{\Delta t_{2}}\]
  = \[a_{3}=\dfrac{\Delta v_{3}}{\Delta t_{3}}\] = \[a_{4}=\dfrac{\Delta v_{4}}{\Delta t_{4}}\] = 7 m/s2
  => khi vận tốc tăng đều trong các khoảng thời gian bằng nhau => gia tốc của vật là không đổi

  Xét chuyển động thẳng nhanh dần đều của chất điểm bất kỳ trên trục tọa độ như hình vẽ.
  [​IMG]
  tại thời điểm ban đầu t0 chất điểm có vận tốc \[\vec{v_{0}}\]

  tại thời điểm t chất điểm có vận tốc \[\vec{v}\]

  vì vận tốc tăng đều => v > v0 => Δv=v - vo > 0 => \[\Delta \vec{v}\uparrow\uparrow \vec{v}\]
  2/ Biểu thức vận tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều
  v=v0 + a.t
  3/Đồ thị vận tốc, thời gian (v,t) của chuyển động thẳng nhanh dần đều

  [​IMG]

  nguồn: vật lý phổ thông

  Bạn phải đăng nhập để xem.