Hiện tượng tự cảm là gì? suất điện động tự cảm

Vật lí 11.V Cảm ứng điện từ thầy giáo làng 10/10/16 26,688 1
 1. Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong mạch có dòng điện. Từ thông qua mạch biến thiên khi có cường độ dòng điện trong mạch biến thiên.
  1/ Các thí nghiệm vật lí về hiện tượng tự cảm:

  [​IMG]Sơ đồ mạch điện thí nghiệm hiện tượng tự cảm​
  Thí nghiệm 1: Khóa K1, K2 đóng, K3 mở. Khi đóng khóa K, đèn 2 sáng lên ngay còn đèn 1 sáng lên chậm hơn đèn 2.

  [​IMG] Thí nghiệm hiện tượng tự cảm đèn Đ1 sáng chậm hơn sau khi đóng khóa K.​
  Giải thích hiện tượng trong thí nghiệm 1:
  Khi đóng khóa K, dòng điện qua ống dây tăng lên đột ngột trong khoảng thời gian ngắn (cường độ dòng điện tăng từ 0 lên I => cường độ dòng điện biến thiên tăng) làm cho từ trường qua ống dây tăng lên => từ thông qua cuộn dây L tăng lên.

  Trong khoảng thời gTừ thông qua cuộn dây biến thiên sinh ra dòng điện cảm ứng theo định luật Lenxơ, Dòng điện cảm ứng trong cuộn dây L có chiều chống lại sự tăng tăng của từ thông => nó làm giảm cường độ dòng điện qua đèn 1, làm đèn 1 sáng chậm hơn đèn 2.
  Dòng điện qua điện trở R không có hiện tượng gì nên đèn 2 sáng lên ngay.

  Hiện tượng trong thí nghiệm trên được gọi là hiện tượng tự cảm chỉ xảy ra trong thời gian ngắn lúc cường độ dòng điện trong mạch biến thiên tăng (đóng mạch)

  Thí nghiệm 2: Khóa K1, K3 đóng, K2 mở. Khi ngắt khóa K, đèn 3 đang tắt bỗng sáng vụt lên rồi tắt ngay.
  [​IMG]
  Giải thích thí nghiệm 2:
  Khi ngắt khóa K, dòng điện đột ngột giảm trong khoảng thời gian ngắn (từ cường độ I về 0) => từ trường qua cuộn dây L giảm => từ thông qua cuộn dây L biến thiên giảm.

  Từ thông qua cuộn dây L biến thiên giảm => sinh ra dòng điện cảm ứng qua cuộn dây có chiều chống lại sự giảm => dòng điện cảm ứng này đi qua đèn 3 làm đèn 3 sáng vụt lên. Sau khoảng thời gian ngắt mạch không còn sự biến thiên từ thông => dòng điện cảm ứng mất đi => đèn 3 vụt tắt.

  Hiện tượng trong thí nghiệm trên được gọi là hiện tượng tự cảm chỉ xảy ra trong thời gian ngắn lúc cường độ dòng điện trong mạch biến thiên giảm (ngắt mạch).
  Cuộn dây trong thí nghiệm được gọi là cuộn cảm, L được gọi là hệ số tự cảm của cuộn dây.
  2/ Suất điện động tự cảm:
  3/ Năng lượng từ trường của cuộn dây:
  4/ Ứng dụng của hiện tượng tự cảm:
  Hiện tượng tự cảm
  có nhiều ứng dụng trong các mạch điện xoay chiều. Cuộn cảm là một phần tử quan trọng trong các mạch điện xoay chiều có mạch dao động và các máy biến áp.

  nguồn: vật lí phổ thông
 2. Thầy ơi cho em hỏi! "tại sao trong thí nghiệm chúng ta lại sử dụng đèn led mà không sử dụng đền dây tóc giống như đèn 1 và 2 vậy Thầy?"
  1. để thuận tiện cho việc quan sát vì đèn led thì tốn ít điện hơn sáng rõ hơn
    
  2. Dạ! em cam on Thầy
    
   thầy giáo làng thích bài này.
Share Share